(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Sprievodca účtovnou závierkou v jednoduchom účtovníctve - všeobecná časť

Aktualizovaný: 25. Január 2023
Publikovaný: 13. August 2020

Živnostníci, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, musia okrem daňového priznania vyplniť a odovzdať účtovnú závierku. Ako sa v nej vyznať?

Čo je to účtovná závierka?


Podľa zákona o účtovníctve je účtovná závierka štruktúrovanou prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a je poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Je to napríklad daňový úrad alebo banky. V ľudskej reči účtovná závierka podáva informácie o celkovom hospodárení firmy v bežnom období a v bezprostredne predchádzajúcom období. Obsahuje teda informácie za dve účtovné obdobia.

Účtovná závierka obsahuje:

 • všeobecné náležitosti:
  • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky,
  • miesto podnikania,
  • identifikačné číslo,
  • deň zostavenia,
  • obdobie, za ktoré sa zostavuje,
  • podpis podnikajúcej fyzickej osoby,
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch,
 • výkaz o majetku a záväzkoch.

Kto musí podať účtovnú závierku?


Účtovnú závierku musia podať fyzické osoby, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva (neuplatňujú výdavky paušálom ani nevedú daňovú evidenciu) a občianske združenia účtujúce v jednoduchom účtovníctve.

Dátum zostavenia a termín podania


Jedným z najväčších strašiakov je dátum zostavenia. Účtovná jednotka väčšinou zostavuje účtovnú závierku k 31. 12. (tj. v roku 2023 k 31. 12. 2022). V prípade, ak spoločnosť ukončila svoju činnosť, zostavuje sa ku dňu uzavretia účtovných kníh. Podľa dátumu zostavenia môžeme zostaviť:

 • riadnu účtovnú závierku: ak uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, tj. 31. 12.,
 • mimoriadnu účtovnú závierku: ak uzavrie účtovné knihy k inému, než poslednému dňu účtovného obdobia.

Deň zostavenia účtovnej závierky je dňom, kedy sa účtovná závierka reálne vyplňuje. To znamená, že keď účtovná jednotka uzavrela účtovné knihy k 31. 12. 2022, bude dátum zostavenia účtovnej závierky 31. 12. 2022, ale dňom zostavenia bude napríklad 4. 3. 2023.

Podľa zákona o účtovníctve sa účtovná závierka musí podať do 6 mesiacov od uzavretia účtovných kníh, teda od dátumu zostavenia.

POZOR! Účtovnou závierkou celý proces nekončí. Nezabudnite ani na podanie daňového priznania. S termínom daňového priznania je späté aj podanie účtovnej závierky a jej vloženie do registra účtovných závierok (vkladá Finančná správa SR). To znamená, že keď je riadny termín pre podanie daňového priznania 31. 3., účtovná závierka musí byť podaná na daňový úrad tiež do 31. 3.

Ako zostaviť účtovnú závierku si prečítajte v článku Sprievodca účtovnou závierkou v jednoduchom účtovníctve - praktická časť.

Účtovnú závierku si zostavíte v našej aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.

Spracovať účtovnú závierku