Ako vyplniť označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej činnosti do účtovnej závierky pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva?

Aktualizovaný: 22. Marec 2023
Publikovaný: 24. Január 2022

Právnické osoby majú povinnosť okrem daňového priznania k dani z príjmov podať aj účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve. Účtovná závierka netvorí prílohu k daňovému priznaniu, preto sa musí podať osobitne.

K jednoznačnej identifikácii právnickej osoby slúži prvá strana účtovnej závierky. Právnická osoba na nej uvádza náležitosti, ktoré tvoria dôležitý identifikátor u správcu dane. Patria sem tieto náležitosti:

 • obchodné meno,
 • právna forma podnikania,
 • sídlo spoločnosti,
 • daňové identifikačné číslo – DIČ,
 • identifikačné číslo – IČO,
 • SK nace kód,
 • kontaktné údaje (telefónne číslo; e-mail, fax),
 • označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti.

OnlinePriznanie_sk-19

Označenie obchodného registra


Na tento riadok sa zapisuje konkrétny okresný súd, v ktorom je spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri.

Kde zistím tento údaj?

 1. kliknite na Obchodný register Slovenskej republiky,
 2. subjekt môžete vyhľadávať podľa obchodného mena alebo identifikačného čísla, napríklad spoločnosť Neotax s. r. o.,

 1. zvoľte napríklad vyhľadávanie podľa obchodného mena, doplňte názov subjektu a kliknite na hľadaj,
 2. zoznam zobrazí všetky subjekty vyhovujúce podľa zadaného mena,
 3. vyberiete predmetný subjekt a kliknite na aktuálny výpis,

 1. zobrazí sa Obchodný register konkrétneho okresného súdu,
 2. do účtovnej závierky opíšte tento údaj: OR SR (Obchodný register Slovenskej republiky) Okresný súd Bratislava I.

Číslo zápisu obchodnej spoločnosti


Sem sa zapíše číslo vložky v Obchodnom registri SR.

Kde zistím tento údaj?

Tento údaj opíšeme z pravého rohu výpisu z Obchodného registra.

V našom príklade je to: Vložka číslo: 2833/B. V tlačive účtovnej závierky bude tento zápis vyzerať takto:Spracujte si účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v aplikácii na OnlinePriznanie.sk. Závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Hotovú závierku vám pripravíme vo formáte PDF a XML. So službou E-podanie ju za vás i podáme.

Vyplniť účtovnú závierku


Viac o účtovnej závierke nájdete na našom webe.