(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Slovníček

1. September 2022

Slovníček...

 • 1:
 • 13.plat
 • 14.plat
 • 2:
 • 2% / 3% dane
 • D:
 • Daň
 • Daň z príjmu zo závislej činnosti
 • Daňovník
 • Daňová evidencia
 • Daňové priznanie
 • Daňový bonus
 • DIČ
 • Dobrovoľnícka činnosť
 • Dodatočné daňové priznanie
 • Dohoda o brigádnickej práci študenta
 • Dohoda o pracovnej činnosti
 • Dohoda o vykonaní práce
 • Doplnkové dôchodkové sporenie
 • DPH
 • F:
 • Fyzická osoba
 • H:
 • Hrubá mzda
 • I:
 • IČ DPH
 • IČO
 • J:
 • Jednoduché účtovníctvo
 • K:
 • Kontrolný výkaz
 • Kód SK NACE
 • N:
 • Nerezident
 • Nezaopatrené dieťa
 • Nezdaniteľná časť
 • O:
 • Opravné daňové priznanie
 • Osoba registrovaná pre DPH
 • OSS
 • P:
 • Paušálne výdavky
 • Platiteľ DPH
 • Podvojné účtovníctvo
 • Potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
 • Právnická osoba
 • R:
 • Rezident
 • Ročné zúčtovanie dane
 • S:
 • Slobodné povolanie
 • Sociálne odvody
 • Sociálne poistenie
 • SZČO
 • Súhrnný výkaz
 • U:
 • Umelecká činnosť
 • V:
 • Vyhlásenie na uplatnenie 2%
 • Vymeriavací základ
 • Výplatná páska
 • Z:
 • Zdravotné odvody
 • Zdravotné poistenie
 • Ú:
 • Účtovníctvo
 • Ž:
 • Živnostník
 • Životné minimum