SK nace kód pre právnické osoby

Aktualizovaný: 12. Január 2024
Publikovaný: 5. Január 2022

Ste právnická osoba a vypĺňate daňové priznanie? Pri vypĺňaní sa každý podnikateľ stretol s riadkom kód SK nace. V tomto článku nájdete návod ako ho nájsť rýchle a jednoducho.

SK nace – čo to vlastne je?


Odborná definícia znie takto:

Revidovaná klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je plne harmonizovaná s jej európskou verziou NACE Revision 2 vydanou Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady č. 1893/2006. Používanie tejto klasifikácie, resp. od nej odvodenej národnej verzie, je v oblasti štatistiky záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie.


Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky je to jednoducho povedané klasifikácia ekonomických činností.

V minulosti bola slovenská verzia SK nace známa pod názvom Štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností. Známejšia bola jej skratka OKEČ. Nové technologické a štrukturálne zmeny v ekonomike boli jedným z dôvodov, prečo bolo nutné klasifikáciu ekonomických činností aktualizovať. Nepochybne ďalším dôvodom bolo aj zabezpečenie porovnateľnosti ekonomickej štatistiky nielen v rámci Európskej únie, ale aj celosvetovo.


Ako zistím kód SK nace pre právnickú osobu?


Štatistický úrad SR na svojich stránkach ponúka možnosť zistiť si kód SK nace jednoducho podľa prideleného IČ-a. Ako na to?

Príklad: Spoločnosť NeoTax s. r. o. je právnickou osobou. Poverená osoba v tejto spoločnosti vypĺňa daňové priznanieúčtovnú závierku cez OnlinePriznanie.sk a nevie kód SK nace tejto spoločnosti.

Riešenie:

  • na stránkach Štatistického úradu nájdete register organizácií,
  • vyplníte IČO spoločnosti,
  • kliknete na tlačidlo Zobraziť výber,


  • výsledok hľadania sa zobrazí pod vyhľadávacou tabuľkou,
  • kliknete na nájdené obchodné meno spoločnosti,


  • štatistický úrad súhrnne ukáže verejne dostupné informácie k právnickej osobe, okrem iného aj jej hlavnú činnosť s kódom.


Poverená osoba sa vráti do aplikácie pre spracovanie daňového priznania právnických osôb a do aplikácie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a kód SK nace právnickej osoby opíše do políčka Zadajte názov alebo kód činnosti. Opíše kód a aplikácia mu sama priradí jeho činnosť.

Daňové priznanie si spracujete na pár klikov v jednoduchej, intuitívnej aplikácii pre právnické osoby na OnlinePriznanie.sk.

Spracovať daňové priznanieSpracovať účtovnú závierku