Publikovaný: 28. August 2018
 

Ako žiadať o náhradu príjmu pri práceneschopnosti?

V dôsledku choroby, pracovného úrazu, choroby z povolania alebo z dôvodu karantény sa vám ľahko môže stať, že zostanete ležať v posteli prípadne v nemocnici. Ako to riešiť v práci, aby ste mali nárok na náhradu príjmu?

Publikovaný: 23. August 2018
 

Ako vybaviť príspevok na osobnú asistenciu?

Osobná asistencia je pomoc osobe s ŤZP pri činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent.

Publikovaný: 21. August 2018
 

Ako vybavím príspevok na opatrovanie?

Situácia, kedy je blízka osoba kvôli ťažkej chorobe odkázaná na pomoc druhých, prináša so sebou aj nedostatok financií. Pokiaľ poskytujete takýto druh pomoci, existuje kompenzácia od štátu vo forme peňažného príspevku.

Publikovaný: 14. August 2018
 

Ako vybavím dávku v nezamestnanosti?

Každý zamestnanec je povinný byť prihlásený okrem nemocenského a dôchodkového poistenia aj na poistenie v nezamestnanosti.

Publikovaný: 9. August 2018
 

Ako postupovať pri strate zamestnania?

Stáva sa, že časom sami odídete z práce, alebo dostanete výpoveď zo strany zamestnávateľa. Ako postupovať pri strate zamestnania a preklenúť medzeru medzi starou a novou prácou?

Publikovaný: 2. August 2018
 

Ako vybaviť pozostalostný dôchodok?

Pozostalostný dôchodok môže byť vdovský alebo vdovecký. Je dôchodková dávka, ktorá sa pri splnení zákonných podmienok* poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia.

Publikovaný: 31. Júl 2018
 

Ako vybaviť invalidný dôchodok?

Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa pri splnení zákonných podmienok* poskytuje z invalidného poistenia.

Publikovaný: 26. Júl 2018
 

Ako vybaviť predčasný starobný dôchodok?

Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa pri splnení zákonných podmienok* poskytuje zo starobného poistenia.