(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Vediete si podvojné účtovníctvo? Podaním daňového priznania daňová povinnosť nekončí.

17. Január 2022

Podnikajúce fyzické osoby, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva, a právnické osoby nemajú podaním daňového priznania splnenú daňovú povinnosť.

Okrem daňového priznania musia totiž podať aj účtovnú závierku. Keďže majú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, účtovnú závierku musia podať tiež elektronicky.

Účtovná závierka musí byť zostavená, podaná a vložená do registra účtovných závierok najneskôr v termíne na podanie daňového priznania.

Termín pre podanie účtovnej závierky


Zákon ustanovuje povinnosť na účely podania daňového priznania uložiť zostavenú účtovnú závierku do registra účtovných závierok (vkladá daňový úrad) najneskôr v termíne na podanie daňového priznania. To znamená, že ak účtovná jednotka podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 napríklad v termíne do 30. 3. 2021, tak je účtovná jednotka povinná podať účtovnú závierku do konca marca. Následne ju daňový úrad vloží do registra účtovných závierok.

Ako vyplniť účtovnú závierku?


Rovnako ako majú právnické osoby možnosť vyplniť si daňové priznanie v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk, môže si vyplniť v aplikácii vyplniť aj účtovnú závierku.

OnlinePriznanie_sk-19

Pokiaľ SZČO účtujúca v podvojnom účtovníctve alebo právnická osoba využije službu E-podanie na podanie daňového priznania, účtovnú závierku podáme spolu s daňovým priznaním. Za elektronické podanie účtovnej závierky už neplatí žiadny poplatok.

Ako funguje podanie účtovnej závierky?


  1. SZČO / právnická osoba si v aplikácii spracuje účtovnú závierku
  2. na email podpora@neotax.sk odošle plnú moc vo formáte PDF
  3. účtovnú závierku podáme na daňový úrad
  4. správca dane vloží účtovnú závierku do registra účtovných závierok

Spracujte si účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v aplikácii. Závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Hotovú závierku vám pripravíme vo formáte PDF a XML. Keď budete chcieť, dokonca ju za vás i podáme.

Vyplniť účtovnú závierku

Viac o účtovnej závierke nájdete na našom webe.