Vediete si jednoduché účtovníctvo? Podaním daňového priznania daňová povinnosť nekončí.

Aktualizovaný: 19. Január 2023
Publikovaný: 23. Január 2021

Podnikajúce fyzické osoby, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, na rozdiel od živnostníkov, ktorí si v daňovom priznaní uplatňujú výdavky paušálom alebo preukázateľné (reálne) výdavky, nemajú podaním daňového priznania splnenú daňovú povinnosť.

Okrem daňového priznania musia totiž podať aj účtovnú závierku. Keďže majú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, účtovnú závierku musia podať tiež elektronicky.

Pokiaľ má SZČO účtujúca v jednoduchom účtovníctve podané daňové priznanie, na rad prichádza účtovná závierka. Tá musí byť zostavená, podaná a vložená do registra účtovných závierok najneskôr v termíne na podanie daňového priznania.

Termín pre podanie účtovnej závierky


Zákon ustanovuje povinnosť na účely podania daňového priznania uložiť zostavenú účtovnú závierku do registra účtovných závierok najneskôr v termíne na podanie daňového priznania. To znamená, že ak účtovná jednotka podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 v termíne do 31. 3. 2023, tak je účtovná jednotka povinná účtovnú závierku uložiť do registra účtovných závierok do konca marca.

Ako vyplniť účtovnú závierku?


Rovnako, ako má SZČO možnosť vyplniť si daňové priznanie v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk, môže si v aplikácii vyplniť aj účtovnú závierku.

Pokiaľ SZČO využije službu E-podanie, účtovnú závierku podáme za neho elektronicky.

Ako funguje podanie účtovnej závierky s E-podaním?


  1. SZČO si v aplikácii spracuje účtovnú závierku.
  2. Zaplatí za spracovanie účtovnej závierky.
  3. Na email [email protected] odošle plnú moc a prípadné prílohy k daňovému priznaniu. Plnú moc, prípadne aj evidenčný list podpíše priamo v aplikácii prstom alebo myšou. Uložením podpisu sa podpíše ako plná moc, tak aj evidenčný list.
  4. Účtovnú závierku podáme na daňový úrad.
  5. Správca dane vloží účtovnú závierku do registra účtovných závierok.

Účtovnú závierku si spracujete jednoducho a rýchlo v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk

Spracovať účtovnú závierku