(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Veľké správy zo sveta daní - účtovná závierka

16. Február 2023

Veľké správy o účtovnej závierke alebo na čo nezabudnúť pri spracovaní účtovnej závierky?

📈 Účtovnú závierku je možné zostaviť až po zaúčtovaní všetkých účtovných dokladov za príslušný rok a vykonaní inventarizácie všetkých účtov v účtovníctve.

💶 Výnosy aj náklady uvedené v účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve musia odpovedať výnosom a nákladom uvedeným v daňovom priznaní. V jednoduchom účtovníctve platí rovnaké pravidlo s príjmami a výdavkami.

🟧 Účtovnú závierku musí zostaviť každý živnostník, ktorý účtuje v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve.

📅 Termín pre podanie účtovnej závierky v jednoduchom a podvojnom účtovníctve je 31. marec.

Účtovnú závierku v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve si spracujete v našich online aplikáciách na www.OnlinePriznanie.sk.

Vyplniť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve
Vyplniť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve