(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

SK nace kód pre právnické osoby

Aktualizovaný: 26. Január 2023
Publikovaný: 5. Január 2022

Ste právnická osoba a vypĺňate daňové priznanie? Pri vypĺňaní sa každý podnikateľ stretol s riadkom kód SK nace. V tomto článku nájdete návod ako ho nájsť rýchle a jednoducho.

SK nace – čo to vlastne je?


Odborná definícia znie takto:

Revidovaná klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je plne harmonizovaná s jej európskou verziou NACE Revision 2 vydanou Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady č. 1893/2006. Používanie tejto klasifikácie, resp. od nej odvodenej národnej verzie, je v oblasti štatistiky záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie.

Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky je to jednoducho povedané klasifikácia ekonomických činností.

V minulosti bola slovenská verzia SK nace známa pod názvom Štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností. Známejšia bola jej skratka OKEČ. Nové technologické a štrukturálne zmeny v ekonomike boli jedným z dôvodov, prečo bolo nutné klasifikáciu ekonomických činností aktualizovať. Nepochybne ďalším dôvodom bolo aj zabezpečenie porovnateľnosti ekonomickej štatistiky nielen v rámci Európskej únie, ale aj celosvetovo.

Ako zistím kód SK nace pre právnickú osobu?


Štatistický úrad SR na svojich stránkach ponúka možnosť zistiť si kód SK nace jednoducho podľa prideleného IČ-a. Ako na to?

Príklad: Spoločnosť NeoTax s. r. o. je právnickou osobou. Poverená osoba v tejto spoločnosti vypĺňa daňové priznanie cez OnlinePriznanie.sk a nevie kód SK nace tejto spoločnosti.

Riešenie:

  • na stránkach Štatistického úradu nájdete register organizácií,
  • vyplníte IČO spoločnosti,
  • opíšete kontrolný kód,
  • kliknete na hľadať/filtrovať,

  • výsledok hľadania sa zobrazí pod vyhľadávacou tabuľkou,
  • kliknete na nájdené obchodné meno spoločnosti,
  • štatistický úrad súhrnne ukáže verejne dostupné informácie k právnickej osobe, okrem iného aj jej hlavnú činnosť s kódom.

Poverená osoba sa vráti do aplikácie a kód SK nace právnickej osoby opíše do okienka Zadajte názov alebo kód činnosti v časti kód SK nace. Opíše kód a aplikácia mu sama priradí jeho činnosť.

Daňové priznanie si spracujete na pár klikov v jednoduchej, intuitívnej aplikácii pre právnické osoby na OnlinePriznanie.sk.

Vyplniť daňové priznanie