Veľké správy zo sveta daní - živnostníci (SZČO)

2. Január 2023

Od januára nastali zmeny v odvodoch pre živnostníkov. Čo sa zmenilo?

V roku 2023 sa zvýšujú minimálne mesačné odvody do zdravotnej aj do Sociálnej poisťovne.

ℹ️ Minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne činia 200,72 €. Nová výška odvodov platí pre živnostníkov, ktorí platia minimálne odvody.

🩺 Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne sú rozdelené do dvoch skupín podľa zdravotného postihnutia: odvody pre osoby bez zdravotného postihnutia tvoria 84,77 €, pre osoby so zdravotným postihnutím je to 42,38 €.

💸 Splatnosť odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne pre SZČO je do 8. dňa mesiaca za predchádzajúci mesiac (platí sa spätne).

📆 Novú výšku odvodov za január je potrebné uhradiť do 8. februára 2023.

Vyplniť daňové priznanie