(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Rodinné přídavky z Belgie

25. červenec 2022

Pracujete v Belgii a máte děti? Požádejte o belgické přídavky na děti.

Přídavky na děti


Základním předpokladem pro vznik nároku na dětské přídavky je povinné sociální pojištění v Belgii, které automaticky získáváte v souvislosti se zaměstnáním. To znamená, že pokud pracujete v Belgii, jste povinně sociálně pojištěni a pravděpodobně máte nárok na přídavky.

Belgický systém přídavků na děti je specifický tím, že přídavky jsou v kompetenci jednotlivých belgických regionů. To znamená, že výše přídavků a s nimi související předpisy se mohou lišit v závislosti na regionu, ve kterém bydlíte. Belgické regiony jsou rozdělené na Vlámsko, Brusel a Valonsko.

Kdo může pobírat přídavky na děti?


V Belgii platí obecné pravidlo, podle kterého by příspěvky na děti měla pobírat prioritně matka. Existují však výjimky, na jejichž základě se v specifických případech postupuje následovně:

  • rodiče spolu nežijí a dítě má přihlášen pobyt u otce - v tomto případě může přídavky na děti pobírat otec,

  • rodiče spolu nežijí a dítě tráví většinu času s jedním z rodičů - přídavky na dítě pobírá rodič, se kterým dítě tráví většinu času,

  • rodiče jsou rozvedeni - přídavky pobírá rodič, kterému bylo dítě svěřené do osobní starostlivosti,

  • dítě nežije s rodiči - přídavky pobírá osoba, které bylo dítě svěřené do osobní starostlivosti (např. pěstoun či prarodič).

Výše přídavků na děti narozené po roce 2020


Rodinné přídavky sestávají ze základní částky a příplatku k přídavkům. Výše příplatku závisí na několika faktorů rodiny (příjem rodiny, spolužití, složení rodiny, věk dětí). Přídavky jsou spolu s příplatkem vypláceny měsíčně podle systému jednotlivých regionů, a to v následujících částkách:

Výše přídavků (základní částky) v Bruselu - výše přídavků na děti závisí na složení rodiny a věku dětí:

Vek dieťaťa Výška základnej sumy
0 - 11 let 165,62 €
12 - 17 let 176,66 €
18 - 24 let (bez vyššího vzdělání) 176,66 €
18 - 24 let (s vyšším vzděláním) 187,70 €
Zdroj: www.kidslife.be/en/child-benefits/brussels


Výjimka: Rodina s jedním dítětem a příjmem vyšším než 34 603,94 € má nárok na přídavky ve výši 165,62 €, a to bez ohledu na věk dítěte.


Výše přídavků (základní částky) ve Vlámsku - přídavky na děti se poskytují ve stejné výši na každé dítě, a to v částce 169,79 €.

Výše přídavků (základní částky) ve Valonsku - výše přídavků závisí na věku dítěte, a to následovně:

Věk dítěte Výše základní částky
0 - 17 let 171,14 €
18 - 24 let 182,18 €
Zdroj: www.kidslife.be/en/child-benefits/walloniaPozadejte_o_vraceni_dane_z_Belgie

Vyplácení přídavků na děti


V jednotlivých regionech Belgie existuje několik veřejných organizaci, které spravují a vyplácejí přídavky na děti. Každý žadatel o přídavky si ve svém regionu může vybrat z následujících organizací:

Organizace pro region Brusel - Famiris, Infino, Parentia, BrusselsFamily, KidsLife.

Organizace pro region Vlámsko - MyFamily, Infino, Fons, Parentia, KidsLife.

Organizace pro region Valonsko - Camille, Infino, KidsLife, Famiwal, Parentia.

Prostřednictvím uvedených organizací lze požádat i o další příspěvky na děti (např. příspěvek na batolata, příspěvek na školu, příspěvek na zdravotní péči), přičemž každá organizace má vlastní systém a druh poskytovaných příspěvků.

V rámci regionu je možné přejít do jiné organizace, která spravuje rodinné přídavky.


Žádost o přídavky na děti


Žádost o přídavky na děti je třeba podat v konkrétní organizaci, kterou si žadatel vybere. Každá organizace má svá pravidla pro způsob podávání žádostí. Většina z nich však umožňuje podání poštou, e-mailem, příp. prostřednictvím online aplikace.

K žádosti budete potřebovat:

  • formulář žádosti - je dostupný v online aplikaci každé organizace,
  • kopii rodného listu dítěte - k prokázání existence dítěte.

V případě, že jeden z rodičů pracuje v Belgii a druhý rodič žije s dítětem v jiné zemi EU, k žádosti o přídavky je třeba doložit i tyto formuláře:

  • formulář E 401 - potvrzení o složení rodiny,
  • formulář E 411 - slouží jako ověření, zda nárok na přídavky nevznikl i v domovské zemi. Pokud vznikl, Belgie může žadateli doplácet dodatečné přídavky na děti, resp. rozdíl částky,
  • formulář E 402 - potvrzení o pokračujícím studiu za účelem přiznání rodinných dávek,
  • formulář P12 - vyhlášení o soukromé a pracovní situaci. Formulář vydává organizace rodinných přídavků, kterou si žadatel vybere.

Pracujete v Belgii? Požádejte také o vrácení daně z Belgie!

Chci pomoci se získáním dokumentů