(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Jak podat belgické daňové přiznání?

29. červenec 2022

Pracujete v Belgii? Jakým způsobem a v jakých termínech podat belgické daňové přiznání?

Kdo je povinen podat belgické daňové přiznání?


Každý rezident i nerezident Belgie, který měl v dané zemi příjem, je povinen podat belgické daňové přiznání za předchozí kalendářní, tzv. daňový rok.

Rezident versus nerezident Belgie


Po příjezdu do Belgie a zaregistrování se na místně příslušném úřadě je poplatník automaticky považován za rezidenta Belgie. To znamená, že poplatník zdaňuje celosvětové příjmy v Belgii. Status nerezidenta může získat ten poplatník, který pracuje v Belgii, ale nežije zde trvale. V tomto případě daňovému úřadu prokáže bydliště nebo centrum sociálně/ekonomických zájmů mimo Belgii, resp. v domovské zemi. Poplatník se statusem nerezident Belgie zde zdaňuje jen z příjem dosažený v Belgii.

Nerezident Belgie má nárok na určité belgické daňové úlevy pouze za předpokladu, že příjem z Belgie činí 75 % z jeho celosvětového příjmu.


Dokumenty, bez kterých nelze podat daňové přiznání


Povinné přílohy k daňovému přiznání jsou:

Termín a způsob podání daňového přiznání za rok 2021


Belgický daňový rok trvá od 1. ledna do 31. prosince. Termíny pro podání daňového přiznání se liší v závislosti na tom, zda se jedná o rezidenta nebo nerezidenta Belgie.

Daňový status Způsob podání daňového přiznání Termín
Rezident poštou - místně příslušnému daňovému úřadu
elektronicky - prostřednictvím online aplikace (s použitím elektronického občanského průkazu a čtečky eID)
30. 6. 2022
15. 7. 2022
30. 9. 2022*
Nerezident poštou - místně příslušnému daňovému úřadu
elektronicky - prostřednictvím online aplikace
5. 11. 2022
3. 12. 2022

*Při podání daňového přiznání s daňovým poradcem.


Nerezident, který v Belgii podává první daňové přiznání, je povinen registrovat se prostřednictvím registračního formuláře na FPS Finances (Federal Public Service FINANCE), a to nejpozději do 1. června daňového roku.


Poplatník se může rozhodnout, zda podá daňové přiznání v papírové formě nebo elektronicky. Formulář daňového přiznání v papírové formě zasílá daňový úřad všem poplatníkům (rezidentům i nerezidentům), a to 5 týdnů před uplynutím lhůty na podání daňového přiznání. Formulář musí být vyplněn a vrácen daňovému úřadu nejpozději do 30. 6. 2022. V případě, že poplatníkovi nebude doručen formulář nejpozději do 1. června a poplatník má zájem o podání v papírové formě, je třeba obrátit se na kterýkoliv belgický daňový úřad.

Podání elektronického daňového přiznání je jednodušším procesem vzhledem k tomu, že v online formuláři jsou předem vyplněny informace, které daňový úřad obdržel od zaměstnavatele, důchodového úřadu, bank a dalších institucí.

Chci podat daňové přiznání s daňovým specialistou


Po vyplnění online daňového přiznání v následujících letech již nebude zasílán formulář v papírové formě. Daňový úřad totiž předpokládá, že v online podání budete pokračovat i další roky.


Po podání daňového přiznání daňový úřad zašle daňový výměr, ve kterém bude uvedena výše daně na vrácení nebo na úhradu.

Manželé mohou podat společné daňové přiznání.


Při nepodání daňového přiznání může být poplatníkovi udělena pokuta ve výši od 50 € do 1 250 €.

Potřebujete pomoci s vrácením daně či se získáním dokumentů?

Kontaktujte nás