Zdanenie dividend z USA s formulárom W-8BEN

21. Máj 2024

Ako sa dania dividendy z USA s formulárom W-8BEN a ako bez neho?

Formulár W-8BEN (Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting - Individuals) je dôležitý dokument. Slúži k overeniu, či fyzická osoba, ktorá nebýva v USA a nemá tam ani trvalý pobyt, má nárok na určité daňové výhody podľa amerického zákona o dani z príjmov.

Formulár W-8BEN sa vzťahuje na širokú škálu príjmov, ktoré pochádzajú z amerických zdrojov. To zahŕňa nielen dividendy, ale aj úroky, kapitálové zisky, nájomné z prenájmu nehnuteľností a ďalšie príjmy podliehajúce zdaneniu v USA.

Väčšina brokerov vám sama ponúkne možnosť vyplnenia formulára v aplikácii. Formulár si môžete stiahnuť aj TU.

Potrebujete poradiť so zdanením vašich investícií? Dohodnite si konzultáciu s naším daňovým poradcom.


Ak podpíšete formulár W-8BEN, vaše dividendy budú zdanené sadzbou vo výške 15 %, a to vďaka zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia medzi USA a Slovenskou republikou. Ak ho nepodpíšete, vaše dividendy budú zdanené 30-% sadzbou.


Zdanenie dividend


Keďže ide o zahraničné dividendy (akcie), je potrebné ich uviesť v prílohe č. 2. Tiež je možné vykonať zápočet zaplatenej dane v zahraničí do výšky zodpovedajúceho percenta dane uvedeného v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia s príslušnou krajinou, v ktorej boli dividendy zdanené. Vzhľadom k tomu, že ide o spolupracujúci štát, daň z dividend bude vo výške 10 %. Ak nemáte príjem z dividend aj z iného štátu, nevznikne vám povinnosť doplatku a tento príjem stačí uviesť v daňovom priznaní.

Príklad:

Petrovi boli vyplatené dividendy z USA vo výške 1 817,55 USD. V USA z nich zaplatil daň vo výške 15 %, čo predstavuje čiastku 272,66 USD. V prepočte na menu € s ročným kumulatívnym kurzom platným pre r. 2023 ( 1 EUR = 1,0813 USD) bol Petrov príjem z dividend 1 680,89 EUR a zaplatená daň 252,16 EUR. Ako Peter uvedie príjem z dividend v daňovom priznaní?

V daňovom priznaní vyplní prílohu č. 2:

  • riadok 01 - doplní čiastku 1 680,89 EUR (príjem z dividend v prepočítanej mene).
  • riadok 06 a 07 - opäť doplní čiastku 1 680,89 EUR,
  • riadok 08 - uvedie sadzbu dane 10 %,
  • riadok 09 - doplní čiastku 168,09 EUR (vypočítaná daň),
  • riadok 13 - 1 680,89 EUR (zápočet dane),
  • riadok 14 - 252,16 EUR (daň zaplatená v USA v prepočte na eurá)
  • riadok 18 - doplní 0 EUR (keďže Peter nemá príjem z inej krajiny, môže započítať 100 % zo zaplatenej dane v zahraničí, maximálne však do výšky vypočítanej dane, teda 168,09 EUR).

Keďže je daň zaplatená v zahraničí vyššia ako vypočítaná daň na základe slovenského daňového priznania, Peter má dane vysporiadané v zahraničí, a preto na Slovensku už nič viac nemusí doplácať.

Zdanenie dividend s formulárom W-8BEN


Ak máte podpísaný formulár W-8BEN, v USA vám bude zrazená daň vo výške 15 % a zrážkovú daň je možné započítať vo výške 10 %. Nedochádza tak k žiadnemu ďalšiemu zdaneniu na Slovensku.

Zdanenie dividend bez formulára W-8BEN


V tomto prípade je daň v USA zrazená vo výške 30 % a zrážkovú daň je možné započítať len do výšky 10 %. To znamená, že v USA zaplatíte vyššiu daň, ako je daň vypočítaná v slovenskom daňovom priznaní.

Spracovať daňové priznanie


Čo robiť, ak mi bola zrazená vysoká daň?


V rámci daňového priznania si nemôžete nárokovať zvyšných 15 %. O vrátenie rozdielu zaplatenej dane z dividend v zahraničí však môžete požiadať v USA. Naša spoločnosť NeoTax vám môže pomôcť so získaním zaplatenej dane.

Chcem si dohodnúť konzultáciu