(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Príjem zo zahraničia v slovenskom daňovom priznaní: Holandsko

Aktualizovaný: 2. Máj 2023
Publikovaný: 25. Február 2022

Krajina veterných mlynov a tulipánov je obľúbenou pracovnou destináciou mnohých Slovákov. Pracujú tu najmä v priemysle, cestovnom ruchu, gastronómii a v ďalších odvetviach. Svoj príjem dostávajú v eurách, príjem teda nemusia prepočítavať.

V Holandsku môžu mať Slováci dva druhy príjmov:

  • zo zamestnania/dohody,
  • z podnikania.

Ako zaniesť príjem zo zamestnania/dohody do aplikácie?


Príjem zo zamestnania potvrdzuje holandský formulár Jaaropgaaf (Jaaropgaave), ktorý tvorí aj povinnú prílohu k daňovému priznaniu. Každý holandský zamestnávateľ je povinný odovzdať Jaaropgaaf svojim zamestnancom na konci roka. Vo formulári je uvedená ročná mzda zamestnanca, zrazené dane a poistné z každej mesačnej výplaty.

Príjem zo zamestnania/dohody uvediete v aplikácii nasledovne:

  • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete čiastku uvedenú vo formulári Jaaropgaaf v riadku č. 1 s názvom Loon voor de loonbelasting.

Dane a sociálne poistenie sa v Jaaropgaafe uvádzajú v jednej sume. Do aplikácie ich zanesiete takto:

  • Celkové zaplatené dane v zahraničí = nula.
  • Sociálne poistenie = suma z jaaropgaafu z riadku 2. app.jaaropgaaf

Ako zaniesť príjem z podnikania do aplikácie?


Pri príjmoch z holandskej živnosti neprikladáte na daňový úrad žiadne potvrdenie. Údaje do aplikácie vyplníte takto:

  • do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete súčet všetkých zaplatených faktúr z Holandska,
  • riadok Celkové zaplatené dane v zahraničí vyplníte podľa toho, či holandská legislatíva nariaďuje platbu dane (podanie daňového priznania) z výšky zadaného príjmu,
  • riadky Sociálne poistenie v zahraničí a zdravotné poistenie v zahraničí vyplníte podľa skutočne zaplatených odvodov.

Na príjem z podnikania v Holandsku sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda vyňatia príjmov. To znamená, že zahraničný príjem z Holandska sa na Slovensku “vyjme” a zahraničný príjem tak na Slovensku nepodlieha zdaneniu.


Spracujte si daňové priznanie v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk a vyplňte správne zahraničný príjem.

Vyplniť daňové priznanie