Jak podat belgické daňové přiznání?

Aktualizováno: 7. květen 2024
Publikováno: 29. červenec 2022

Pracujete v Belgii? Jakým způsobem a v jakých termínech podat belgické daňové přiznání?

Kdo je povinen podat belgické daňové přiznání?


Každý rezident i nerezident Belgie, který měl v dané zemi příjem, je povinen podat belgické daňové přiznání za předchozí kalendářní, tzv. daňový rok.

Rezident versus nerezident Belgie


Po příjezdu do Belgie a zaregistrování se na místně příslušném úřadě je poplatník automaticky považován za rezidenta Belgie. To znamená, že poplatník zdaňuje celosvětové příjmy v Belgii. Status nerezidenta může získat ten poplatník, který pracuje v Belgii, ale nežije zde trvale. V tomto případě daňovému úřadu prokáže bydliště nebo centrum sociálně/ekonomických zájmů mimo Belgii, resp. v domovské zemi. Poplatník se statusem nerezident Belgie zde zdaňuje jen z příjem dosažený v Belgii.

Nerezident Belgie má nárok na určité belgické daňové úlevy pouze za předpokladu, že příjem z Belgie činí 75 % z jeho celosvětového příjmu.


Dokumenty, bez kterých nelze podat daňové přiznání


Povinné přílohy k daňovému přiznání jsou:

  • Déclaration á l'impôt des personnes physiques, resp. formulář na podání daňového přiznání,
  • formulář Fiche - potvrzení o zdanitelných příjmech,
  • formulář EWR - dokladuje místní příjem z domovské země,
  • občanský průkaz/pas,
  • oddací list a číslo občanského průkazu manžela/manželky,
  • rodný list dítěte/dětí.


Chci pomoci se získáním dokumentů


Termín a způsob podání daňového přiznání za rok 2023


Belgický daňový rok trvá od 1. ledna do 31. prosince. V roce 2024 došlo k úpravě termínů. V současnosti se rozlišuje standardní lhůta a prodloužená lhůta složitých daňových přiznání. O prodlouženou lhůtu může požádat poplatník/rezident, který měl v roce 2023:

  • příjem ze samostatně výdělečné činnosti,

a nebo

  • příjem ze zahraničí.

Termíny pro podání belgického daňového přiznání v roce 2024 (za rok 2023):

PoplatníkŠtandardní lhůtaPredloužená lhůta
Rezident30. 6. 2024 - poštou: místně příslušnému daňovému úřadu
15. 7. 2024 - elektronicky prostřednictvím online aplikace
16. 10. 2024 - elektronicky: prostřednictvím online aplikace
Nerezident22. 11. 2024 - poštou: místně příslušnému daňovému úřadu
22. 11. 2024 - elektronicky: prostřednictvím online aplikace
-
Zdroj: www.finances.belgium.be


Nerezident, který v Belgii podává první daňové přiznání, je povinen registrovat se prostřednictvím registračního formuláře na FPS Finances (Federal Public Service FINANCE), a to nejpozději do 1. června daňového roku.


Poplatník se může rozhodnout, zda podá daňové přiznání v papírové formě nebo elektronicky (povinnost elektronického podání se vztahuje na každého, kdo má v domácnosti přístup k internetu). Formulář daňového přiznání v papírové formě zasílá daňový úřad všem poplatníkům (rezidentům i nerezidentům), a to 5 týdnů před uplynutím lhůty na podání daňového přiznání. Formulář musí být vyplněn a vrácen daňovému úřadu nejpozději do 30. 6. 2024. V případě, že poplatníkovi nebude doručen formulář nejpozději do 1. června a poplatník má zájem o podání v papírové formě, je třeba obrátit se na kterýkoliv belgický daňový úřad.

Přečtěte si také:

Rezident v zahraničí

Co znamená pojem rezident v zahraničí?

Rezident v zahraničí


Podání elektronického daňového přiznání je jednodušším procesem vzhledem k tomu, že v online formuláři jsou předem vyplněny informace, které daňový úřad obdržel od zaměstnavatele, důchodového úřadu, bank a dalších institucí.

Po vyplnění online daňového přiznání v následujících letech již nebude zasílán formulář v papírové formě. Daňový úřad totiž předpokládá, že v online podání budete pokračovat i další roky.

Po podání daňového přiznání daňový úřad zašle daňový výměr, ve kterém bude uvedena výše daně na vrácení nebo na úhradu.

Manželé mohou podat společné daňové přiznání.


Při nepodání daňového přiznání může být poplatníkovi udělena pokuta ve výši od 50 € do 1 250 €.

Potřebujete pomoci s vrácením daně či se získáním dokumentů?

Kontaktujte nás