(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako urýchliť elektronické podanie daňového priznania cez službu E-podanie alebo zo zákulisia E-podania

22. Február 2021

Služba E-podanie je medzi našimi klientmi čoraz populárnejšia. Ako urýchliť proces E-podania, aby bolo daňové priznanie podané čo najskôr? Pozrite sa do zákulisia elektronického podania očami daňového úradu.

1. Neposielajte sprievodný list

Sprievodný list je akýsi postup, čo všetko treba dodať k úspešnému podaniu daňového priznania. Keď nám pošlete súbor, kde je sprievodný list a plná moc, vznikne dvojstránkový dokument. Daňovému úradu potrebujeme doručiť plnú moc.

Čo by sa stalo, ak by sme podali sprievodný list s plnou mocou?

Ako to vidí správca dane?

Správca dane otvorí súbor, kde očakáva plnú moc. Keďže prvú stranu tvorí dokument, ktorý na daňový úrad nepatrí, nepovolí podanie daňového priznania.

Ako to urobiť správne?

Riaďte sa pokynmi v sprievodnom liste. Plnú moc si vytlačte, podpíšte a naskenovanú nám ju pošlite späť na e-mail: podpora@neotax.sk.

2. Dokumenty nezlučujte do jedného súboru

Pri podávaní sa kontrolujú všetky prílohy, ktoré sú potrebné pripojiť k daňovému priznaniu. Bez nich by podanie nebolo kompletné. Jeden daňovník môže mať niekoľko príloh. Každá prechádza procesom kontroly a každá sa nahráva na daňový úrad zvlášť.

Čo by sa stalo, ak by sme podali prílohy zlúčené do jedného dokumentu?

Ako to vidí správca dane?

Správca dane otvorí súbor s prílohami. Zvlášť v nápore počas hlavnej sezóny sa môže stať, že si prílohy na ďalších stranách nevšimne. Ak máte viac príloh, dostanete výzvu k doplneniu príloh.

Ako to urobiť správne?

Je vhodnejšie poslať prílohy separátne. Aj nám pri spracovávaní príloh aj správcovi dane umožníte mať prehľad o všetkých dodaných prílohách. Pokiaľ nejaká chýba, vieme promptne reagovať, aby ste chýbajúcu prílohu doplnili.

3. Dokumenty posielajte IBA vo formáte PDF

Dôvod je jednoduchý - daňový úrad iné formáty dokumentov neakceptuje. Často sa stáva, že sme dostali dokumenty vygenerované z rôznych platforiem s príponou, ktorá nejde otvoriť.

Čo by sa stalo, ak by sme podali prílohy v inom formáte?

Ako to vidí správca dane?

Správca dane bude chcieť otvoriť súbor napríklad vo formáte JPEG. Keďže systém Finančnej správy SR nepodporuje tento typ súboru, správca dane prílohu nebude vedieť otvoriť. Vyzve vás k doloženiu prílohy v správnom formáte.

Ako to urobiť správne?

Pred odoslaním príloh na náš email sa presvedčte, že všetky prílohy máte skonvertované do formátu PDF. Takto budete mať istotu, že sa správcovi dane zobrazí dodaná príloha správne.

4. Dokumenty posielajte ako prílohu e-mailu, NIE odkaz alebo prílohu z Gdisku

Dokumenty majú maximálne povolenú veľkosť 2.5 MB. Prílohy zasielané ako príloha z Gdisku sú vo veľkých formátoch, ktoré prevyšujú povolenú veľkosť súboru. Odkaz je na tom podobne. Jeho veľký formát v MB sa nebude dať nahrať do formulára FS.

Čo by sa stalo, ak by sme podali prílohy v veľkom formáte?

Ako to vidí správca dane?

Veľký formát prílohy neprejde systémom FS SR. Správca dane tak súbor vôbec neuvidí, pretože sa jednoducho nenahral. Bude mať za to, že ste súbor nedodali a vyzve vás k dodaniu dokumentov.

Ako to urobiť správne?

Pošlite dokumenty ako klasickú prílohu mailu. Keď súbor klasicky pripojíte k e-mailu, bude mať formát do 2.5 MB. Keď ten istý dokument priložíte ako odkaz z Gdisku alebo ako prílohu z Gdisku, bude mať aj 5x väčšiu veľkosť.

5. Neposielajte zaheslované súbory

Niektorí zamestnávatelia vystavujú potvrdenia o zdaniteľných príjmoch alebo výplatné pásky síce vo formáte PDF, ale pre ochranu dát tieto dokumenty zašifrujú heslom.

Čo by sa stalo, ak by sme podali zaheslované prílohy?

Ako to vidí správca dane?

Vo formulári FS SR nie je kam dopísať heslo k súboru. Jednoducho tento formulár na to nie je stavaný. Hoci bude dokument v predpísanom formáte PDF, správca dane sa ho bude márne snažiť otvoriť. K heslu sa nedostane a vyzve vás k doloženiu prílohy bez hesla.

Ako to urobiť správne?

Pri posielaní príloh skontrolujte, či sú všetky prílohy bez hesla, aby sa k nim správca dane dostal bez ťažkostí.Platí pravidlo, čím skôr pošlete všetky vyššie vymenované dokumenty v správnej veľkosti, v správnom formáte, každý separátne, ako prílohu v e-maili a bez hesla, tým skôr môžeme vaše daňové priznanie spracovať a podať tak, aby sa v poriadku dostali k vášmu správcovi dane a ten ich vedel spracovať bez ťažkostí.

Keď si nebudete istí, či ste dokumenty poslali správne, neváhajte nám napísať na podpora@neotax.eu


Službu E-podanie môžete využiť k všetkým našim produktom.

Vybrať produkt

K daňovému priznaniu pre fyzické osoby, k daňovému priznaniu pre právnické osoby, k daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel, k odkladu daňového priznania, k účtovnej závierke v jednoduchom alebo v podvojnom účtovníctve, k dokumentom ohľadom DPH, či k elektronickému podaniu iných dokumentov.