Zdanenie príjmu dôchodcov s odvodovou úľavou pracujúcich na dohodu

Aktualizovaný: 19. Január 2024
Publikovaný: 13. Január 2023

Dôchodcovia na Slovensku si často privyrábajú prácou na dohodu. Ako získať späť na daniach čo najviac?

Dôchodca pracujúci na dohodu s príjmom do 200 € do tohto roka nepodliehal zdravotným a sociálnym odvodom. Zamestnávateľ mu z tejto dohody uplatnil odvodovú úľavu, pretože o ňu dôchodca požiadal, a odvádzal len daň z príjmu.

Od januára 2024 bude musieť dôchodca o odvodovú úľavu požiadať zamestnávateľa na príslušnom tlačive. Tlačivo sa musí odovzdať zamestnávateľovi vopred a uplatňuje sa od nasledujúceho mesiaca. Ak teda dôchodca nastúpi na prácu na dohodu napríklad vo februári 2024 a chce mať uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku, musí zametnávateľovi doručiť tlačivo už v januári.

Ak dôchodca chce, aby mu zamestnávateľ uplatnil odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) od februára 2024, bude musieť zamestnávateľovi doručiť príslušné tlačivo ešte v januári 2024!

Pri príjme nad 200 € zamestnávateľ odvádza za dôchodcu okrem dane z príjmu aj zdravotné a sociálne odvody, avšak len zo sumy prevyšujúcej 200 €. To znamená, že ak má dôchodca príjem z dohody napríklad 230 €, platí odvody zo sumy 30 €.


Ako vysporiadať dane? Požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie alebo podať daňové priznanie?


Rozhodujúcim faktorom pre vysporiadanie daní je výška príjmov dôchodcu. Ak v roku 2023 dosiahol nižší príjem ako 2 461,41 €, má dve možnosti vysporiadania dane:

1. požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie - dane vysporiada zamestnávateľ, preplatok mu nevznikne,

2. daňové priznanie podá sám napr. cez aplikáciu OnlinePriznanie.sk - vyjde mu preplatok niekoľko desiatok eur.


Ako bude dôchodca postupovať, ak chce dostať späť preplatok?


Dôchodca požiada zamestnávateľa o potvrdenie o zdaniteľných príjmoch do 15. 2. V aplikácii na OnlinePriznanie.sk doplní príjem z dohody, zaplatenú daň a prípadné odvody. Ďalej zaškrtne, či bol alebo nebol poberateľom starobného dôchodku k 1. 1. 2023. Aplikácia mu dane vypočíta sama.

Údaje z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch doplní do daňového priznania:


Po úhrade bude mať daňové priznanie ihneď k dispozícii. Stačí ho vytlačiť, podpísať rukou alebo priamo v počítači aj bez elektronického podpisu a podať osobne v podateľni daňového úradu, doporučene poštou alebo elektronicky v termíne do 2. 4. Daňové priznanie môžeme podať aj my. Stačí si vybrať balíček s E‑podaním. Dôchodcovia si tak ušetria cestu na poštu alebo na úrad. Potom stačí počkať, kým daňový úrad vráti preplatok.

Príklady z praxe:

Peter a Pavol sú dôchodcovia pracujúci na dohodu počas celého roka 2023. Obaja majú mesačný príjem 190 €. Petrovi bol priznaný dôchodok v máji 2022 a Pavlovi o rok neskôr, v máji 2023. Pavol si u zamestnávateľa uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, Peter túto možnosť nemal, jemu zamestnávateľ položku neuplatnil. Ako obaja vysporiadajú dane?

Odpoveď:

Peter ani Pavol nie sú povinní podať daňové priznanie, pretože ich ročný príjem je nižší ako limit pre povinnosť podať daňové priznanie - 2 461,41 €. U zamestnávateľa zarobil každý z nich 190 × 12 = 2 280 €. Podanie daňového priznania je však výhodné pre Petra, pretože mu vyjde preplatok.

PoložkaPeterPavol
Hrubá mzda2 280 €2 280 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníkanieáno
Zaplatená daň433,20 €0 €
Preplatok433,20 €0 €

Petrov výpočet:

Pavlov výpočet:

Pavlova daňová povinnosť bola pokrytá odpočítateľnou položkou na daňovníka. To znamená, že z mesačnej výplaty zamestnávateľ neodviedol daň a Pavol dostal v čistom rovnako, ako je jeho hrubá mzda. V daňovom priznaní mu vyšla nula. Pavol nemá povinnosť podať daňové priznanie.

Peter si nemohol uplatniť odpočítateľnú položku na daňovníka. To znamená, že z jeho mesačnej výplaty mu zamestnávateľ odviedol daň vo výške 19 %, čo je mesačne 36,10 €. Za celý rok odviedol na dani 36,1 × 12 = 433,20 €. Peter nemá povinnosť podať daňové priznanie, ale určite je pre neho výhodné podať ho, pretože mu daňový úrad vráti 433,20 €, ktoré zaplatil na dani.

Jozef a Ján sú dôchodcovia pracujúci na dohodu počas celého roka 2023. Obaja majú mesačný príjem 300 €. Jozefovi bol priznaný dôchodok v máji 2022 a Jánovi o rok neskôr, v máji 2023. Ján si u zamestnávateľa uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, Jozef túto možnosť nemal, jemu zamestnávateľ položku neuplatnil. Ako obaja vysporiadajú dane?

Jozef aj Ján majú povinnosť podať daňové priznanie, pretože ich ročný príjem je vyšší ako limit pre povinnosť podať daňové priznanie - 2 461,41 €. U zamestnávateľa zarobil každý z nich v hrubom 300 × 12 = 3600 €. V daňovom priznaní im vyjde:

PoložkaJozefJán
Hrubá mzda3 600 €3 600 €
Odvody136 €136 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníkanieáno
Zaplatená daň690,88 €0 €
Preplatok0 €0 €

Janova daňová povinnosť bola pokrytá odpočítateľnou položkou na daňovníka. To znamená, že z mesačnej výplaty zamestnávateľ neodviedol daň, iba odvody. Ján musí podať daňové priznanie, pretože jeho príjem prevyšuje limit pre podanie daňového priznania. V daňovom priznaní mu však vyjde nula. To znamená, nebude mať ani preplatok, ani nedoplatok.

Jozefovi bola zo mzdy strhnutá daň aj odvody. Keďže si odpočítateľnú položku na daňovníka nemôže uplatniť v daňovom priznaní, vyjde mu daň k úhrade nula. To znamená, že mu nevyjde ani preplatok, ani nedoplatok. Jozef musí podať daňové priznanie, pretože jeho príjem prevyšuje limit pre podanie daňového priznania.

V tomto prípade je pre oboch dôchodcov výhodnejšie požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Nemusia sa tak trápiť s daňovým priznaním a zamestnávateľ vysporiada dane za nich.

Dôchodcovia si môžu spracovať daňové priznanie v intuitívnej aplikácii nawww.OnlinePriznanie.sk. Stačí zadať príjem a zaškrtnúť, či ste poberali dôchodok k 1. 1. 2023. Ak ste sa stali dôchodcami v priebehu roka 2023, toto pole stačí vynechať. Aplikácia vypočíta dane za vás. Daňové priznanie máte k dispozícii ihneď po platbe. Vytlačíte ho, podpíšete na vyznačených miestach rukou alebo priamo v počítači aj bez elektronického podpisu a podáte na daňový úrad osobne, poštou alebo ho podáme elektronicky za vás. Ušetríte tak cestu na daňový úrad alebo na poštu. Vaše otázky ohľadom daní radi zodpovieme na chate alebo e-maili.

Vyplniť daňové priznanie