(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Rodinné přídavky z Belgie

Aktualizováno: 21. duben 2023
Publikováno: 25. červenec 2022

Pracujete v Belgii a máte děti? Požádejte o belgické přídavky na děti.

Přídavky na děti


Základním předpokladem pro vznik nároku na dětské přídavky je povinné sociální pojištění v Belgii, které automaticky získáváte v souvislosti se zaměstnáním. To znamená, že pokud pracujete v Belgii, jste povinně sociálně pojištěni a pravděpodobně máte nárok na přídavky.


Belgický systém přídavků na děti je specifický tím, že přídavky jsou v kompetenci jednotlivých belgických regionů. To znamená, že výše přídavků a s nimi související předpisy se mohou lišit v závislosti na regionu, ve kterém bydlíte. Belgické regiony jsou rozdělené na Vlámsko, Brusel a Valonsko.

Kdo může pobírat přídavky na děti?


V Belgii platí obecné pravidlo, podle kterého by příspěvky na děti měla pobírat prioritně matka. Existují však výjimky, na jejichž základě se v specifických případech postupuje následovně:

  • rodiče spolu nežijí a dítě má přihlášen pobyt u otce - v tomto případě může přídavky na děti pobírat otec,
  • rodiče spolu nežijí a dítě tráví většinu času s jedním z rodičů - přídavky na dítě pobírá rodič, se kterým dítě tráví většinu času,
  • rodiče jsou rozvedeni - přídavky pobírá rodič, kterému bylo dítě svěřené do osobní starostlivosti,
  • dítě nežije s rodiči - přídavky pobírá osoba, které bylo dítě svěřené do osobní starostlivosti (např. pěstoun či prarodič).

Výše přídavků na děti v roce 2023


Rodinné přídavky sestávají ze základní částky a příplatku k přídavkům. Výše příplatku závisí na několika faktorů rodiny (příjem rodiny, spolužití, složení rodiny, věk dětí). Přídavky jsou spolu s příplatkem vypláceny měsíčně podle systému jednotlivých regionů, a to v následujících částkách:

Výše přídavků, resp. základní částky v Bruselu (pro děti narozené po roce 2020) - výše přídavků na děti závisí na složení rodiny a věku dětí:

Věk dítěte Výše základní sumy
0 - 11 let 175,76 €
12 - 17 let 187,47 €
18 - 24 let (bez vyššího vzdělání) 187,47 €
18 - 24 let (s vyšším vzděláním) 199,19 €
Zdroj: www.kidslife.be


Výjimka: Rodina s jedním dítětem a příjmem vyšším než 37 126,55 € má nárok na přídavky ve výši 175,76 €, a to bez ohledu na věk dítěte.


Výše přídavků, resp. základní částky ve Vlámsku (pro děti narozené po roce 2019) - přídavky na děti se poskytují ve stejné výši na každé dítě, a to v částce 173,20 €.

Výše přídavků, resp. základní částky ve Valonsku (pro děti narozené po roce 2020) - výše přídavků závisí na věku dítěte, a to následovně:

Věk dítěte Výše základní částky
0 - 17 let 181,61 €
18 - 24 let 193,33 €
Zdroj: www.kidslife.be


Informace o výši přídavků pro děti narozené před rokem 2019 a 2020 jsou pro všechny regiony uvedeny na stránce kidslife.be.


Vyplácení přídavků na děti


V jednotlivých regionech Belgie existuje několik veřejných organizaci, které spravují a vyplácejí přídavky na děti. Každý žadatel o přídavky si ve svém regionu může vybrat z následujících organizací:

Organizace pro region Brusel - Famiris, Infino, Parentia, BrusselsFamily, KidsLife.

Organizace pro region Vlámsko - MyFamily, Infino, Fons, Parentia, KidsLife.

Organizace pro region Valonsko - Camille, Infino, KidsLife, Famiwal, Parentia.

Prostřednictvím uvedených organizací lze požádat i o další příspěvky na děti (např. příspěvek na batolata, příspěvek na školu, příspěvek na zdravotní péči), přičemž každá organizace má vlastní systém a druh poskytovaných příspěvků.

V rámci regionu je možné přejít do jiné organizace, která spravuje rodinné přídavky.


Žádost o přídavky na děti


Žádost o přídavky na děti je třeba podat v konkrétní organizaci, kterou si žadatel vybere. Každá organizace má svá pravidla pro způsob podávání žádostí. Většina z nich však umožňuje podání poštou, e‑mailem, příp. prostřednictvím online aplikace.

K žádosti budete potřebovat:

  • formulář žádosti - je dostupný v online aplikaci každé organizace,
  • kopii rodného listu dítěte - k prokázání existence dítěte.

V případě, že jeden z rodičů pracuje v Belgii a druhý rodič žije s dítětem v jiné zemi EU, k žádosti o přídavky je třeba doložit i tyto formuláře:

  • formulář E 401 - potvrzení o složení rodiny,
  • formulář E 411 - slouží jako ověření, zda nárok na přídavky nevznikl i v domovské zemi. Pokud vznikl, Belgie může žadateli doplácet dodatečné přídavky na děti, resp. rozdíl částky,
  • formulář E 402 - potvrzení o pokračujícím studiu za účelem přiznání rodinných dávek,
  • formulář P12 - vyhlášení o soukromé a pracovní situaci. Formulář vydává organizace rodinných přídavků, kterou si žadatel vybere.

Pracujete v Belgii? Požádejte také o vrácení daně z Belgie!

Chci pomoci se získáním dokumentů