(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Neuhradené faktúry pri podnikaní. Čo s nimi?

07. Február 2022

Podnikanie so sebou prináša aj riziko neskorého preplatenia faktúry, v horšom prípade sa faktúra nepreplatí vôbec. Čo robiť s faktúrou, ktorá je neuhradená?

Dôležitý je dátum úhrady

Pri vystavovaní faktúry sa uvádza dátum splatnosti. Tento dátum je posledným dňom, kedy má odberateľ uhradiť dodávateľovi faktúru. V prípade, že sa tak nestane a platba neprebehne v termíne uvedenom na faktúre, vzniká dodávateľovi pohľadávka.

V prípade, ak úhrada faktúry prebehne pred termínom alebo v deň termínu splatnosti, faktúra sa považuje za uhradenú a dodávateľ túto platbu vedie ako príjem.

Evidencia pohľadávok

Zákon o dani z príjmov priamo neukladá viesť si evidenciu pohľadávok. Vedenie evidencie sa však odporúča. Pri vedení evidencie má živnostník prehľad o zaplatených a neuhradených faktúrach.

Ako naložiť s neuhradenou faktúrou?

Faktúru nejde jednoducho zmazať alebo zrušiť. Keď je raz vystavená a nie je uhradená, tvorí pohľadávku.

V praxi sa bežne stáva, že sa živnostníci stretávajú s krátkodobými pohľadávkami. Ide o pohľadávky, ktoré boli zaplatené niekoľko dní po splatnosti. V tomto prípade úhrada prebehla, čím sa z pohľadávky stane príjem. Typickým príkladom krátkodobej pohľadávky je faktúra vystavená v decembri splatná v januári. Keď ju odberateľ uhradí v januári ďalšieho roka, zostane v roku, v ktorom bola vystavená, ako neuhradená a tvorí pohľadávku. Po úhrade v januári tvorí príjem, ktorý sa započítava do ďalšieho roka.

Neuhradená faktúra, ktorá tvorí pohľadávku, sa takzvane prenáša z mesiaca na mesiac, kým nie je uhradená. Keď zostane neuhradenou do konca kalendárneho roka, tj. do 31. 12., prenesie sa do nasledujúceho roka ako pohľadávka. Ak zostane neuhradenou napr. z dôvodu, že odberateľ napr. zanikol alebo nie je platobne schopný, v tomto prípade hovoríme o dlhodobej pohľadávke.

Ako zaniesť pohľadávku do daňového priznania?

Pohľadávka sa nezapočítava do príjmu, a teda sa v daňovom priznaní ani neuvádza do celkového príjmu zo živnosti. Uvádza sa v samostatnej tabuľke podľa toho, aký spôsob uplatňovania výdavkov daňovník vyberie: pri výdavkoch paušálom do tabuľky č. 1a a pri vedení daňovej evidencie do tabuľky č. 1b.

OnlinePriznanie_sk-06

aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk pohľadávky do daňového priznania pri uplatňovaní výdavkov paušálom uvediete takto:

 1. v 2.  kroku zvolíte príjmy z podnikania
 2. vyberiete SZČO a príjem z podnikania
 3. zvolíte typ uplatňovania výdavkov paušálom
 4. vyberiete kategóriu zo živnosti
 5. doplníte príjmy, výdavky sa vypočítajú samé ako 60 % príjmov
 6. doplníte pohľadávky na začiatku roka tj. k 1. 1. – ak boli všetky faktúry k 1. 1. uhradené, uvediete 0
 7. doplníte pohľadávky na konci roka tj. k 31. 12.
 8. pokračujete zadaním odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne

V daňovom priznaní sa pohľadávky prepíšu do tabuľky 1B


aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk pohľadávky do daňového priznania pri vedení daňovej evidencie (uplatnenie reálnych výdavkov) uvediete takto:

 1. v 2. kroku zvolíte príjmy z podnikania
 2. vyberiete SZČO a príjem z podnikania
 3. zvolíte typ uplatňovania výdavkov vedením daňovej evidencie (reálne výdavky)
 4. vyberiete kategóriu zo živnosti
 5. doplníte príjmy a výdavky
 6. pokračujete zadaním odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne
 7. doplníte tabuľku, kde doplníte pohľadávky na začiatku roka tj. k 1. 1. – ak boli všetky faktúry k 1. 1. uhradené, uvediete 0
 8. do tabuľky doplníte pohľadávky na konci roka tj. k 31. 12.
 9. ak máte aj majetok, zásoby, záväzky, doplňte ich

V daňovom priznaní sa pohľadávky prepíšu do tabuľky 1A


Ako dostať pohľadávku do príjmu?

Faktúra sa nedá zrušiť ani stornovať. Keď má živnostník istotu, že faktúra zostane neuhradená, môže vystaviť dobropis k tejto faktúre, čím sa faktúra “vynuluje”. Dobropis sa vystavuje v zápornej hodnote. Faktúra s dobropisom sa potom započíta do príjmov ako nula. Z pohľadávok sa vystavením dobropisu táto faktúra odstráni.

Prečítajte si aj:

Dobropis - doklad o oprave základu dane

Keď je reč o faktúre, ruka v ruke s ňou prichádza na rad dobropis. Čo to je a kedy sa vystavuje? Čo má obsahovať a ako ovplyvní podnikanie?

Dobropis - doklad o oprave základu dane


Daňové priznanie aj so zohľadnením pohľadávok vyplníte v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk. Po zadaní pohľadávok sa pohľadávky prepíšu do príslušných tabuliek podľa uplatňovaných výdavkov. Daňové priznanie vám pripravíme vo formáte PDF aj XML.

Vyplniť daňové priznanie