(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Daňové priznanie

Daňové priznanie je prehľadom o príjmoch za daňový rok. Podáva sa na príslušnom tlačive, ktoré vydáva Ministerstvo financií SR.

Daňové priznanie sa podáva k:

  • dani z príjmov fyzických osôb: typ A podávajú zamestnanci, dohodári, zamestnanci a dohodári so zahraničným príjmom zo zamestnania/dohody, typ B podávajú podnikatelia, živnostníci, umelci z umeleckej činnosti tzv. zmluvy o dielo, ľudia majúci príjem z prenájmu, predaja nehnuteľnosti, cenných papierov, dividend, derivátov, z vecnej výhry, osobnej asistencie.(-SHOW-MORE-)
  • dani z príjmov právnických osôb: podávajú neziskové organizácie a všetky typy obchodných spoločností.
  • dani z pridanej hodnoty: podávajú platitelia DPHosoby registrované pre DPH.
  • dani z motorových vozidiel: podávajú fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré používajú nákladné alebo osobné motorové vozidlo k podnikaniu.
  • dani z nehnuteľnosti: podávajú daňovníci, ktorí v uplynulom roku kúpili/zdedili alebo inak nadobudli nehnuteľnosť. Táto daň sa ako jediná neplatí daňovému úradu (tlačivo sa tiež nepodáva na daňový úrad), ale miestne príslušnej samospráve, tj. mestu alebo obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.
  • Späť do slovníčka