(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Potrebujem podať dokument na daňový úrad elektronicky. Ako mám postupovať?

11. August 2021

S daňovým úradom je automaticky spojené podávanie daňového priznania. Na tento úrad však podávame aj iné dokumenty. Ak máte navyše povinnosť komunikovať s touto inštitúciou elektronicky, elektronicky musíte doručiť aj iné dokumenty. Aké dokumenty môžete podať na daňový úrad?

Niektoré dokumenty dokonca potrebujete podať opakovane v pravidelných intervaloch. V prípade, že nemáte zriadenú e-komunikáciu s daňovým úradom a pravidelne potrebujete podávať dokumenty, môžete ich podať tzv. v zastúpení. K opakovanému podávaniu slúži aplikácia E-dokumenty.

Ako vyplním aplokáciu E-dokumenty a k čomu slúži?

K tomu, aby sme mohli podať dokumenty vo vašom mene, potrebujeme vyplnenú a podpísanú plnú moc.

Mám účtovný softvér a dokument si vygenerujem sám. Chcem však, aby ste za mňa podali e-dokumenty na daňový úrad. Ako mám postupovať?

  • vyplníte aplikáciu E-dokumenty
  • označíte typ dokumentov, ktoré potrebujete podať na daňový úrad
  • vyberiete interval opakovania podania dokumentov
  • po úhrade sa vygeneruje plná moc a zhrnutie registrácie
  • plnú moc podpíšete a pošlete nám ju na email: podpora@neotax.sk
  • zahájime proces na povolenie elektronického podávania dokumentov vo vašom mene na daňovom úrade
  • pošlete nám dokumenty k E-podaniu vo formáte XML (v prípade daňového priznania k DPH alebo k dani z príjmu fyzických alebo právnických osôb) alebo vo formáte PDF (v prípade žiadostí)

Nemám účtovný softvér, dokumenty si sám neviem vygenerovať. Vyplnil som aplikáciu E-dokumenty, čo ďalej?

O elektronickú komunikáciu s daňovým úradom sa postaráme. Teraz je rad na vás, aby ste:

  • si spracovali vybrané dokumenty v externom programe alebo využitím online formululárov na stránke Finančnej správy SR a poslali nám vygenerované súbory vo formáte XML
  • nám poslali vyplnené žiadosti vo formáte PDF na podpora@neotax.sk
  • počkáte na potvrdzujúci e-mail o podaní dokumentu

Aké dokumenty môžete podať na daňový úrad?

Vyplniť E-dokumenty

Viac informácií o produkte E-dokumenty nájdete na našom webe.