Kto musí podať daňové priznanie za rok 2023?

31. Január 2024

Prinášame vám kompletné informácie o tom, kto má povinnosť podať daňové priznanie a komu sa ho oplatí podať.

Limit pre podanie daňového priznania fyzickej osoby predstavuje v roku 2023 čiastku 2 461,41 €. Povinnosť podať daňové priznanie sa odvíja od tohto limitu. V praxi to znamená, že ak mal daňovník ročný príjem vyšší ako je 2 461,41 €, musí podať daňové priznanie. Existujú však aj výnimky.


Koho neminie vyplnenie daňového priznania za rok 2023?


Podanie daňového priznania upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Podľa uvedeného zákona je daňovník povinný podať daňové priznanie, ak:

 • v roku 2023 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy vyššie ako 2 461,41 €,
 • v roku 2023 nedosiahol celkové zdaniteľné príjmy vyššie ako 2 461,41 €, ale vykázal daňovú stratu,
 • je správcom dane vyzvaný na podanie daňového priznania.

Do celkového zdaniteľného príjmu patrí každý príjem zo závislej činnosti (zo zamestnania, z dohody, z podnikania, zo zamestnania alebo z dohody v zahraničí či z podnikania v zahraničí). Naopak, do celkového zdaniteľného príjmu nepatrí príjem, z ktorého bola odvedená daň (napr. autorský honorár).


Kto nie je povinný podať daňové priznanie za rok 2023?


Daňovník nemusí podať daňové priznanie, ak:

 • v roku 2023 nedosiahol celkové zdaniteľné príjmy vyššie ako 2 461,41 € a nevykázal ani daňovú stratu, čiže jeho príjem zo závislej činnosti bol nižší ako je táto hranica,
 • v roku 2023 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy vyššie ako 2 461,41 € a zamestnávateľa požiadal o vykonanie ročného zúčtovania dane,
 • príjmy daňovníka už boli zdanené (napr. autorský honorár, peňažná výhra),
 • predal nehnuteľnosť, ktorej bol vlastníkom viac ako 5 rokov,
 • v roku 2023 dosiahol len tie príjmy, ktoré sa považujú za oslobodené od dane (napr. podpora v nezamestnanosti, rodičovský príspevok),
 • nemá povinnosť podať daňové priznanie (jeho príjmy sú nižšie ako je limit pre podanie daňového priznania alebo je nerezident Slovenskej republiky bez príjmov zo zdrojov na území Slovenska)
 • nie je správcom dane vyzvaný na podanie daňového priznania (napr. z dôvodu nesprávne podaného daňového priznania za predchádzajúce roky),

Príklady z praxe:

Príklad č. 1:

Peter je zamestnanec, ktorý v roku 2023 dosiahol príjem zo zamestnania vo výške 11 350 € a príjem z prenájmu vlastnej nehnuteľnosti za mesiace november - december 2023 vo výške 580 €. Je Peter povinný podať daňové priznanie za rok 2023?

Odpoveď:

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti je oslobodený od dane do výšky 500 €. Petrov príjem bude tvoriť príjem zo zamestnania a príjem z prenájmu nehnuteľnosti znížený o 500 €: 11 350 € + (580 € - 500 € ) = 11 430 €. Výsledná suma celkového zdaniteľného príjmu je vyššia ako 2 461,41 €, preto Peter musí podať daňové priznanie.

Príklad č. 2:

Kristína je živnostníčka, ktorá v roku 2023 dosiahla príjem z podnikania vo výške 12 400 €. V danom roku vyhrala aj peňažnú výhru v športke vo výške 800 €. Je Kristína povinná podať daňové priznanie za rok 2023?

Odpoveď:

Peňažná výhra je oslobodená od dane. Kristína tento príjem neuvádza v daňovom priznaní, pretože tento príjem bol už zdanený. Daň odviedol organizátor súťaže. Kristína musí zdaniť iba príjem z podnikania podaním daňového priznania.

Prečítajte si aj:

Ako urýchliť elektronické podanie daňového priznania cez službu E-podanie alebo zo zákulisia E-podania

Služba E-podanie je medzi našimi klientmi čoraz populárnejšia. Ako urýchliť proces E-podania, aby bolo daňové priznanie podané čo najskôr?

Ako urýchliť elektronické podanie daňového priznania cez službu E-podanie alebo zo zákulisia E-podania


Príklad č. 3:

Marta je zamestnankyňa, ktorá v roku 2023 dosiahla príjem zo zamestnania vo výške 10 200 €. Marta má záhradku, v ktorej pestuje zeleninu, ktorú príležitostne predáva na trhovisku. V roku 2023 bol jej príjem z predaja zeleniny vo výške 320 €. Je Marta povinná podať daňové priznanie za rok 2023?

Odpoveď:

Príležitostný príjem je oslobodený od dane do výšky 500 €. To znamená, že ak Marta zarobila na predaji zeleniny 320 €, nemá povinnosť priznať tento príjem v daňovom priznaní. Daňové priznanie musí podať a zdaniť príjem zo zamestnania alebo požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane.

Príklad č. 4:

Milan je dôchodca, ktorý si privyrába kosením trávy susedom z ulice. V roku 2023 si kosením privyrobil 2 000 €, keď pokosil trávnik susedom Františkovi, Jozefovi aj Jurajovi (vždy to bol iný sused). Je Milan povinný podať daňové priznanie za rok 2023?

Odpoveď:

Príležitostný príjem je do 500 € oslobodený od dane. Keďže Milan zarobil menej ako 2 464,41 €, nemá povinnosť podať daňové priznanie.

Príklad č. 5:

Milanova manželka Mária si privyrába k dôchodku príležitostným strážením detí susedom a známym. Ide o jednorazové stráženie detí, keď si rodičia potrebujú vyraziť za kultúrou. V roku 2023 si touto činnosťou zarobila 2 960 €. Jednorazovo strážila deti susedkám Anne, Silvii a Jane. Musí Mária podať daňové priznanie?

Odpoveď:

Mária si na príležitostný príjem uplatní oslobodenie 500 €, čím sa jej zdaniteľný príjem zníži na čiastku 2 460 € (2 960 € - 500 = 2 460 €). Keďže je tento príjem pod limitom pre podanie daňového priznania, Mária nemá povinnosť podať daňové priznanie.

Ak nemusíte podať daňové priznanie, môžete ho podať dobrovoľne, čo môže byť výhodné. Aj vďaka daňovým zvýhodneniam môže vzniknúť preplatok, ktorý vám daňový úrad vráti. Spočítajte si dane a uplatnite zľavy na dani v našej kalkulačke úplne zdarma a zistite, či sa vám oplatí podať daňové priznanie.

Pre koho je výhodné podať dobrovoľné daňové priznanie?


Podanie dobrovoľného daňového priznania môže byť výhodné pre každého:

 • študenta, ktorý v roku 2023 pracoval na základe dohody mimo pracovný pomer,
 • poberateľa starobného alebo výsluhového dôchodku, ktorý v roku 2023 pracoval formou dohody alebo pracovného pomeru a mal príjem do výšky nezdaniteľnej časti základu dane,
 • zamestnanca, ktorý časť roka pracoval a časť roka poberal materskú či rodičovskú dávku,
 • zamestnanca, ktorý bol časť roka nezamestnaný.
Vyplniť daňové priznanie


Sledujte nás na Facebooku a Instagrame, nech vám neuniknú žiadne informácie o finančných tipoch a o rôznych novinkách z oblasti daní.