Ako správne uviesť príjem z hlavného pracovného pomeru a dohody u toho istého zamestnávateľa do daňového priznania

Aktualizovaný: 11. Január 2023
Publikovaný: 29. Apríl 2020

Občas sa stane, že zamestnanec nastúpi u zamestnávateľa ako brigádnik na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti, prípadne na dohodu o brigádnickej práci študenta.

Keď sa zamestnanec osvedčí, zamestnávateľ ho zamestná na hlavný pracovný pomer. Na konci roka mu vystaví potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Zamestnanec však dostane iba jedno potvrdenie, pretože zamestnávateľ bol ten istý. Ako správne uviesť dva druhy príjmu od jedného zamestnávateľa do daňového priznania?

K spracovaniu daňového priznania je potrebné, aby zamestnávateľ vystavil Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Na tomto potvrdení zamestnávateľ uvedie príjem zamestnanca na riadkoch 01 a 01a.

Na riadku 01 sa uvádza hrubý príjem z hlavného prípadne vedľajšieho pracovného pomeru, ako aj príjem z rôznych typov dohôd. Riadok 01 je teda považovaný za súhrn príjmov od zamestnávateľa. Pokiaľ zamestnanec pracoval u toho istého zamestnávateľa na dohodu (napríklad pri nástupe bol najskôr prijatý ako dohodár a po jeho osvedčení mu zamestnávateľ ponúkol hlavný pracovný pomer alebo pre zamestnávateľa v priebehu hlavného pracovného pomeru vykonal iný druh práce na dohodu), uvedie zamestnávateľ príjem z dohody na riadku 01a.

Jedno potvrdenie - dva druhy príjmov


Ako sa vyznať z potvrdenia? Jednoducho!

Príjem z dohody uvedený v riadku 01a sa musí odpočítať od riadku 01. Tak vypočíta zamestnanec svoj reálny príjem z hlavného pracovného pomeru. Príjem z dohody opíše z riadku 01a.

Príklad

Adam je zamestnanec. Zamestnávateľ usporiadal brigádu, kde Adam pracoval na dohodu o vykonaní práce. U svojho zamestnávateľa pracoval na dva druhy zmlúv, a to na:

  • hlavný pracovný pomer,
  • dohodu o vykonaní práce.

Adam dostal od zamestnávateľa potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, pričom v riadku 01 má uvedený príjem 10 100 €. Na riadku 01a má uvedený príjem 100 €. Ako zanesie Adam svoj príjem do daňového priznania?

Riešenie

Adam v aplikácii vyberie dvoch zamestnávateľov, hoci mal iba jedného. Je to z toho dôvodu, že musí oba typy zmlúv uviesť zvlášť, pretože príjem z dohody sa prepisuje na separátny riadok v daňovom priznaní. U prvého zamestnávateľa uvedie pracovnú zmluvu na hlavný pracovný pomer a do úhrnu príjmov uvedie sumu 10 000 € (riadok 01 mínus riadok 01a z potvrdenia od zamestnávateľa: 10 100 - 100 = 10 000). Ostatné riadky, týkajúce sa preddavkov na daň a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne, doplní z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch.

Zamestnavatel_c_1

U druhého zamestnávateľa vyberie dohodu o vykonaní práce a z potvrdenia odpíše riadok 01a. Do poľa uvedie 100 €. Keďže odvody a preddavky na daň sa v potvrdení nedajú rozlíšiť, do ostatných polí napíše 0.

Zamestnavatel_c_2

V daňovom priznaní sa Adamov príjem prepíše na riadok o úhrne príjmov v hodnote 10 000 € a do riadku príjmov z dohôd mimo pracovný pomer v hodnote 100 €. V súhrnnom riadku mu vyjde rovnaký úhrn príjmov ako má na potvrdení od zamestnávateľa 10 100 €.

  • daňové priznanie:

  • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch:

Pri príjme zo zamestnania nezabudnite na odvody a preddavky na daň


Pri vypĺňaní daňového priznania je potrebné doplniť aj ďalšie údaje z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch. Rozlišujeme zdravotné a sociálne odvody.

Zdravotné poistné nájdete v potvrdení na riadku 02b.

Sociálne poistné nájdete na riadku 02a. Častou chybou pri vypĺňaní je, že daňovník si pomýli polia s odvodmi a opíše ich celkový súčet z riadku 02.

Preddavok na daň tvorí zálohy, ktoré vám zamestnávateľ strhol zo mzdy a uhradil tak mesačne daň. Súčet preddavkov na daň nájdete v potvrdení na riadku 04. POZOR! Preddavky na daň nie sú čiastkovým základom dane, ako sa často mylne chybuje.

V aplikácii doplňte zdravotné a sociálne poistné a preddavky na daň k príslušným poliam v časti zamestnanie.

Daňové priznanie z dvoch rôznych príjmov u toho istého zamestnávateľa si spracujete jednoducho v našej online aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.

Vyplniť daňové priznanie