Potrebujem podať dokument na daňový úrad elektronicky. Ako mám postupovať?

Aktualizovaný: 17. Apríl 2023
Publikovaný: 11. August 2021

S daňovým úradom je automaticky spojené podávanie daňového priznania. Na tento úrad však podávame aj iné dokumenty. Ak máte navyše povinnosť komunikovať s touto inštitúciou elektronicky, elektronicky musíte doručiť aj iné dokumenty. Aké dokumenty môžete podať na daňový úrad?

Niektoré dokumenty dokonca potrebujete podať opakovane v pravidelných intervaloch. V prípade, že nemáte zriadenú e-komunikáciu s daňovým úradom a pravidelne potrebujete podávať dokumenty, môžete ich podať tzv. v zastúpení. K opakovanému podávaniu slúži aplikácia E-dokumenty.

Ako vyplním aplikáciu E-dokumenty a k čomu slúži?


K tomu, aby sme mohli podať dokumenty vo vašom mene, potrebujeme vyplnenú a podpísanú plnú moc. Plnú moc môžete podpísať dvomi spôsobmi:

 • perom - plnú moc vytlačte, podpíšte a naskenovanú nám ju pošlite späť na e-mail [email protected],
 • prstom/myšou priamo v osobnom účte - prejdete do osobného účtu, kliknete na tlačidlo podpísať dokumenty, otvorí sa okno, kam vložíte podpis. Po podpísani dáte uložiť a podpis sa automaticky umiestni na plnú moc aj evidenčný list. Nepotrebujete tlačiareň, ani skener. Plnú moc podpísanú týmto spôsobom už neposielate, uloží sa automaticky,

Mám účtovný softvér a dokument si vygenerujem sám. Chcem však, aby ste za mňa podali e-dokumenty na daňový úrad. Ako mám postupovať?


 • vyplníte aplikáciu E-dokumenty,
 • označíte typ dokumentov, ktoré potrebujete podať na daňový úrad,
 • vyberiete interval opakovania podania dokumentov,
 • po úhrade sa vygeneruje plná moc a zhrnutie registrácie,
 • plnú moc podpíšete,
 • zahájime proces na povolenie elektronického podávania dokumentov vo vašom mene na daňovom úrade,
 • pošlete nám dokumenty k E-podaniu vo formáte XML (v prípade daňového priznania k DPH alebo k dani z príjmu fyzických alebo právnických osôb) alebo vo formáte PDF (v prípade žiadostí).

Nemám účtovný softvér, dokumenty si sám neviem vygenerovať. Vyplnil som aplikáciu E-dokumenty, čo ďalej?


O elektronickú komunikáciu s daňovým úradom sa postaráme. Teraz je rad na vás, aby ste:

 • si spracovali vybrané dokumenty v externom programe alebo s využitím online formulárov na stránke Finančnej správy SR a poslali nám vygenerované súbory vo formáte XML,
 • nám poslali vyplnené žiadosti vo formáte PDF na [email protected],
 • počkali na potvrdzujúci e-mail o podaní dokumentu.

Aké dokumenty môžete podať na daňový úrad?


Vyplniť E-dokumenty


Viac informácií o produkte E-dokumenty nájdete na našom webe.