(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Príjem zo zahraničia v slovenskom daňovom priznaní: Nemecko

22. Február 2022

Nemecko je obľúbenou krajnou, kam Slováci odišli za prácou. Pracujú tu najmä v gastronómii, cestovnom ruchu, poskytujú starostlivosť o seniorov (opatrovateľky), na stavbách a v ďalších odvetviach. Svoj príjem dostávajú v eurách, príjem teda nemusia prepočítavať.

V Nemecku môžu mať Slováci dva druhy príjmov:

  • zo zamestnania/dohody
  • z podnikania

Ako zaniesť príjem zo zamestnania/dohody do aplikácie?

Príjem zo zamestnania potvrdzuje nemecký Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für 2020, ktorý tvorí aj povinnú prílohu k daňovému priznaniu.

  • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete čiastku uvedenú v Lohnsteuerbescheinigungu na riadku č. 3 s názvom Bruttoarbeitslohn einschl. Sachbezüge.
  • Do riadku Celkové zaplatené dane v zahraničí uveďte čiastku v Lohnsteuerbescheinigungu na riadku č. 4 s názvom Einbehaltene Lohnsteuer.
  • Do riadku Sociálne poistné opíšte súčet riadkov v Lohnsteuerbescheinigungu č. 23 + 26+ 27. Výsledok tvorí celkové sociálne poistenie.
  • Do riadku Zdravotné poistenie uveďte riadok č. 25 Lohnsteuerbescheinigungu s názvom Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung

Na príjem zo zamestnania v Nemecku sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda vyňatia príjmov na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Ako zaniesť príjem z podnikania do aplikácie?

Pri príjmoch z nemeckej živnosti nedokladáte na daňový úrad žiadne potvrdenie. Údaje do aplikácie vyplníte takto:

  • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete súčet všetkých zaplatených faktúr z Nemecka.
  • Riadok Celkové zaplatené dane v zahraničí vyplníte podľa toho, či nemecká legislatíva nariaďuje platbu dane (podanie daňového priznania) z výšky zadaného príjmu.
  • Riadky Sociálne poistenie v zahraničí a Zdravotné poistenie v zahraničí vyplníte podľa skutočne zaplatených odvodov.

Na príjem z podnikania v Nemecku sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda vyňatia príjmov. To znamená, že zahraničný príjem z Nemecka sa na SR “vyjme” a zahraničný príjem tak na SR nepodlieha zdaneniu.


Spracujte si daňové priznanie na www.OnlinePriznanie.sk a vyplňte správne zahraničný príjem.

Vyplniť daňové priznanie

Potrebujete daňové priznanie v Nemecku? Spracujte si ho v aplikácii na www.neotax.eu.

Vyplniť nemecké daňové priznanie

Sledujte nás aj na Facebooku a už vám žiadna novinka neutečie.