(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Číslo účtu k platbe dane z príjmov pre právnické osoby

08. Február 2022

Spracovali ste si daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb a vyšla vám daň k úhrade? Na aké číslo účtu zaplatiť daň z príjmov?

Finančná správa nevedie jeden univerzálny účet pre platbu dane. Každá právnická osoba si musí číslo účtu tzv. “poskladať”.

Ako získať číslo účtu k platbe dane?


Číslo účtu, na ktorý sa posiela daň z príjmu právnických osôb sa skladá z:

 • 6-číselného predčíslia
 • 10-miestneho čísla účtu tzv. OÚD
 • lomítka
 • kódu Štátnej pokladnice

Každý druh dane má svoje vlastné predčíslie. Daň z príjmu právnických osôb je identifikovaná predčíslím 500224.

Každý daňovník má pridelené vlastné číslo účtu – osobné číslo daňovníka (OÚD). Právnické osoby používajú k vygenerovaniu OÚD svoje DIČ, ktoré stačí vložiť do generátora na stránkach Finančnej správy, opísať kontrolný kód a vyhľadať.

Po vygenerovaní OÚD právnická osoba pristúpi ku generovaniu IBANu. Generovanie uľahčí šikovný generátor IBAN pre účet v Štátnej pokladnici, kde stačí zadať predčíslie pre daň z príjmov právnickej osoby 500224 a OÚD. Generátor zobrazí hotový IBAN pre platbu dane.

OnlinePriznanie_sk-09

Postup pri generovaní IBANu k platbe dane


 • do generátora OÚD vložte DIČ právnickej osoby
 • opíšte kód z obrázku a vygenerujte OÚD
 • OÚD vložte do generátora IBAN
 • zadajte predčíslie 500224 pre právnické osoby
 • kliknite na Generuj

  Daň uhradíte pod variabilným symbolom 1700992021.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb si spracujte v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.

Spracovať daňové priznanie