Formulár zrážkovej dane / Fiche de Retenue d'Impôt

24. Máj 2024

Ak pracujete v Luxembursku a zamestnávateľ alebo penzijný fond odvádza za vás zrážkovú daň, v daňovom priznaní si môžete uplatniť rôzne odpočty. Ako na to?

Formulár Fiche Retenue d'Impôt


Príjem zo mzdy a dôchodku podlieha dani z príjmu. Zamestnávateľ túto daň zráža zamestnancovi v mesačnom vyúčtovaní mzdy. Výšku dane z príjmu určuje formulár Fiche Retenue d'Impôt.

Formulár Fiche Retenue d'Impôt a daňové priznanie


Pri podaní daňového priznania je rozhodujúce určiť, akou formou odvádzal zamestnávateľ daň za zamestnanca a v akej výške. Formulár uvádza aj daňovú triedu, do ktorej daňovník patrí. Od toho potom závisí aj možnosť uplatnenia daňových zvýhodnení v luxemburskom daňovom priznaní.


Formulár Fiche Retenue d'Impôt a daňové zvýhodnenia


Zamestnanec si prostredníctvom formulára môže uplatniť náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom práce v Luxembursku. Medzi daňové odpočty týkajúce sa rezidentov a nerezidentov Luxemburska patria napr. výdavky súvisiace s výkonom práce.

Ako získať formulár Fiche Retenue d'Impôt?


Formulár je automaticky zaslaný každému zamestnancovi na adresu. Formuláre rozposiela luxemburský daňový úrad - ACD (Administration des contributions directes), začiatkom roka až do konca februára. Ak daňovník po tomto termíne neobdrží formulár o zrážkach, je potrebné kontaktovať miestne príslušný daňový úrad so žiadosťou o jeho vystavenie. Daňový úrad má na spracovanie žiadosti a vystavenie formulára 30 pracovných dní.


V prípade straty formulára je možné požiadať o vystavenie duplikátu.


Aktualizácia údajov vo formulári


Po obdržaní formulára je dôležité, aby si daňovník skontroloval svoje osobné údaje. Ak u neho v priebehu roka nastala akákoľvek zmena (zmena rodinného stavu, osobných údajov, zmena adresy), je potrebné informovať o tom luxemburský daňový úrad.

Zmena údajov, najmä zmena rodinného stavu, má vplyv na zmenu daňovej triedy. Táto zmena sa môže prejaviť nižším daňovým zaťažením. Inak povedané, zmenou daňovej triedy môžete ušetriť na daniach. Zmenu údajov je možné nahlásiť príslušnému úradu do konca marca.

Prečítajte si aj:

Formulár EÚ/EWR pre vrátenie dane z Nemecka, Rakúska, Belgicka a Luxemburska

Čo je formulár EÚ/EWR resp. Potvrdenie zahraničného daňového úradu k priznaniu dane z príjmu a k čomu slúži?

Formulár EÚ/EWR pre vrátenie dane z Nemecka, Rakúska, Belgicka a Luxemburska


Odporúčame: Ak ste neobdržali formulár do konca februára, kontaktujte príslušný daňový úrad vo veci jeho vystavenia čo najskôr.

V opačnom prípade, ak by ste chceli nahlásiť zmenu údajov a neobdržali by ste formulár včas, zmenu údajov by ste nemuseli stihnúť. Tak by sa mohlo stať, že budete zdaňovaný pôvodnou „menej výhodnou” daňovou triedou.

Potrebujem pomôcť so získaním formulára


Proces aktualizácie údajov prebieha odlišne u rezidenta a nerezidenta.

  • Rezident - daňový úrad vykoná zmenu automaticky bez žiadosti daňovníka (na základe údajov z online systému).
  • Nerezident - musí požiadať daňový úrad o aktualizáciu údajov. Žiadosť je možné podať do konca marca:

S podaním luxemburského daňového priznania vám radi pomôžeme. Ak vám chýba niektorý z dokumentov k spracovaniu priznania alebo k nárokovaniu dávok, obráťte sa na nás.

Podať luxemburské daňové priznanie