Blog

OSVČ čekají od příštího roku změny v odvodech. Nově sa zavádí tzv. paušální daň pro živnostníky, kterou schválila i vláda.

Nové podmienky získania hypotéky na bývanie pre mladých prinášajú so sebou aj možnosť uplatnenia úrokov v daňovom priznaní.

Termíny pro podání daňového přiznání a přehledů pro pojišťovny se blíží. Kolik času zbývá?

Hypotéka, penzijné pripoistenie, stavebné sporenie. To sú položky, ktoré za určitých podmienok môžete uplatniť v daňovom priznaní a znížiť tak dane, prípadne zvýšiť výšku preplatku.

Hypotéka, penzijní připojištění, stavební spoření. To jsou položky, které si za určitých podmínek můžete uplatnit v daňovém přiznání a snížit tak daně, případně zvýšit výši vratky. 

Ministerstvo financí ČR přišlo s návrhem na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. V praxi to znamená, že při koupi nemovitosti by kupující ušetřil několik stovek tisíc korun.

Právnické osoby majú povinnosť spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov podať aj účtovnú závierku. Účtovná závierka netvorí prílohu k daňovému priznaniu, preto sa musí podať osobitne.

Predĺženie termínu na podanie daňového priznania využila väčšina daňovníkov. Daňové úrady zažili v marci menší nápor ako po minulé roky. Spracovanie podaných daňových priznaní bolo plynulejšie a daňovníci, ktorým vyšiel preplatok, začali postupne dostávať peniaze späť.

Zamestnanci štandardne nepodávajú daňové priznanie, pretože sa o to postará ich zamestnávateľ, ktorý podá ročné zúčtovanie. Na základe neho zamestnancovi vyjde preplatok (o ktorý sa mu jednorázovo navýši mzda) alebo nedoplatok na dani (ktorý mu zamestnávateľ strhne zo mzdy). Tým je jeho daňová povinnosť vysporiadaná.

Za určitých podmínek lze nerezidenty považovat za poplatníky s neomezenou daňovou povinností v zahraničí. Výhodou neomezené daňové povinnosti je fakt, že na rozdíl od omezené daňové povinnosti můžete využít všech daňových zvýhodnění z příjmů fyzických osob a daňových slev.

Dodatočné daňové priznanie sa podáva v prípade, že daňovník v riadnom daňovom priznaní nevyplnil niektorý relevantný údaj, nesprávne opísal údaje z potvrdení, ktoré sú súčasťou daňového priznania, alebo daňový úrad odhalil chybu v riadnom daňovom priznaní a opravu daňového priznania urobí po termíne tj. po 31.8.2020.

Opravné daňové priznanie sa podáva v prípade, že daňovník v riadnom daňovom priznaní nevyplnil niektorý relevantný údaj, nesprávne opísal údaje z potvrdení, ktoré sú súčasťou daňového priznania, alebo daňový úrad odhalil chybu v riadnom daňovom priznaní. Opravu daňového priznania urobí ešte v termíne tj. do 31.8.2020.