Práca v Nemecku verzus daňové priznanie

Aktualizovaný: 8. Január 2024
Publikovaný: 15. Február 2022

Máte povinnosť podať nemecké daňové priznanie v Nemecku? Aké sú náležitosti súvisiace s daňovým priznaním? Ak aj nemáte povinnosť podať daňové priznanie, môžete ho podať dobrovoľne a požiadať tak o vrátenie daní.

Formuláre na podanie daňového priznania


Daňové priznanie je potrebné podať na oficiálnych formulároch, ktoré sú k dispozícii na príslušných nemeckých úradoch práce a je možné stiahnuť si ich online. Ako zamestnanec, ktorý nemá iný zdaniteľný príjem (okrem príjmu z kapitálového majetku, z prenájmu alebo z lízingu) sa môžete rozhodnúť, či podáte daňové priznanie v papierovej forme alebo elektronicky.


Dokumenty potrebné k podaniu daňového priznania


Najdôležitejším dokumentom k nemeckému daňovému priznaniu je ročné zúčtovanie, resp. Lohnsteuerbescheinigung. Ročné zúčtovanie obsahuje okrem vašich príjmov aj odvody a dane, ktoré ste počas roka odviedli. Uvedené tlačivo vám zamestnávateľ musí vystaviť po skončení daňového roka.

Nemáte k dispozícii Lohnsteuerbescheinigung? Zabezpečíme vám ho. Stačí vyplniť formulár.

Ďalším dôležitým dokumentom je formulár EU/EWR (Bescheinigung EU/EWR), ktorý je povinnou prílohou nemeckého daňového priznania. Formulár obsahuje vaše príjmy mimo Nemecka. Vystavuje ho daňový úrad vo vašej domovskej krajine a to na základe podaného daňového priznania v domovskej krajine. Z uvedeného vyplýva, že daňové priznanie nepodávate len v Nemecku, ale aj v domovskej krajine a to aj za predpokladu, že ste v domovskej krajine nemali žiadne príjmy. Samozrejme, v tomto prípade sa uplatňujú metódy na zabránenie zamedzenie dvojitého zdanenia.

TIP! S vyplnením EU/EWR formulára vám pomôžeme. Objednajte si službu získanie dokumentov.

Čo si môžete odpočítať v daňovom priznaní?


Na odpočet dane slúžia tzv. odpočítateľné položky, ktoré predstavujú náklady spojené s vykonávaním vašej práce.

V Nemecku sa náklady delia do troch základných kategórií:

 1. Werbungskosten - náklady spojené so zabezpečením, získaním a udržaním príjmu.
 2. Sonderausgaben - príspevky do fondov a poisťovní.
 3. Außergewöhnliche Belastung - náklady spojené s neobvyklými životnými situáciami, napr. náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré nie sú hradené základným zdravotným poistením.
Prečítajte si aj

Pracoval/a som v Nemecku. Musím podať daňové priznanie?

V Nemecku nemajú všetci daňovníci povinnosť podávať daňové priznanie, každý však môže, a to dokonca aj spätne za posledné štyri roky.

Pracoval/a som v Nemecku. Musím podať daňové priznanie?


Medzi najčastejšie uplatňované odpočítateľné položky patria:

 1. cestovné náklady (cesty z domu do práce, cesty domov za rodinou),
 2. vedenie dvojitej domácnosti,
 3. náklady na pracovné oblečenie,
 4. náklady na sťahovanie,
 5. náklady na telefón a internet,
 6. poplatky spojené s dochádzkou dieťaťa do školy/škôlky (školné).

Vyšší preplatok na dani môžete dosiahnuť aj vďaka týmto dokumentom:

 • zmluva o prenájme bytu v Nemecku,
 • poistné zmluvy,
 • účty za lekárske ošetrenie a lieky.

Nezabudnite si všetky doklady súvisiace s vašimi výdavkami starostlivo uchovať. Kópie dokladov je potrebné priložiť k daňovému priznaniu.

Termín daňového priznania za rok 2022 a 2023


Obvyklým termínom pre podanie daňového priznania je 31. júl. V súvislosti s pandémiou koronavírusu bol prijatý štvrtý zákon o Corona Tax Assistance, v rámci ktorého boli upravené termíny pre podanie daňového priznania za rok 2022 a 2023:

Forma podaniaTermín daňového priznania za rok 2022Termín daňového priznania za rok 2023
Bez daňového poradcu2. 10. 20232. 9. 2024
S daňovým poradcom31. 7. 20242. 6. 2025
Dobrovoľné daňové priznanie31. 12. 202631. 12. 2027
www.finanztip.de


Dobrovoľné daňové priznanie je možné podať až 4 roky spätne.


Spracovanie žiadosti


Vrátenie dane, resp. preplatku na dani vám vybavíme v rozpätí troch až štyroch mesiacov. Vašu žiadosť a všetky potrebné dokumenty spracujeme online, čím zabezpečíme skoré vrátenie dane. K online spracovaniu žiadosti budeme potrebovať:

 • formulár EWR, resp. potvrdenie o miestnom príjme,
 • dokument POA, resp. splnomocnenie na právne zastupovanie (scan),
 • občiansky preukaz,
 • sobášny list,
 • rodný list dieťaťa,
 • potvrdenie o príjme.

Neviete si rady s daňovým priznaním, príp. s vyplnením formulárov? Prenechajte spracovanie daní našim odborníkom na dane, ktorí za vás spracujú daňové priznanie a zariadia vám vrátenie daní z Nemecka. Alebo si môžete spracovať daňové priznanie sami v online aplikácii.


Objednať daňové priznanie


Viac o našich službách nájdete na www.neotax.eu/sk.