Práce v Německu versus daňové přiznání

Aktualizováno: 8. leden 2024
Publikováno: 14. únor 2022

Máte povinnost podat daňové přiznání v Německu? Jaké jsou náležitosti související s daňovým přiznáním? Pokud nemáte povinnost podat daňové přiznání, můžete jej podat dobrovolně a požádat tak o vrácení daní.

Formuláře pro podání daňového přiznání


Daňové přiznání je potřeba podat na oficiálních formulářích, které jsou k dispozici na příslušných německých úřadech práce, lze si je stáhnout online. Jako zaměstnanec, který nemá jiný zdanitelný příjem (kromě příjmu z kapitálového majetku, z pronájmu nebo z leasingu) se můžete rozhodnout, zda podáte daňové přiznání v papírové formě nebo elektronicky.


Dokumenty potřebné k podání daňového přiznání


Nejdůležitějším dokumentem k německému daňovému přiznání je roční zúčtování, resp. Lohnsteuerbescheinigung. Roční zúčtování obsahuje kromě vašich příjmů i odvody a daně, které jste v průběhu roku odvedli. Uvedený formulář vám zaměstnavatel musí vystavit po ukončení daňového roku.

Nemáte k dispozici Lohnsteuerbescheinigung? Zajistíme vám ho. Stačí vyplnit formulář.


Dalším důležitým dokumentem je formulář EU/EWR (Bescheinigung EU/EWR), který je povinnou přílohou německého daňového přiznání. Formulář obsahuje vaše příjmy mimo Německo. Vystavuje jej finanční úřad ve vaší domovské zemi, a to na základě podaného daňového přiznání v domovské zemi. Z uvedeného vyplývá, že daňové přiznání nepodáváte pouze v Německu, ale také v domovské zemi, a to i za předpokladu, že jste v domovské zemi neměli žádné příjmy. Samozřejmě, v tomto případě se uplatňují metody k zamezení dvojího zdanění.

S vyplněním EU/EWR formuláře vám rádi pomůžeme. Objednejte si službu získání dokumentů.

Co si můžete odečíst v daňovém přiznání?


K odečtení daně slouží tzv. odčitatelné položky, které představují náklady spojené s vykonáváním vaší práce.

V Německu se náklady dělí do tří základních kategorií:

 1. Werbungskosten - náklady spojené se zabezpečením, získáním a udržením příjmu.
 2. Sonderausgaben - příspěvky do fondů a pojišťoven.
 3. Außergewöhnliche Belastung - náklady spojené s neobvyklými životními situacemi, např. náklady na zdravotní péči, které nejsou hrazeny základním zdravotním pojištěním.
Přečtěte si také:

Pracoval/a jsem v Německu. Mám povinnost podat daňové přiznání?

V Německu nemají všichni daňoví poplatníci povinnost podávat daňové přiznání, každý na to ale má právo a to dokonce i zpětně za poslední čtyři roky.

Pracoval/a jsem v Německu. Mám povinnost podat daňové přiznání?


Mezi nejčastěji uplatňované odčitatelné položky patří:

 1. cestovní náklady (cesta z domova do práce, cesty domů za rodinou),
 2. vedení dvojité domácnosti,
 3. náklady na pracovní oblečení,
 4. náklady na stěhování,
 5. náklady na telefon a internet,
 6. poplatky spojené s docházkou dítěte do školy/školky (školné).

Vyšší přeplatek na dani můžete dosáhnout i díky těmto dokumentům:

 • smlouva o pronájmu bytu v Německu,
 • pojistné smlouvy,
 • účty za lékařské ošetření a léky.

Nezapomeňte si všechny doklady související s vašimi výdaji pečlivě uchovat. Kopie dokladů je nutné přiložit k daňovému přiznání.

Termín daňového přiznání za rok 2022 a 2023


Obvyklým termínem pro podání daňového přiznání je 31. červenec. V souvislosti s pandemií koronaviru byl přijat čtvrtý zákon o Corona Tax Assistance, v jehož rámci byly upraveny termíny pro podání daňového přiznání za rok 2022 a 2023:

Forma podáníTermín daňového přiznání za rok 2022Termín daňového přiznání za rok 2023
Bez daňového poradce2. 10. 20232. 9. 2024
S daňovým poradcem31. 7. 20242. 6. 2025
Dobrovolné daňové přiznání31. 12. 202631. 12. 2027
www.finanztip.de


Dobrovolné daňové přiznání lze podat až 4 roky zpětně.


Zpracování žádosti


Vrácení daně, resp. přeplatku na dani vám vyřídíme v rozpětí tří až čtyř měsíců. Vaši žádost a všechny potřebné dokumenty zpracujeme online, čímž zajistíme brzké vrácení daně. K online zpracování žádosti budeme potřebovat:

 • formulář EWR, resp. potvrzení o místním příjmu,
 • dokument POA, resp. zmocnění k právnímu zastupování (scan),
 • občanský průkaz,
 • oddací list,
 • rodný list dítěte,
 • potvrzení o příjmu.

Nevíte si rady s daňovým přiznáním, příp. s vyplněním formulářů? Přenechte zpracování daní našim odborníkům na daně, kteří za vás zpracují daňové přiznání a zařídí vám vrácení daní z Německa.


Objednat daňové přiznání


Více o našich službách naleznete na www.neotax.eu/cs.