Rezident

Rezidentom je fyzická osoba, ktorá má na území daného štátu trvalý pobyt, stredisko záujmov napr. rodinu a zdržuje sa tam minimálne 183 dní v roku.

Rezidentom je aj človek, ktorý chodí za prácou do zahraničia, ale rodinu a trvalý pobyt má v domovskej krajine. Za prácou chodí na tzv. týždňovky. V tomto prípade spĺňa iba jednu podmienku rezidentúry, zdržiava sa v cudzine viac ako pol roka.

Rezidentom nie je človek, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku, ale trvale pracuje v zahraničí.

Všeobecne platí, že rezident SR, ktorý pracoval v zahraničí, zdaňuje svoj zahraničný príjem v zahraničí. V daňovom priznaní na SR potom uvedie celosvetové príjmy (slovenské + zo zdrojov v zahraničí).'

Späť do slovníčka