Formulář PD U2 (E303) - Potvrzení týkající se udržení nároku na dávky v nezaměstnanosti

Aktualizováno: 30. duben 2024
Publikováno: 21. únor 2022

V porovnání s formulářem PD U1 (E301) v případě, že jste o dávku v nezaměstnanosti již požádali a v průběhu pobírání této dávky plánujete odejít do jiné země EU, budete potřebovat formulář PD U2 (E303). Co v takovém případě udělat s dávkou, kterou právě pobíráte?

Co je formulář PD U2 (E303)?


Přenositelný formulář PD U2 (bývalý formulář E 303), resp. Potvrzení týkající se udržení nároku na dávky v nezaměstnanosti je oprávněním k pokračování pobírání dávky v nezaměstnanosti v průběhu hledání práce v jiné zemi EU. Pokud jste ukončili pracovní poměr a pobíráte dávku v nezaměstnanosti, ale toto období chcete využít k hledání práce v jiné zemi, můžete tak učinit, pokud přitom požádáte o přenos dávky do jiné země. V souvislosti s přenosem dávky do jiné země EU mohou nastat dvě situace, kdy je možné požádat o přenos dávky v nezaměstnanosti, a to:


Situace č. 1
Marie pracovala v Rakousku a po skončení pracovního poměru požádala příslušný úřad v Rakousku o dávku v nezaměstnanosti. V průběhu pobírání dávky se rozhodla, že se vrátí do domovské země, kde si bude hledat práci. Požádala tedy o přenos dávky v nezaměstnanosti do domovské země.

Situace č. 2
Miroslav pracoval v domovské zemi a po skončení pracovního poměru požádal o dávku v nezaměstnanosti. Následně, v průběhu pobírání dávky se Miroslav rozhodl, že odjede do Německa, aby si hledal novou práci. Požádal proto o přenos dávky do Německa.

Přečtěte si také:

Evropské formuláře ve zkratce

Pracujete v zahraničí? Jaké formuláře se v členských zemích EU používají a k čemu slouží?

Evropské formuláře ve zkratce


Kde a jakým způsobem lze požádat o přenos dávky v nezaměstnanosti?


O přenos dávky do jiné země EU můžete požádat nejdříve po 4 týdnech od zařazení do evidence nezaměstnaných. Žádost o přenos dávky je třeba podat na příslušné pobočce Úřadu práce té země, ve které vám vznikl nárok na dávku v nezaměstnanosti, resp. ve které pobíráte dávku v nezaměstnanosti. Úřad práce vám následně vystaví formulář PD U2 (E303), kterým vám povolí přenos dávky do jiné země EU. Formulář bude obsahovat tyto údaje:

  • datum, od kterého přestáváte být k dispozici danému úřadu,
  • lhůtu pro zaregistrování se v zemi, do které odcházíte,
  • období, po které zůstává nárok na dávku v nezaměstnanosti zachován,
  • informace, které mohou ovlivnit nárok na dávku v nezaměstnanosti.

Po příchodu do země, ve které si chcete hledat práci, se musíte zaregistrovat u příslušného úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a pobočce Sociální pojišťovny předložíte formulář PD U2 (E303). Následně, pobočka Sociální pojišťovny informuje prostřednictvím formuláře U009 prvotní instituci (instituci v zemi, kde jste začali pobírat dávku) o vašem zařazení do evidence. Po doručení formuláře U009 bude instituce, která začala s vyplacením dávky, pokračovat ve výplatě této dávky ve stejné výši. Jednoduše řečeno, prvotní instituce vám bude posílat dávku do země, kde si chcete hledat práci. Abyste mohli vyčerpat celý nárok na přenesenou dávku, musíte být k dispozici úřadu práce (v zemi, kde si chcete hledat práci) a plnit povinnosti jím stanovené.

Potřebujete pomoci se získáním formuláře, nebo s překladem dokumentů?


Kontaktujte nás