(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Práca v Nemecku od A do Z

Aktualizovaný: 29. December 2022
Publikovaný: 22. Február 2022

Našli ste si prácu v Nemecku alebo o nej zatiaľ len uvažujete? Čo by ste mali vedieť pred vycestovaním za prácou do Nemecka?

Pracovná zmluva


Podľa nemeckých zákonov musí byť pracovná zmluva (Arbeitsvertrag) uzatvorená písomne, ak ide o pracovný pomer na dobu neurčitú. V opačnom prípade, resp. pri pracovnom pomere na dobu určitú, môže mať pracovná zmluva aj ústnu podobu. Zamestnávateľ vám však nemusí vyhotoviť pracovnú zmluvu vo vašom rodnom jazyku. Ak jej nerozumiete, pred podpisom si ju určite dajte preložiť.

Mzda


Mzda je jedným z hlavných bodov, ktorý musí obsahovať vaša pracovná zmluva. Aj z tohto dôvodu odporúčame uzatvoriť so zamestnávateľom písomnú pracovnú zmluvu. Nemecko sa zaraďuje medzi krajiny s vysokou minimálnou hodinovou mzdou, ktorá sa zvyšuje nasledovne:

Rok Minimálna hodinová mzda Mesačná (168 hodín)
Od 1. 10. 2022 12 € 2 016 €
1. 7. 2022 – 30. 9. 2022 10,45 € 1 755 €
1. 1. 2022 – 30. 6. 2022 9,82 € 1 649 €
2021 9,50 € 1 596 €

Pracovná doba


Dĺžka pracovnej doby predstavuje 8 hodín denne. Súčasťou pracovnej doby je 30-minútová prestávka, na ktorú máte nárok najneskôr po šiestich odpracovaných hodinách. Ak je váš pracovný čas kratší ako 6 hodín, nárok na prestávku vám nevzniká. Nezabudnite, že v Nemecku je za pracovný deň považovaná aj sobota.

Skúšobná doba


Skúšobná doba môže trvať od 3 do 6 mesiacov, pričom horná hranica sa väčšinou uplatňuje pri dlhodobom pracovnom pomere.

Dovolenka


Zákonný minimálny nárok na dovolenku je 24 dní ročne. Plný nárok na dovolenku vzniká až po šiestich odpracovaných mesiacoch. Dovolenka počas skúšobnej doby je možná po dohode so zamestnávateľom.

Zdravotné/Sociálne poistenie


V zásade platí, že na zdravotné poistenie sa prihlasujete v tej krajine, v ktorej pracujete. Čo sa týka Nemecka, zdravotné poistenie musíte uzatvoriť ihneď, ako podpíšete pracovnú zmluvu (ideálne ešte pred podpisom pracovnej zmluvy). Výber zdravotnej poisťovne je na vás, pričom si môžete vybrať z cca 145 poisťovní. Následne zamestnávateľa informujete o výbere zdravotnej poisťovne, do ktorej vám bude odvádzať príspevky na zdravotné poistenie. Nemecko rozlišuje dva druhy zdravotného poistenia. Prvým je zákonné zdravotné poistenie, ktoré je prístupné pre všetkých. Súkromné zdravotné poistenie je druhým typom, na ktoré má nárok len osoba s hrubým mesačným príjmom vyšším ako 5 362,5 €.

Sociálne poistenie


Dňom nástupu do zamestnania vás zamestnávateľ prihlási na príslušný úrad sociálneho poistenia, kde za vás bude odvádzať príspevky na sociálne poistenie. Potvrdenie o prihlásení dostanete od zamestnávateľa na začiatku, aj na konci pracovného pomeru. Dôkladne si ho uschovajte, keďže slúži ako potvrdenie o dobách zamestnania.

Choroba


Svojho zamestnávateľa informujte o chorobe ihneď. Ak práceneschopnosť trvá dlhšie ako 3 dni, ste povinný predložiť zamestnávateľovi potvrdenie od lekára, resp. Krankenschein.

Príjmy/Dane


Príjmy musí zdaňovať každý, kto sa zdržiava v Nemecku dlhšie ako 6 mesiacov v kalendárnom roku. Ako zamestnancovi sa vám daň z príjmu automaticky odpočíta zo mzdy.

Zároveň, ak váš pracovný pomer trval dlhšie ako 6 mesiacov, ste povinný podať v Nemecku daňové priznanie. Táto povinnosť vám nevzniká, ak ste zaradení do daňovej triedy č I. V tomto prípade je pre vás však výhodné podať dobrovoľné daňové priznanie, ktorým môžete požiadať o vrátenie daní zo mzdy.

Uznávanie diplomov


Je možné, že budete musieť požiadať o úradné uznanie vašich kvalifikácií, čo samozrejme závisí od povolania. Radi vám pomôžeme nielen s prekladom zmluvy, ale aj s vrátením daní, či s daňovým priznaním.

Potrebujem vybaviť dane v Nemecku