Dane 2024: Termíny a podmienky vrátenia preplatku pri podaní daňového priznania za rok 2023

26. Február 2024

Ak vám v daňovom priznaní za rok 2023 vyšiel preplatok, musíte požiadať o jeho vrátenie. Aké sú podmienky a termíny vrátenia preplatku v roku 2024?

Žiadosť o vrátenie preplatku


Daňový úrad nevracia preplatky na dani automaticky. O jeho vrátenie je nutné požiadať. Žiadosť o vrátenie preplatku je súčasťou tlačiva daňového priznania a vypĺňa sa v príslušnej časti formulára podľa typu daňového priznania:

  • Daňové priznanie typu A - oddiel XI. Źiadosť o vyplatenie daňového bonusu (na deti a na hypotéku), o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie:


  • Daňové priznanie typu B - oddiel XIV. Žiadosť o vyplatenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu (na deti a na hypotéku):


  • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb - oddiel X. Žiadosť o vrátenie daňového preplatku:


V žiadosti o vrátenie preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu sa vyberie jeden zo spôsobov vrátenia preplatku:

  • poštovou poukážkou (max. do výšky 15 000 €),
  • na účet,
  • na účet v zahraničí, ktorého nie ste majiteľom.

Od akej čiastky sa vracia preplatok?


Daňový úrad vyplatí preplatok na dani, ak je jeho výška viac ako 5 €. Ak je suma preplatku nižšia, preplatok na dani nebude vyplatený. Môže byť však použitý na úhradu pohľadávky voči daňovému úradu (ak mal daňovník nedoplatok na dani z príjmov za rok 2022). Inak preplatok prepadá v prospech štátu.

Ak ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, v ktorom vám vyšiel preplatok na dani, zamestnávateľ je povinný vyplatiť ho už od 0,01 €.

Spracujte si daňové priznanie pre fyzické osoby v našej online aplikácii a získajte zľavu vo výške 5 €. Zľavový kód DANE2024 stačí zadať do príslušného poľa pri platbe a aplikácia automaticky odpočíta 5 € z celkovej ceny za daňové priznanie. Zľava sa vzťahuje na všetky balíčky.


Termíny vrátenia preplatku


Pre vrátenie preplatku na dani je rozhodujúce, kedy bolo podané daňové priznanie:

v riadnom termíne, po riadnom termíne bez podania odkladu, v odloženom termíne.

Daňové priznanie podané v riadnom termíne


Ak bolo daňové priznanie podané v riadnom termíne do 2. 4. 2024, preplatok na dani bude vyplatený najneskôr do 40 dní od uplynutia obdobia na podanie daňového priznania. 40-dňová lehota na vrátenie preplatku začína plynúť od 1. 4. 2024. To znamená, že ak podáte daňové priznanie v riadnom termíne do 2.4., daňový úrad vyplatí preplatok najneskôr do 10. 5. 2024.

Daňové priznanie podané po riadnom termíne bez podania odkladu


Daňovník, ktorý nepodal daňové priznanie do riadneho termínu (do 2. 4. 2024), a zároveň nepožiadal daňový úrad o jeho odklad, je povinný podať priznanie čo najskôr. Aj tu platí 40-dňová lehota, ktorá začína plynúť nasledujúci deň po podaní daňového priznania. To znamená, že ak daňovník podal daňové priznanie 11. 4. 2024, lehota na vrátenie preplatku plynie od 12. 4., a preplatok bude vrátený najneskôr 21. 5. 2024.

Prečítajte si aj:

7 najčastejších otázok pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2023

Vypĺňate daňové priznanie? Spísali sme 7 najčastejších otázok, na ktoré sa nás pýtate v roku 2024.

7 najčastejších otázok pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2023


Spracovať daňové priznanie
pre fyzické osoby
Spracovať daňové priznanie
pre právnické osoby


Daňové priznanie podané v odloženom termíne


Ak vám vyjde preplatok v daňovom priznaní v odloženom termíne, rozhodujúci je termín, do ktorého má byť priznanie podané. To znamená, že ak ste si predĺžili termín do 30. 6. a daňové priznanie podáte 20. 5., lehota na vyplatenie preplatku začne plynúť od 1. 7. a preplatok bude vyplatený najneskôr 9. 8. 2024.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania musí byť podané najneskôr do 2. 4. 2024.


Termíny odkladu daňového priznania:

  • max. do 30. 6. 2024 - pri príjme zo zdrojov na území Slovenskej republiky,
  • max. do 30. 9. 2024 - pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí.
Spracovať odklad


Vrátenie preplatku z dane z príjmov pri ročnom zúčtovaní


Ak zamestnanec požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania v termíne do 15. 2. 2024, daňové priznanie už nepodáva. Preplatok, ktorý mu vznikol po vykonaní ročného zúčtovania, bude vyplatený najneskôr v máji, resp. v mzde za apríl.

Ako vyplniť žiadosť o vrátenie preplatku v aplikácii na OnlinePriznanie.sk?


Spôsob vrátenia preplatku označíte spolu s osobnými údajmi v poslednom kroku aplikácie na OnlinePriznanie.sk:


Zaujíma vás, či máte nárok na preplatok? Spracujte si daňové priznanie v jednoduchej online aplikácii, kde hneď vidíte, aká vysoká daň vám vychádza a či máte nárok na preplatok.

Vyplniť daňové priznanie pre fyzické osoby


Radšej by ste si chceli predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania? Žiadny problém. V aplikácii si vyberiete termín, o ktorý chcete podanie posunúť, a získate tak čas naviac.

Vyplniť odklad


Ste právnická osoba? Spočítajte si dane vašej spoločnosti v online aplikácii na OnlinePriznanie.sk. Doplníte výnosy, náklady, dane a máte hotovo. Nezabudnite podať aj účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve.

Spracovať daňové priznanie
pre právnické osoby
Vyplniť účtovnú závierku
v podvojnom účtovníctve


Sledujte nás na Facebooku a Instagrame, nech vám neuniknú žiadne informácie o finančných tipoch a o rôznych novinkách z oblasti daní.