(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Belgiumban végzett munka és pénzbeli ellátásra való jogosultság

25. július 2023

Pénzbeli ellátások Belgiumban és megszerzésük feltételei. Joga van hozzájuk?

Betegségi ellátások


A táppénz a munkavállaló jövedelmének helyettesítésére szolgál, ha betegség miatt nem képes dolgozni. Az egészségügyi szabadság első 30 napjában a munkavállalót munkabér illeti meg, amelynek mértéke a munkavállaló foglalkozásának jellegétől és keresőképtelenségének időtartamától függ:

 • tisztviselők - a fizetés 100%-a a betegszabadság első 30 napjára,
 • fizikai munkások:
  • a betegszabadság első 7 napjában a fizetés 100%-a,
  • a fizetés 85,88%-a a 8-tól 14 napos betegszabadságig,
  • a munkabér 25,88%-a a betegszabadság 15. napjától 30. napjáig.

Ezen időszak letelte után a táppénzt a betegbiztosító 6 havi utolsó bruttó fizetésének 60 %-ának megfelelően folyósítja. A keresőképtelenség hetedik hónapjától a táppénz mértéke egyénileg változik, figyelembe véve a keresőképtelen munkavállaló családi helyzetét.


Minden munkavállaló aki a következő feltételnek megfelel jogosult táppénzre:

 • be van jegyezve egy belga egészségbiztosító társaságnál,
 • a keresőképtelenséget megelőző 6 hónapban legalább 120 napot dolgozott,
 • az orvos munkaképtelennek itéli meg,
 • befizette a minimális járulékot az egészségbiztosítási alapba.

A táppénz igénybevételéhez munkaképtelenségéről értesítenie kell munkáltatóját (telefonon vagy e-mailben), és át kell adnia az egészségbiztosítónak a kezelőorvos által kiállított betegigazolást.

Munkanélküli segély


A munkanélküli segélyre való jogosultság akkor keletkezik, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

 • 312-642 munkanap 21 és 42 hónap közötti időszakban (a munkanapok pontos száma a munkanélküli segélyt igénylő életkorától függ),
 • regisztráció az illetékes belgiumi munkaügyi hivatalnál,
 • aktívan munkát keres.

A munkanélküli segély igényléséhez a következőkre lesz szüksége:

 • személyazonosító okmányok vagy személyi igazolvány, tartózkodási engedély és munkavállalási engedély,
 • C1 nyomtatvány vagy személyi és családi állapotra vonatkozó nyilatkozat,
 • C4 nyomtatvány vagy munkanélküli igazolás - ha elhagyta a munkahelyét (a munkáltatója állítja ki),
 • C6 nyomtatvány - ha a munkanélküli segély igénylése előtt nem tudott dolgozni (az egészségbiztosító által kiállított),
 • C109-es nyomtatvány vagy személyes munkanélküli nyilatkozat - ha inaktivitás után igényel munkanélküli segélyt, vagy önálló vállalkozó (a Capac nyomtatványa).

C1 nyomtatvány


A munkanélküli segély iránti kérelmet a Capac állami társadalombiztosítási intézményhez vagy a Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage-hez kell benyújtani. A Capac feldolgozza a beérkezett kérelmet, elküldi a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatalnak vagy az RVA-nak , és megkezdi a munkanélküli segély folyósítását. Az ellátás az első három hónapban a bruttó bér 65%-a, a következő 9 hónapban pedig a bruttó bér 60%-a . A munkanélküli segélyt határozatlan ideig folyósítják, melynek összege egy év elteltével a kedvezményezett családi állapota, jövedelme és szolgálati ideje alapján módosítható vagy csökkenthető. Az igénylő minden ledolgozott év után 3 havi ellátásra jogosult.

1. példa:

Lucia 2 évig dolgozott Belgiumban, majd otthagyta a munkáját. Jelenleg munkanélküli. A férje azonban dolgozik. Milyen juttatásokra jogosult?

Válasz:

Lucia munkanélküli segélyre jogosult. Az összeget a következőképpen határozzák meg:

Munkanélküli segély időszaka Munkanélküli segély összege
0-3 hónap a bruttó kereset 65%-a
4-12 hónap a bruttó bér 60%-a
13-15 hónap A bruttó bér 35%-a *
16-21 hónap 35% (szolgálati év)
22 hónap és több 13 €/nap
*Az alacsonyabb juttatás mértéke a házastárs jövedelméből adódik. Ha Lucia egyedülálló lenne, 42%-ot kapna.


2. példa

Péter 2 évig dolgozott Belgiumban, majd otthagyta a munkáját. Jelenleg munkanélküli. Egyedülálló és gyermektelen. Milyen juttatásokra jogosult?

Válasz:

Péternek joga van munkanélküli segélyre. Az összeget a következőképpen határozzák meg:

Munkanélküli segély időszaka Munkanélküli segély összege
0-3 hónap a bruttó bér 65%-a
4-12 hónap a bruttó bér 60%-a
13-15 hónap A bruttó bér 42%-a *
16-21 hónap 42% (szolgálati év)
22 hónap és több 13 €/nap
*Az alacsonyabb ellátási ráta Péter családi állapotának tudható be, „hajadon, gyermektelen”. Ha Péter házas lenne, és a feleségének lenne jövedelme, akkor 35%-ot kapna.


Ha Belgiumból szeretne visszatérni hazájába, 4 héttel azután, hogy álláskeresőként jelentkezett, kérheti az ellátás átutalását hazájába. Az ellátás átutalása az U2 nyomtatványon keresztűl történhet, amelyet kérésre a belgiumi illetékes munkaügyi hivatal bocsát ki Önnek.

Családi pótlékok


A belgiumi kötelező társadalombiztosítás, amelyet a munkaviszonya során automatikusan megszerz, meghatározó a családi ellátásokra való jogosultság szempontjából. Az előnyökért az egyes belga régiók felelősek. Ez azt jelenti, hogy a segély összege és a kapcsolódó szabályok változhatnak attól függően, hogy melyik régióban él.

A családi pótlék alapösszegből és pótlék-kiegészítésből áll. A pótlék mértéke számos családi tényezőtől függ (családi jövedelem, élettársi kapcsolat, családösszetétel, gyermekek életkora).

Dolgozott már Belgiumban? Elkészítjük adóbevallását és elintézzük a belga adó-visszatérítést.

Adóbevallásomat adószakértővel szeretném benyújtani