Zdanenie príjmu dôchodcov pracujúcich na hlavný pracovný pomer

Aktualizovaný: 18. Január 2024
Publikovaný: 21. December 2022

Mnoho slovenských dôchodcov pracuje popri dôchodku na hlavný pracovný pomer. Pri dôchodcoch však platia zvláštne podmienky ohľadom zdaňovania. Ako sa v tom vyznať?

Pri zdanení príjmu dôchodcov, ktorí pracujú na hlavný pracovný pomer a zároveň poberajú starobný dôchodok je kľúčový dátum priznania starobného dôchodku. Čo to v praxi znamená?

Dôchodca, ktorému bol v priebehu roka priznaný starobný dôchodok, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za celý rok. Pre dôchodcu to znamená, že zamestnávateľ mu bude do konca roka, v ktorom mu bol uznaný dôchodok, uplatňovať položku na daňovníka, ktorá mu zníži daňovú povinnosť. Inými slovami, priznaný dôchodok mu neovplyvní výšku mesačnej mzdy.


Dôchodca, ktorý bol k 1. januáru daného roka poberateľom starobného dôchodku, nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Pre dôchodcu to znamená, že zamestnávateľ mu nebude uplatňovať položku na daňovníka, čím sa zvýši jeho daňová povinnosť a zníži čistá mzda. Inými slovami, výška mesačnej mzdy bude nižšia ako v roku, v ktorom bol priznaný dôchodok.

Príklad:

Dve dôchodkyne Jana a Dana pracujú na hlavný pracovný pomer. Jana v máji 2023 dovŕšila dôchodkový vek a požiadala si o starobný dôchodok. Jej kolegyňa Dana má priznaný dôchodok od júna 2022. Ako obe dôchodkyne zdania svoj príjem za rok 2023?

PoložkaJanaDana
Dátum priznaného dôchodkumáj 2023jún 2022
Uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníkaánonie

Obe dôchodkyne majú dve možnosti zdanenia príjmov:

  1. zamestnávateľ im obom urobí ročné zúčtovanie - ani jednej z nich nevyjde preplatok na dani,
  2. každá z nich požiada zamestnávateľa o potvrdenie o zdaniteľných príjmoch do 15. 2. 2024 a daňové priznanie si spracuje každá sama v aplikácii na OnlinePriznanie.sk.
Pracovali ste na dohodu? Prečítajte si aj:

Zdanenie príjmu dôchodcov s odvodovou úľavou pracujúcich na dohodu

Dôchodcovia na Slovensku si často privyrábajú prácou na dohodu. Ako získať späť na daniach čo najviac?

Zdanenie príjmu dôchodcov s odvodovou úľavou pracujúcich na dohodu


Dane teda obe dôchodkyne vyriešili. Na čo si musia dať pozor nasledujúci rok?


Rok 2024 bude pre Janu z daňového hľadiska iný. Pre Danu sa nič nezmení, žiadna ďalšia administratíva so zamestnávateľom ju nečaká. Jana bude v roku 2024 poberateľkou starobného dôchodku k 1. 1. 2024. Toto je zásadná zmena, ktorú musí riešiť so zamestnávateľom. Ako bude postupovať?

Jana sa v priebehu januára 2024 dostaví na mzdové oddelenie u zamestnávateľa. Sama musí vyvinúť iniciatívu, zamestnávateľ nemá povinnosť ju vopred upozorniť na daňové zmeny v jej mzde.

Mzdovej účtovníčke zamestnávateľa oznámi, že od januára 2024 nechce uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka z dôvodu, že je poberateľkou starobného dôchodku k 1. januáru. Priznaný starobný dôchodok doloží rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku. Jana si tak splní zákonnú povinnosť podľa § 11 ods. 2 písm. a zákona č. 595/2003 Z. z.*

*Ak Jana neoznámi mzdovej účtovníčke túto skutočnosť, zamestnávateľ jej bude naďalej uplatňovať položku na daňovníka. V daňovom priznaní jej potom vyjde vysoký nedoplatok na dani v radoch stoviek eur.

Čo urobí mzdová účtovníčka?


Mzdová účtovníčka upraví v účtovnom systéme položku na daňovníka pri Janinom mene. V januárovej výplate vyplatenej vo februári 2024 už položku na daňovníka nebude uplatňovať.

ODPORÚČAME: Vo februári si Jana skontroluje výplatnú pásku, z ktorej vyčíta, či jej zamestnávateľ naozaj neuplatnil položku na daňovníka.


Ak položku na daňovníka neuplatnil, oznámenie bolo v poriadku zanesené do účtovného systému a v ďalších mesiacoch jej táto položka nebude uplatňovaná až do doby, kým nerozviaže pracovný pomer. Ak položku na daňovníka nájdete vo výplatnej páske, odporúčame zájsť na mzdové oddelenie a žiadať vysvetlenie, prečo položka figuruje v mzde, keď žiadala o jej neuplatňovanie.

Dôchodcovia si môžu spracovať daňové priznanie v intuitívnej aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk. Stačí zadať príjem a zaškrtnúť, či ste poberali dôchodok k 1. 1. 2023. Ak ste sa stali dôchodcami v priebehu roka 2023, toto pole stačí vynechať. Aplikácia vypočíta dane za vás. Daňové priznanie máte k dispozícii ihneď po platbe. Vytlačíte ho, podpíšete na vyznačených miestach rukou alebo priamo v počítači aj bez elektronického podpisu a podáte na daňový úrad osobne, poštou alebo ho podáme elektronicky za vás. Ušetríte tak cestu na daňový úrad alebo na poštu. Vaše otázky ohľadom daní radi zodpovieme na chate alebo e-maili.

Vyplniť daňové priznanie