Paušál vs. preukázateľné výdavky

Aktualizovaný: 10. Január 2023
Publikovaný: 9. August 2022

Pri podávaní daňového priznania sa živnostníci stretávajú s pojmom typ uplatňovania výdavkov. Aký typ vybrať, aby zaplatili čo najnižšiu daň?

Živnostníci majú na výber 4 typy uplatňovania výdavkov. Sú to:

  • paušálne výdavky,
  • preukázateľné (reálne) výdavky,
  • výdavky na základe vedenia jednoduchého účtovníctva,
  • výdavky na základe vedenia podvojného účtovníctva.

Ktorý typ kedy použiť?


Paušálne výdavky


Paušálne výdavkynajčastejšie používaným typom uplatňovania výdavkov pre živnostníkov. Pri paušále si živnostník vedie evidenciu príjmov a zaplatených odvodov. Výdavky si uplatní percentom z príjmu. Podľa slovenskej legislatívy si môže uplatniť až 60 % z príjmov. Maximálny možný limit pre výdavky paušálom je 20 000 €. To znamená, že k tomu, aby si živnostník mohol uplatniť maximálne možné výdavky 60 % (20 000 €), musia byť jeho príjmy vo výške 33 333.34 €. Pri tomto príjme sa dosiahnu maximálne možné výdavky 60 %, a to 20 000 €.

Pri príjme nad 49 790 € nie je možné uplatniť paušálne výdavky, pretože sa živnostník musí stať platiteľom DPH a ako platiteľ DPH nemá nárok na paušálne výdavky. Platiteľ DPH si musí zvoliť iný typ uplatnenia výdavkov.

Ak sa SZČO stala platiteľom DPH v priebehu daňového roka, v daňovom priznaní za tento rok ešte môže uplatniť typ uplatňovania výdavkov paušálom. V nasledujúcom daňovom roku už musí zvoliť iný typ uplatňovania výdavkov.


Príklad
Živnostník sa stal platiteľom DPH v júni roku 2022. Môže si uplatniť paušálne výdavky v daňovom priznaní za rok 2022?

Živnostník si v daňovom priznaní za rok 2022 môže uplatniť výdavky paušálom. Keď bude podávať daňové priznanie za rok 2023, musí vybrať iný typ výdavkov.


Prečítajte si aj:

Kedy sa stať dobrovoľným platiteľom DPH

Platiteľ alebo neplatiteľ? S DPH či bez DPH?

Kedy sa stať dobrovoľným platiteľom DPH


Paušálne výdavky sú vhodné pre tých živnostníkov, ktorí majú nízke alebo žiadne reálne výdavky pre svoje podnikanie, napr. živnostníci poskytujúci služby, účtovníci, remeselníci, projektanti a podobne. Môžu si uplatniť 60 % z príjmov, čo im zníži základ dane a v konečnom dôsledku aj výslednú daň.

Preukázateľné (reálne výdavky)


Preukázateľné (reálne) výdavky sa uplatňujú vtedy, ak si živnostník vedie daňovú evidenciu. V nej si zaznamenáva evidenciu príjmov a skutočných výdavkov, ktoré mal na svoje podnikanie. Daňová evidencia nemá predpísaný vzor. Každý živnostník si môže viesť evidenciu, aká mu vyhovuje:

  • zošit, kam si ručne zapisuje údaje,
  • excelovská tabuľka,
  • počítačový program,
  • iná evidencia.

Pri vedení daňovej evidencie si nemusí viesť podvojné účtovníctvo.

Preukázateľné výdavky sú vhodné pre tých živnostníkov, ktorí majú náklady vyššie ako 60 % príjmov. Ide väčšinou o živnostníkov predávajúcich tovar alebo poskytujúcich služby zároveň s predajom tovaru, napr. majitelia obchodov (potravín, rýchleho občerstvenia…), murári, montéri okien a podobne.

Jednoduché účtovníctvo


Jednoduché účtovníctvo je podobné daňovej evidencii. Zaznamenáva skutočné príjmy a výdavky živnostníka s tým rozdielom, že si živnostník nevedie daňovú evidenciu, ale účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať živnostníci, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri.

Podvojné účtovníctvo


Podvojné účtovníctvo je podrobnejšie účtovanie príjmov a výdavkov. V sústave podvojného účtovníctvapovinní účtovať všetci podnikatelia zapísaní v obchodnom registri bez ohľadu na to, či sú fyzickou alebo právnickou osobou. Podvojné účtovníctvo môžu viesť aj podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri, vedenie účtovníctva je však v tomto prípade dobrovoľné.

Pre spracovanie daňového priznania pre živnostníkov využite aplikáciu na OnlinePriznanie.sk, ktorá pracuje so všetkými typmi uplatnenia výdavkov.

Spracovať daňové priznanie