Vediete si podvojné účtovníctvo? Podaním daňového priznania daňová povinnosť nekončí.

Aktualizovaný: 6. Marec 2023
Publikovaný: 17. Január 2022

Podnikajúce fyzické osoby, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva, a právnické osoby nemajú podaním daňového priznania splnenú daňovú povinnosť.

Okrem daňového priznania musia totiž podať aj účtovnú závierku. Keďže majú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, účtovnú závierku musia podať tiež elektronicky.

Účtovná závierka musí byť zostavená, podaná a vložená do registra účtovných závierok najneskôr v termíne na podanie daňového priznania.

Termín pre podanie účtovnej závierky


Zákon ustanovuje povinnosť na účely podania daňového priznania uložiť zostavenú účtovnú závierku do registra účtovných závierok (vkladá daňový úrad) najneskôr v termíne na podanie daňového priznania. To znamená, že ak účtovná jednotka podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 napríklad v termíne do 31. 3. 2021, tak je účtovná jednotka povinná podať účtovnú závierku do konca marca. Následne ju daňový úrad vloží do registra účtovných závierok.

Ako vyplniť účtovnú závierku?


Rovnako ako majú právnické osoby možnosť vyplniť si daňové priznanie v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk, môžu si v aplikácii vyplniť aj účtovnú závierku.

OnlinePriznanie_sk-19

Pokiaľ SZČO účtujúca v podvojnom účtovníctve alebo právnická osoba využije službu E-podanie na podanie daňového priznania, účtovnú závierku podáme spolu s daňovým priznaním. Za elektronické podanie účtovnej závierky už neplatí žiadny poplatok.

Ako funguje podanie účtovnej závierky?


  1. SZČO / právnická osoba si v aplikácii spracuje účtovnú závierku.
  2. Na email podpora@neotax.sk odošle plnú moc a prípadné prílohy k daňovému priznaniu. Plnú moc, prípadne aj evidenčný list podpíše priamo v aplikácii prstom alebo myšou. Uložením podpisu sa podpíše ako plná moc, tak aj evidenčný list.
  3. Účtovnú závierku podáme na daňový úrad.
  4. Správca dane vloží účtovnú závierku do registra účtovných závierok.

Spracujte si účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk. Závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Hotovú závierku vám pripravíme vo formáte PDF a XML. Keď budete chcieť, dokonca ju za vás i podáme.

Vyplniť účtovnú závierku