Evropské formuláře ve zkratce

4. červen 2024

Pracujete v zahraničí? Jaké formuláře se v členských zemích EU používají a k čemu slouží?

Evropské formuláře


V souvislosti s prací v některé ze zemí EU se občanům vydávají, resp. potvrzují „Přenosné formuláře”„Evropské formuláře, resp. E-formuláře”.

Přenosné formuláře a E-formuláře slouží ke vzájemné komunikaci mezi institucemi sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU. Formuláře vám tedy garantují určité práva. (Přenosné formuláře nahrazují některé bývalé E-formuláře).

Přenosné formuláře a E-formuláře mají jednotný formát ve všech úředních jazycích, proto je není třeba překládat. Jednotlivé instituce členských států EU je akceptují v kterémkoli jazyce.


Přenosné formuláře:

PD A1


PD A1, bývalý formulář E 101, resp. „Potvrzení o právních předpisech sociálního zabezpečení, které se vztahují na držitele”, potvrzuje nárok na sociální pojištění v domovské zemi během výkonu práce v zahraničí. Využívá se zejména při vyslání zaměstnance do zahraničí. Formulář vydává instituce sociálního zabezpečení v domovské zemi. Formulář ke stažení naleznete ZDE.

PD U1 (E 301)


PD U1 (bývalý formulář E 301), resp. „Potvrzení o obdobích, která mají být zohledněna při přiznávání dávek v nezaměstnanosti”, je potřebný při žádosti o dávky v nezaměstnanosti po návratu ze zahraničí do domovské země. Formulář vydáva zahraniční úřad práce po skončení pracovního poměru a předkládá se úřadu práce v domovské zemi, resp. té zemi, ve které žádáte o dávku v nezaměstnanosti. Formulář ke stažení naleznete ZDE.

PD U2 (E 303)


PD U2 (bývalý formulář E 303), resp. „Potvrzení týkající se udržení nároku na dávky v nezaměstnanosti”, slouží k přenosu dávky v nezaměstnanosti do jiné země EU. Formulář vydává instituce sociálního zabezpečení v zemi posledního zaměstnání a předkládá se zemi, ve které chcete čerpat přenesenou dávku v nezaměstnanosti. Formulář ke stažení naleznete ZDE.


U3


U3, resp. „Okolnosti, které mohou ovlivnit nárok na dávky v nezaměstnanosti”, je upozorněním na změnu vaší situace, v důsledku které může dojít ke snížení, nebo pozastavení dávky v nezaměstnanosti. Týká se to dávek v nezaměstnanosti, které byly přeneseny do jiné zemi EU. Formulář vystavuje instituce v zemi, kde pobíráte dávku v nezaměstnanosti a informuje jím instituci v zemi, která vyplácí dávku v nezaměstnanosti. Formulář ke stažení naleznete ZDE.

S1 (E 106)


S1 (bývalý formulář E 106), resp. „Registrace na poskytnutí věcných dávek“, vás opravňuje využívat plnou zdravotní péčí v domovské zemi během výkonu pracovní činnosti v jiné zemi EU. Formulář vydává instituce zdravotního pojištění v zemi, ve které jste sociálně pojištěni a předkládá se instituci zdravotního pojištění v domovské zemi. Formulář ke stažení naleznete ZDE.

S2 (E 112)


S2 (bývalý formulář E 112), resp. „Nárok na plánovanou léčbu”, potvrzuje nárok na plánovanou léčbu v jiném členském státě EU. Formulář vydává instituce zdravotního pojištění v zemi, ve které jste sociálně pojištěni a předkládá se instituci zdravotního pojištění v zemi, kde chcete podstoupit plánovanou léčbu.

S3


S3, resp. „Lékařské ošetření pro bývalé přeshraniční pracovníky ve státě bývalého výkonu práce”, opravňuje bývalé přeshraniční pracovníky k léčbě v bývalé zemi zaměstnání. Formulář se předkládá instituci zdravotního pojištění v zemi, kde jste pracovali.

DA1 (E 123)


DA1 (bývalý formulář E 123), resp. „Nárok na poskytnutí věcných dávek z pojištění proti pracovním úrazům a nemocem z povolání”, vás opravňuje k lékařské péči v jiném členském státě EU, v souvislosti s pracovním úrazem nebo s nemocí z povolání. Formulář vydává instituce zdravotního pojištění v zemi, ve které jste sociálně pojištěni a předkládá se instituci zdravotního pojištění v zemi, kde chcete uplatnit nárok na léčbu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

E-formuláře série E 400 jsou určeny pro rodinné dávky. Předkládají se příslušnému zahraničnímu úřadu v zemi pojištění. Jedná se o následující formuláře:

E 401


E 401, resp. „Potvrzení o složení rodiny za účelem přiznání rodinných dávek”, slouží k posouzení osob, které připadají v úvahu ohledně posuzování nároku na rodinné přídavky. Formulář od roku 2023 již není potřeba, finanční úřad si veškeré informace prověří ve vlastní režii.

E 402


E 402, resp. „Potvrzení o pokračujícím studiu za účelem přiznání rodinných dávek”, potvrzuje nárok na pobírání dětských přídavků na studující děti ve věku do 25 let. Formulář ke stažení naleznete ZDE.

Přečtěte si také:

Přídavky na děti v Německu / Kindergeld

Pracujete v Německu a máte děti? V tom případě můžete požádat o německé přídavky na děti.

Přídavky na děti v Německu / Kindergeld


E 403


E 403, resp. „Potvrzení o učňovském vzdělávání, nebo o odborném vzdělávání pro účely přiznání rodinných dávek”, slouží jako potvrzení o studiu. Formulář ke stažení naleznete ZDE.

E 404


E 404, resp. „Lékařské potvrzení pro účely přiznání rodinných dávek“, slouží jako uznání nároku na dětské přídavky. Formulář ke stažení naleznete ZDE.

E 405


E 405, resp. „Potvrzení o sčítání dob pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti nebo o postupných zaměstnáních ve více členských státech mezi daty, kdy má být provedena platba podle legislativy těchto států“, potvrzuje doby pojištění dosažené v jiných členských státech na přiznání dětských přídavků. Formulář ke stažení naleznete ZDE.

E 406


E 406, resp. „Potvrzení o provedení lékařských vyšetření po narození”, je potvrzením o lékařských prohlídkách dítěte k přiznání dětských přídavků ve Francii. Formulář ke stažení naleznete ZDE.

E 407


E 407, resp. „Lékařské potvrzení pro přiznání zvláštních rodinných přídavků nebo zvýšených rodinných přídavků na děti se zdravotním postižením”, posuzuje nárok na poskytnutí zvláštních výhod pro zdravotně postižené děti. Formulář ke stažení naleznete ZDE.

E 411


E 411, resp. „Žádost o informace o nároku na rodinné dávky v členských státech, kde rodinní příslušníci bydlí”, slouží jako ověření, že nárok na dětské přídavky nevznikl  i v zemi trvalého bydliště dítěte. Formulář ke stažení naleznete ZDE.

Nemáte k dispozici některý z formulářů? Zajistíme vám ho.

Kontaktujte nás