Formulář srážkové daně / Fiche de Retenue d'Impôt

24. květen 2024

Pracujete-li v Lucembursku a zaměstnavatel nebo penzijní fond odvádí za vás srážkovou daň, v daňovém přiznání si můžete uplatnit různé odpočty. Jak na to?

Formulář Fiche Retenue d'Impôt


Příjem ze mzdy a důchodu podléhá dani z příjmu. Zaměstnavatel tuto daň sráží zaměstnanci v měsíčním vyúčtování mzdy. Výši daně z příjmu určuje formulář Fiche Retenue d'Impôt.

Formulář Fiche Retenue d'Impôt a daňové přiznání


Při podání daňového přiznání je rozhodující určit, jakou formou odváděl zaměstnavatel daň za zaměstnance a v jaké výši. Formulář uvádí i daňovou třídu, do které poplatník patří. Na tom pak závisí i možnost uplatnění daňových zvýhodnění v lucemburském daňovém přiznání.


Formulář Fiche Retenue d'Impôt a daňová zvýhodnění


Zaměstnanec si prostřednictvím formuláře může uplatnit náklady, které mu vznikly v souvislosti s výkonem práce v Lucembursku. Mezi daňové odpočty týkající se rezidentů a nerezidentů Lucemburska patří např. výdaje související s výkonem práce.

Jak získat formulář Fiche Retenue d'Impôt?


Formulář je automaticky zaslán každému zaměstnanci na adresu. Formuláře rozesílá lucemburský finanční úřad - ACD (Administration des contributions directes), začátkem roku až do konce února. Pokud poplatník po tomto termínu neobdrží formulář o srážkách, je třeba kontaktovat místně příslušný finanční úřad se žádostí o jeho vystavení. Finanční úřad má na zpracování žádosti a vystavení formuláře 30 pracovních dnů.


V případě ztráty formuláře lze požádat o vystavení duplikátu.


Aktualizace údajů ve formuláři


Po obdržení formuláře je důležité, aby si poplatník zkontroloval své osobní údaje. Pokud u něj v průběhu roku nastala jakákoliv změna (změna rodinného stavu, osobních údajů, změna adresy), je třeba informovat o tom lucemburský finanční úřad.

Změna údajů, zejména změna rodinného stavu, má vliv na změnu daňové třídy. Tato změna se může projevit nižším daňovým zatížením. Jinak řečeno, změnou daňové třídy můžete ušetřit na daních. Změnu údajů lze ohlásit příslušnému úřadu do konce března.

Přečtěte si také:

Formulář EU/EWR pro vrácení daně z Německa, Rakouska, Belgie a Lucemburska

Co je formulář EU/EWR resp. Potvrzení zahraničního daňového úřadu k přiznání daně z příjmu a k čemu slouží?

Formulář EU/EWR pro vrácení daně z Německa, Rakouska, Belgie a Lucemburska


Doporučujeme: Pokud jste neobdrželi formulář do konce února, kontaktujte příslušný finanční úřad ve věci jeho vystavení co nejdříve.


V opačném případě, pokud byste chtěli nahlásit změnu údajů a neobdrželi byste formulář včas, změnu údajů byste nemuseli stihnout. Tak by se mohlo stát, že budete zdaňováni původní „méně výhodnou” daňovou třídou.

Potřebuji pomoci se získáním formuláře


Proces aktualizace dat probíhá odlišně u rezidenta a nerezidenta.

  • Rezident - finanční úřad provede změnu automaticky bez žádosti poplatníka (na základě údajů z online systému).
  • Nerezident - musí požádat finanční úřad o aktualizaci údajů. Žádost lze podat do konce března:
    • elektronicky - prostřednictvím online systému finančního úřadu,
    • poštou - prostřednictvím formuláře 164 NR F.

S podáním lucemburského daňového přiznání vám rádi pomůžeme. Pokud vám chybí některý z dokumentů ke zpracování přiznání nebo k nárokování dávek, obraťte se na nás.

Podat lucemburské daňové přiznání