(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Príjem zo zahraničia v slovenskom daňovom priznaní: Holandsko

25. Február 2022

Krajina veterných mlynov a tulipánov je obľúbenou pracovnou destináciou mnohých Slovákov. Pracujú tu najmä v priemysle, cestovnom ruchu, gastronómii a v ďalších odvetviach. Svoj príjem dostávajú v eurách, príjem teda nemusia prepočítavať.

V Holandsku môžu mať Slováci dva druhy príjmov:

 • zo zamestnania/dohody
 • z podnikania

Ako zaniesť príjem zo zamestnania/dohody do aplikácie?

Príjem zo zamestnania potvrdzuje holandský formulár Jaaropgaaf, ktorý tvorí aj povinnú prílohu k daňovému priznaniu.

 • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete čiastku uvedenú vo formulári Jaaropgaaf v riadku 1 s názvom Loon voor de loonbelasting.
 • Riadky Celkové zaplatené dane v zahraničí a sociálne poistenie sa musia vypočítať z Jaaropgaafu z riadku 2 s názvom Ingeuouden loonbelasting. Je dôležité zaradiť príjem z riadku 1 do správnej daňovej sadzby. Pre rok 2020 sú sadzby nasledovné:
Zdaniteľný príjem od Zdaniteľný príjem do Odvody
0 € 34 712 37.10 %
34 713 € 68 507 € 37.10 %
68 508 € a viac 49.50 %

Sumu daní a odvodov vypočítame takto:

 • percentuálna sadzba dane × 100/celková sadzba = koeficient pre daň

 • percentuálna sadzba odvodov z tabuľky × 100/celková sadzba = koeficient pre poistné

 • koeficient pre daň/100 × riadok č. 2 Jaaropgaafu = zaplatená daň v zahraničí

 • koeficient pre odvody/100 × riadok č. 2 Jaaropgaafu = zaplatené sociálne a zdravotné poistné v zahraničí

 • zaplatená daň v zahraničí + zaplatené sociálne a zdravotné odvody = riadku č. 2 Jaaropgaafu

 • Vypočítanú hodnotu uveďte do aplikácie v riadku Zaplatené dane v zahraničí

 • Vypočítanú hodnotu uveďte do aplikácie v riadku Zaplatené sociálne poistné v zahraničí

 • Do riadku zaplatené zdravotné poistné v zahraničí uveďte 0.

Na príjem zo zamestnania v Holandsku sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda vyňatia príjmov na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Ako zaniesť príjem z podnikania do aplikácie?

Pri príjmoch z holandskej živnosti nedokladáte na daňový úrad žiadne potvrdenie. Údaje do aplikácie vyplníte takto:

 • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete súčet všetkých zaplatených faktúr z Holandska.
 • Riadok Celkové zaplatené dane v zahraničí vyplníte podľa toho, či holandská legislatíva nariaďuje platbu dane (podanie daňového priznania) z výšky zadaného príjmu.
 • Riadky Sociálne poistenie v zahraničí a zdravotné poistenie v  zahraničí vyplníte podľa skutočne zaplatených odvodov.

Na príjem z podnikania v Holandsku sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda vyňatia príjmov. To znamená, že zahraničný príjem z Holandska sa na SR “vyjme” a zahraničný príjem tak na SR nepodlieha zdaneniu.


Spracujte si daňové priznanie na www.OnlinePriznanie.sk a vyplňte správne zahraničný príjem.

Vyplniť daňové priznanie

Potrebujete daňové priznanie v Holandsku? Spracujte si ho v aplikácii na www.neotax.eu.

Vyplniť holandské daňové priznanie

Sledujte nás aj na Facebooku a už vám žiadna novinka neutečie.