(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Kedy sa stať dobrovoľným plátcom DPH?

29. Apríl 2019

Platiteľ alebo neplatiteľ? S DPH či bez DPH?

Pri úvahách o založení podnikania je dobré ujasniť si:

  • Koľko tovarov či služieb budete nakupovať?
  • Kto bude váš tovar a služby kupovať?
  • Sú vaši odberatelia plátcami DPH?

Ak ste na tieto otázky odpovedali tak, že budete mať odberateľov, ktorí budú od vás kupovať tovar alebo služby ve veľkej miere a oni sami sú platiteľmi DPH, je pre vás výhodné byť tiež platiteľom.

V tomto prípade sa môžete stať platiteľom dobrovoľne. Dobrovoľne však neznamená, že raz si DPH započítate a inokedy nie. Keď sa raz rozhodnete stať plátcom DPH, musíte k svojim tovarom a službám pripočítať sadzbu 20 % pri všetkých tovaroch a službách.

Na čo nezabudnúť pri dobrovoľnom platení DPH?

  • K cene tovarov a služieb musíte pripočítať 20 %
  • Na faktúrach pribudne položka cena bez DPH, DPH 20 % a cena s DPH
  • Ak ste boli doteraz neplatiteľmi DPH a začína s dobrovoľným platiteľstvom, vymažte z faktúr: Nie som plátca DPH.

Výhody dobrovoľného platenia DPH:

  • DPH môžete nárokovať od štátu späť

Nevýhody dobrovoľného platenia DPH:

  • Väčšia administratívna záťaž
  • Vyššie ceny z pohľadu zákazníka, čo môže ovplyvniť ich chuť u vás nakupovať (pokiaľ je koncový užívateľ fyzická osoba a nie firmy)