Daňový odpočet na manžela/manželku

Ak je daňovník ženatý/vydatá, môže si uplatniť zľavu na manžela/manželku maximálne do výšky 4 186.75 € pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:

 • Manželka sa starala o vyživované dieťa do 3 rokov, resp. do 6 rokov, ak je dieťa dlhodobo choré.
 • Manželka poberala peňažný príspevok na opatrovanie.
 • Manželka bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.
 • Manželka je zdravotne postihnutá alebo je držiteľkou preukazu ZŤP.


Neviete, ako si uplatniť zľavy na dani a nechcete ich zložito vypočítavať? Vyskúšajte našu online aplikáciu na spracovanie daňového priznania pre fyzické osoby na OnlinePriznanie.sk. Stačí odpovedať na niekoľko jednoduchých otázok a pripravíme vám kompletné daňové priznanie online v PDF aj XML. Sledujte nás na Facebooku a Instagrame, nech vám neuniknú žiadne informácie o novej aplikácii, finančných tipoch a rôznych noviniek z oblasti daní.

Limit pre uznanie nároku nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku je pre rok 2022 38 553.01 €.

Za vlastný príjem manželky/manžela sa považuje:

 • príjem zo zamestnania (znížený o poistné),
 • podpora v nezamestnanosti,
 • starobný a predčasný starobný dôchodok, výsluhový, invalidný a vdovský dôchodok,
 • materské,
 • nemocenské a úrazové dávky,
 • dávky z garančného poistenia,
 • peňažný príspevok na opatrovanie,
 • sociálne dávky,
 • dávky a príspevky v hmotnej núdzi,
 • úroky z vkladov,
 • výhry,
 • príjmy z podnikania neznížené o výdavky,
 • príjem z prenájmu.

Za vlastný príjem sa nepovažuje:

 • zamestnanecká prémia,
 • daňový bonus,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

Upozornenie: Keď mal/a manžel/ka príjmy zo zamestnania alebo z podnikania a následne poberala materské alebo rodičovský príspevok a sám/sama za seba si podáva daňové priznanie, dávky štátnej sociálnej podpory ako materské alebo rodičovský príspevok sa do vlastného príjmu nepočítajú!


Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 sa považuje za

a) manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa podľa osobitného predpisu žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím a súčasne

b) vlastný príjem manželky (manžela) príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť; do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia podľa § 32a, daňový bonus podľa § 33, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.
Zdroj: www.slov-lex.sk


Späť do slovníčka