(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Čo sa stane, ak nepodáte nemecké daňové priznanie?

1. Marec 2022

Práca v Nemecku a daňové priznanie spolu úzko súvisia. Čo však v prípade, ak daňové priznanie nepodáte? Čo to pre vás znamená?

Daňová povinnosť


Ak pracujete v Nemecku, pravdepodobne máte povinnosť podať daňové priznanie. V súvislosti s podaním daňového priznania však môžu nastať situácie, kedy si svoju daňovú povinnosť nesplníte. Ktoré to sú?


  1. Daňové priznanie nestihnete podať, lebo vám chýbajú potrebné dokumenty.
  2. Neskoro zistíte, že ste mali povinnosť podať daňové priznanie.
Potrebujem pomôcť so získaním
dokumentov v Nemecku


Lehota na podanie daňového priznania


Dodržať zákonom stanovené lehoty na podanie daňového priznania je základnou povinnosťou každého daňovníka. Termín na podanie nemeckého daňového priznania je do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka. Lehota na podanie daňového priznania za rok 2021 bola predĺžená do 31. októbra 2022. Ak si túto povinnosť nesplníte, resp. ak daňové priznanie nepodáte do uvedeného termínu, môže vám nemecký daňový úrad udeliť finančnú pokutu.

Chcem včas podať nemecké daňové priznanie
s odborníkom na dane


Aká je výška pokuty za neskoré podanie daňového priznania?


Za nedodržanie stanoveného termínu na podanie daňového priznania vám hrozí sankcia vo výške 0,25 % z daňovej povinnosti. Minimálne však ide o sumu 25 € mesačne, ktorú vám nemecký finančný úrad udelí za každý oneskorený mesiac.

Odporúčame: Ak zistíte, že ste nestihli podať daňové priznanie včas, urobte tak čo najskôr!


Akým spôsobom uhradím pokutu?


Ak vám vznikne preplatok na dani, nemecký finančný úrad si udelenú pokutu automaticky stiahne z vášho preplatku. Ak vám naopak vznikne nedoplatok na dani, suma nedoplatku sa vám navýši o sumu stanovenej pokuty.

Čo ak nepodám dobrovoľné daňové priznanie?


Za nepodanie dobrovoľného daňového priznania vám samozrejme, nehrozí žiadna pokuta, keďže podanie je na dobrovoľnej báze. Jeho nepodaním sa však s najväčšou pravdepodobnosťou pripravíte o preplatok na dani, resp. o vrátenie dane z Nemecka. Nezabudnite, že o vrátenie dane môžete požiadať až 4 roky spätne!

Prečítajte si aj:

Termíny pre podanie daňového priznania v Nemecku

Termín pre podanie daňového priznania v Nemecku nie je pevne stanovený. Zhrnuli sme 3 možné termíny, do kedy sa podáva daňové priznanie v Nemecku.

Termíny pre podanie daňového priznania v Nemecku


Chcem získať späť svoje dane z Nemecka


Potrebujete pomôcť s podaním daňového priznania? Naši odborníci na dane vám radi poradia, čo všetko si môžete odpočítať z daní a získať tak vyšší preplatok.

Daňové priznanie si môžete jednoducho a rýchlo vyplniť aj sami prostredníctvom online aplikácie. Všetky naše služby pre Nemecko nájdete na našom webe.

Chcem podať nemecké daňové priznanie