Príjem zo zahraničia v slovenskom daňovom priznaní: Nemecko

Aktualizovaný: 30. Január 2024
Publikovaný: 22. Február 2022

Nemecko je obľúbenou krajnou, kam Slováci odchádzajú za prácou. Pracujú tu najmä v gastronómii, cestovnom ruchu, poskytujú starostlivosť o seniorov (opatrovateľky), na stavbách a v ďalších odvetviach.

V Nemecku môžu mať Slováci dva druhy príjmov:

  • zo zamestnania/dohody,
  • z podnikania.

Ako zaniesť príjem zo zamestnania/dohody do aplikácie?


Príjem zo zamestnania potvrdzuje nemecký Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für 2023, ktorý tvorí aj povinnú prílohu k daňovému priznaniu.


  • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete čiastku uvedenú v Lohnsteuerbescheinigungu na riadku č. 3 s názvom Bruttoarbeitslohn einschl. Sachbezüge.
  • Do riadku Celkové zaplatené dane v zahraničí uveďte čiastku v Lohnsteuerbescheinigungu na riadku č. 4 s názvom Einbehaltene Lohnsteuer.
  • Do riadku Sociálne poistné opíšte súčet riadkov v Lohnsteuerbescheinigungu č. 23 + 26+ 27. Výsledok tvorí celkové sociálne poistenie.
  • Do riadku Zdravotné poistenie uveďte riadok č. 25 Lohnsteuerbescheinigungu s názvom Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung.


Na príjem zo zamestnania v Nemecku sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda vyňatia príjmov na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.


Ako zaniesť príjem z podnikania do aplikácie?


Pri príjmoch z nemeckej živnosti nedokladáte na daňový úrad žiadne potvrdenie. Údaje do aplikácie vyplníte takto:

  • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete súčet všetkých zaplatených faktúr z Nemecka.
  • Riadok Celkové zaplatené dane v zahraničí vyplníte podľa toho, či nemecká legislatíva nariaďuje platbu dane (podanie daňového priznania) z výšky zadaného príjmu.
  • Riadky Sociálne poistenie v zahraničí a Zdravotné poistenie v zahraničí vyplníte podľa skutočne zaplatených odvodov.

Na príjem z podnikania v Nemecku sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda vyňatia príjmov. To znamená, že zahraničný príjem z Nemecka sa na SR „vyjme” a zahraničný príjem tak na SR nepodlieha zdaneniu.

Spracujte si daňové priznanie v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk a vyplňte správne zahraničný príjem.

Vyplniť daňové priznanie


Potrebujete daňové priznanie v Nemecku? Spracujte si ho v aplikácii na www.neotax.eu.

Vyplniť nemecké daňové priznanie