Práce v Belgii a nárok na peněžité dávky

7. březen 2023

Peněžité dávky v Belgii a podmínky jejich získání. Máte na ne nárok?

Nemocenské dávky


Nemocenské dávky slouží jako náhrada příjmu v době, kdy zaměstnanec nemůže vykonávat pracovní činnost z důvodu nemoci. Prvních 30 dnů pracovní neschopnosti má zaměstnanec nadále nárok na výplatu mzdy, přičemž její výše závisí na druhu povolání zaměstnance a délka pracovní neschopnosti:

 • úředníci: 100 % mzdy během prvních 30 dnů pracovní neschopnosti,
 • manuálně pracující zaměstnanci:
  • 100 % mzdy během prvních 7 dnů pracovní neschopnosti,
  • 85,88 % mzdy od 8. do 14. dne pracovní neschopnosti,
  • 25,88 % mzdy od 15. do 30. dne pracovní neschopnosti.

Po tomto období začíná zdravotní pojišťovna vyplácet nemocenskou dávku ve výši 60 % z poslední hrubé mzdy po dobu 6 měsíců. Od sedmého měsíce trvání pracovní neschopnosti se výše nemocenské dávky mění individuálně s přihlédnutím k rodinné situaci práce neschopného zaměstnance.

Nárok na získání nemocenské dávky má každý zaměstnanec, který splňuje všechny podmínky:

 • je registrován v belgické zdravotní pojišťovně,
 • odpracoval min. 120 dnů v průběhu 6 měsíců před vznikem pracovní neschopnosti,
 • je lékařem uznán za práce neschopného,
 • má uhrazeny minimální příspěvky do zdravotní pojišťovny.

Pro získání nemocenské dávky je třeba informovat zaměstnavatele o pracovní neschopnosti (telefonicky, příp. e-mailem) a doručit zdravotní pojišťovně potvrzení o pracovní neschopnosti vystavené od ošetřujícího lékaře.


Dávka v nezaměstnanosti


Nárok na dávku v nezaměstnanosti vzniká po splnění těchto podmínek:

 • 312 až 642 odpracovaných dnů v období od 21 do 42 měsíců (přesný počet odpracovaných dnů závisí na věku žadatele o dávku v nezaměstnanosti),
 • registrace u příslušného úřadu práce v Belgii,
 • aktivní hledání práce.

K žádosti o dávku v nezaměstnanosti budete potřebovat:

 • doklady totožnosti, resp. občanský průkaz, povolení k pobytu a pracovní povolení,
 • formulář C1, resp. prohlášení o osobním a rodinném stavu,
 • formulář C4, resp. potvrzení o nezaměstnanosti - v případě ukončení pracovního poměru (formulář vydává zaměstnavatel),
 • formulář C6 - pokud jste před žádostí o dávku v nezaměstnanosti byli práceneschopní (formulář vydává zdravotní pojišťovna),
 • formulář C109, resp. osobní výkaz nezaměstnanosti - žádáte-li o dávku v nezaměstnanosti po období nečinnosti, příp. pokud jste OSVČ (formulář vydává Capac).

Formulář C1


Žádost o dávku v nezaměstnanosti se předkládá veřejné instituci sociálního zabezpečení Capac, resp. Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage. Capac zpracuje přijatou žádost, následně ji odešle Národnímu úřadu práce, resp. RVA a začne s výplatou dávky v nezaměstnanosti. První tři měsíce se dávka vyplácí ve výši 65 % z hrubé mzdy a dalších 9 měsíců ve výši 60 % z hrubé mzdy. Dávka v nezaměstnanosti se vyplácí neomezeně, přičemž se po roce upravuje, resp. snižuje její výše podle rodinného stavu, výše příjmu a odpracované doby příjemce dávky. Žadateli vzniká nárok na dávku v trvání 3 měsíců za každý odpracovaný rok.

Příklad č. 1:

Lucie pracovala v Belgii 2 roky, následně ze zaměstnání odešla. Momentálně je nezaměstnaná. Její manžel však pracuje. Na jaké dávky má nárok?

Odpověď:

Lucie má nárok na dávku v nezaměstnanosti. Její výška se určí takto:

Období vyplácení dávky v nezaměstnanostiVýše dávky v nezaměstnanosti
0 - 3 měsíce65 % z hrubé mzdy
4 - 12 měsíců60 % z hrubé mzdy
13 - 15 měsíců35 % z hrubé mzdy *
16 - 21 měsíců35 % (odpracované roky)
22 měsíců a více13 €/ den

*Nižší sazba dávky vzniká z důvodu příjmu manžela. V případě, kdy by byla Lucie svobodná, dostala by 42 %.

Příklad č. 2

Petr pracoval v Belgii 2 roky, následně ze zaměstnání odešel. Momentálně je nezaměstnaný. Je svobodný a bezdětný. Na jaké dávky má nárok?

Odpověď:

Petr má nárok na dávku v nezaměstnanosti. Její výška se určí takto:

Období vyplácení dávky v nezaměstnanostiVýše dávky v nezaměstnanosti
0 - 3 měsíce65 % z hrubé mzdy
4 - 12 měsíců60 % z hrubé mzdy
13 - 15 měsíců42 % z hrubé mzdy *
16 - 21 měsíců42 % (odpracované roky)
22 měsíců a více13 €/ den

*Nižší sazba dávky přísluší k Petrovu rodinnému stavu „svobodný, bezdětný”. V případě, že by byl Petr ženatý a jeho manželka by měla příjem, dostal by 35 %.

Pokud se plánujete vrátit z Belgie do domovské země, můžete požádat o přenos dávky do vaší domovské země po 4 týdnech od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Přenos dávky lze uskutečnit prostřednictvím formuláře U2, který vám na vyžádání vystaví příslušný úřad práce v Belgii.

Rodinné přídavky


Pro vznik nároku na rodinné přídavky je rozhodující povinné sociální pojištění v Belgii, které automaticky získáváte v souvislosti se zaměstnáním. Přídavky jsou v kompetenci jednotlivých belgických regionů. To znamená, že výše přídavků a s nimi související předpisy se mohou lišit v závislosti na regionu, ve kterém bydlíte. Rodinné přídavky sestávají ze základní částky a příplatku k přídavkům. Výše příplatku závisí na několika faktorech rodiny (příjem rodiny, soužití, složení rodiny, věk dětí).

Pracovali jste v Belgii? Zpracujeme vám daňové přiznání a zařídíme vrácení daně z Belgie.

Chci podat daňové přiznání
se specialistou