Formulár potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od roku 2023 v novom kabáte

19. Október 2023

Zamestnanci a dohodári, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, sa s formulárom s názvom Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch stretávajú vždy v období podávania daňového priznania. Čierno-biely dizajn tlačiva je už minulosťou, nahradil ho zelený formulár. V praxi sa však bežne bude používať aj čierno-biela verzia dokumentu.

Čo je to formulár Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch?


Tento formulár slúži ako prehľad príjmov, zaplatených záloh na daň, zaplateného zdravotného a sociálneho poistného, ale zároveň podáva informáciu o vyplatenom daňovom bonuse na dieťa zamestnávateľom.

Od roku 2023 sa zamestnanci a dohodári budú stretávať s týmto formulárom v novom, zelenom kabáte. Finančná správa SR vizuálne zjednotila tento formulár s formulárom daňového priznania.

Spracujte si daňové priznanie pre fyzické osoby v našej online aplikácii a získajte zľavu vo výške 5 €. Zľavový kód DANE2024 stačí zadať do príslušného poľa pri platbe a aplikácia automaticky odpočíta 5 € z celkovej ceny za daňové priznanie. Zľava sa vzťahuje na všetky balíčky.


Rovnako ako daňové priznanie, aj potvrdenie o zdaniteľných príjmoch obsahuje biele “okienka” na vpisovanie čísel.

S novým dizajnom vo formulári nastali aj ďalšie zmeny. Pribudli riadky na vyčíslenie zaplateného daňového bonusu zamestnávateľom každý mesiac.

Vzor formulára Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch


Ako sa vyznať v potvrdení o zdaniteľných príjmoch?


Ak zamestnanec alebo dohodár nepožiadajú zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, zamestnávateľ je povinný vystaviť im potvrdenie o zdaniteľných príjmoch najneskôr do 10. marca 2024.

Ak má zamestnanec viacerých zamestnávateľov a požiada jedného z nich o ročné zúčtovanie dane, druhý zamestnávateľ mu musí vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch do 10. 2. 2024.

Ak zamestnanec chce, aby mu dane spracoval zamestnávateľ, teda vykonal ročné zúčtovanie dane, musí zamestnávateľovi doručiť písomnú žiadosť.


Zamestnávateľ vystaví potvrdenie o príjmoch a zamestnanec / dohodár si môže začať spracovávať daňové priznanie v online aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk. Údaje vo formulári tvoria podklady pre kontrolu správnosti údajov, ktorú vykonáva Finančná správa SR na základe podaného daňového priznania.

Hrubý príjem


Hrubý príjem z pracovného pomeru sa uvádza na riadok 01. Údaj na tomto riadku odpíše zamestnanec do daňového priznania bez toho, aby toto čísla akokoľvek zaokrúhľoval.

Niektorí daňovníci majú tendenciu zaokrúhľovať svoj príjem napríklad na celé eurá, tj. bez uvedenia eurocentov. Na základe potvrdenia o zdaniteľných príjmov, ktoré je povinnou súčasťou daňového priznania, však správca dane toto zaokrúhlenie nebude akceptovať a daňové priznanie vráti k oprave. Táto chyba je jednou z najčastejších chýb v daňovom priznaní.


Dohodári si svoj hrubý príjem nájdu na riadku 01a a úhrnne na riadku 01. Ide pritom o jednu čiastku, ktorá sa rovná*.

* Ak je dohodár zároveň zamestnancom, alebo pracovný pomer vznikol po ukončení dohody o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti, suma na riadku 01 predstavuje hrubý príjem z pracovného pomeru navýšený o príjem z dohody mimo pracovný pomer, čiže z riadku 01a.Zaplatené zdravotné a sociálne poistenie


Údaj o zaplatenom zdravotnom poisteníuvádza zamestnávateľ na riadok 02b. Zaplatené sociálne poistné sa nachádza o riadok vyššie, na riadku 02a. Súčet celkového zaplateného poistného je vyčíslený na riadku 02.

Častou chybou pri vypĺňaní je, že daňovník si pomýli polia s odvodmi a odpíše ich celkový súčet z riadku 02.


Zaplatené preddavky na daň


Preddavky na daň, ktoré zamestnávateľ strhol zo mzdy zamestnanca alebo dohodára, sa uvádzajú na riadku 04.

POZOR! Preddavky na daň nie sú čiastkovým základom dane, ako sa často mylne nesprávne uvádza.Daňový bonus na dieťa vyplatený zamestnávateľom


Daňový bonus sa v potvrdení najnovšie uvádza po mesiacoch súhrnne za všetky deti. Nie je vyčíslený za každé dieťa zvlášť. Ak daňovník uplatňuje daňový bonus na viac detí, pričom si na niektoré dieťa uplatňuje v určitom období daňový bonus aj druhý z rodičov dieťaťa, je potrebné byť opatrný v tejto časti.


Máte doplnené všetky údaje z potvrdenia do aplikácie? Tak máte hotovo. Spracujeme vám kompletné daňové priznanie vo formáte PDF aj XML (pre elektronické podanie). S balíčkom s E-podaním ho podáme elektronicky za vás. Po podaní od nás obdržíte potvrdenie o podaní.

Vyplniť daňové priznanie