(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Práce v Německu od A do Z

Aktualizováno: 29. prosinec 2022
Publikováno: 22. únor 2022

Našli jste si práci v Německu nebo o ní zatím jen uvažujete? Co byste měli vědět před vycestováním za prací do Německa?

Pracovní smlouva


Podle německých zákonů musí být pracovní smlouva (Arbeitsvertrag) uzavřena písemně, jde-li o pracovní poměr na dobu neurčitou. V opačném případě, resp. při pracovním poměru na dobu určitou, může mít pracovní smlouva také ústní podobu. Zaměstnavatel vám však nemusí vyhotovit pracovní smlouvu ve vašem rodném jazyce. Pokud jí nerozumíte, před podpisem si ji určitě nechte přeložit.

Mzda


Mzda je jedním z hlavních bodů, který musí obsahovat vaše pracovní smlouva. I z tohoto důvodu doporučujeme uzavřít se zaměstnavatelem písemnou pracovní smlouvu. Německo se řadí mezi země s vysokou minimální hodinovou mzdou, která se zvyšuje následovně:

Rok Minimální hodinová mzda Měsíční (168 hodin)
Od 1. 10. 2022 12 € 2 016 €
1. 7. 2022 – 30. 9. 2022 10,45 € 1 755 €
1. 1. 2022 – 30. 6. 2022 9,82 € 1 649 €
2021 9,50 € 1 596 €


Pracovní doba


Délka pracovní doby představuje 8 hodin denně. Součástí pracovní doby je 30minutová přestávka, na kterou máte nárok nejpozději po šesti odpracovaných hodinách. Pokud je vaše pracovní doba kratší než 6 hodin, nárok na přestávku vám nevzniká. Nezapomeňte, že v Německu je za pracovní den považována i sobota.

Zkušební doba


Zkušební doba může trvat od 3 do 6 měsíců, přičemž horní hranice se většinou uplatňuje při dlouhodobém pracovním poměru.

Dovolená


Zákonný minimální nárok na dovolenou je 20 dní ročně. Plný nárok na dovolenou vzniká až po šesti odpracovaných měsících. Dovolená v průběhu zkušební doby je možná po dohodě se zaměstnavatelem.

Přečtěte si také:

Práce v Německu versus daňové přiznání

Máte povinnost podat daňové přiznání v Německu? Jaké jsou náležitosti související s daňovým přiznáním?

Práce v Německu versus daňové přiznání


Zdravotní/sociální pojištění


V zásadě platí, že na zdravotní pojištění se přihlašujete v té zemi, ve které pracujete. Co se týče Německa, zdravotní pojištění musíte uzavřít ihned, jakmile nastoupíte do pracovního poměru (ideálně ještě před nástupem). Výběr zdravotní pojišťovny je na vás, přičemž si můžete vybrat z cca 145 pojišťoven. Následně zaměstnavatele informujete o výběru zdravotní pojišťovny, do které vás dnem nástupu do zaměstnání přihlásí a do které za vás bude odvádět příspěvky na sociální zabezpečení.

Německo rozlišuje dva druhy zdravotního pojištění. Prvním je zákonné zdravotní pojištění, které je přístupné pro všechny. Soukromé zdravotní pojištění je druhým typem, na které má nárok pouze osoba s hrubým měsíčním příjmem vyšším než 5 550 €.

Zdravotní pojištění je součástí sociálního zabezpečení, které zahrnuje i tyto druhy sociálního pojištění:

  • důchodové pojištění,
  • pojištění v nezaměstnanosti,
  • pojištění dlouhodobé péče.

Příspěvky na sociální zabezpečení v roce 2023:

Druh pojištění Příspěvek zaměstnavatele Příspěvek zaměstnance Spolu
Zdravotní pojištění 7,3 % 7,3 % 14,6 %1)
Důchodové pojištění 9,3 % 9,3 % 18,6 %
Pojištění v nezaměstnanosti 1,3 % 1,3 % 2,6 %
Pojištění dlouhodobé péče 1,525 % 1,525 %2) 3,05 %
Zdroj: www.finanzen.de
1) Od roku 2015 může zdravotní pojišťovna určit dodatečný příspěvek na zdravotní pojištění. Jeho průměrná sazba je 1,6 % a dělí se stejným procentem mezi zaměstnance a zaměstnavatele.
2) Výše příspěvku bezdětného zaměstnance je 1,875 %. Druhou výjimkou je Sasko, kde příspěvek zaměstnance činí 2,025 %.


Potvrzení o přihlášení do systému sociálního zabezpečení obdržíte od zaměstnavatele na začátku i na konci pracovního poměru. Důkladně si jej uschovejte, protože slouží jako potvrzení o dobách zaměstnání.


Nemoc


Svého zaměstnavatele informujte o nemoci co nejdříve, a to telefonicky, příp. emailem. V případě pracovní neschopnosti vám vzniká nárok na nemocenské dávky, resp. Krankengeld. Od 1. 1. 2023 již lékař nevystavuje zaměstnanci potvrzení o pracovní neschopnosti v papírové formě, protože došlo k elektronické digitalizaci systému.

Příjmy/daně


Příjmy musí zdaňovat každý, kdo pobývá v Německu déle než 6 měsíců v kalendářním roce. Jako zaměstnanci se vám daň z příjmu automaticky odečte ze mzdy.

Zároveň, pokud váš pracovní poměr trval déle než 6 měsíců, jste povinen podat v Německu daňové přiznání. Tato povinnost vám nevzniká, pokud jste zařazeni do daňové třídy č. I. V tomto případě je pro vás však výhodné podat dobrovolné daňové přiznání, kterým můžete požádat o vrácení daní ze mzdy.

Uznávání diplomů


Je možné, že budete muset požádat o úřední uznání vašich kvalifikací, což samozřejmě závisí na povolání.

Rádi vám pomůžeme nejen s překladem smlouvy, ale také s vrácením daní či s daňovým přiznáním.

Potřebuji vyřešit daně v Německu