(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Platiteľ vs. neplatiteľ DPH

26. Máj 2022

Kto je platiteľom a kto neplatiteľom DPH?

Začínajúci podnikateľ si v začiatkoch podnikania kladie otázku:

Mám byť platiteľom alebo neplatiteľom DPH? Ak budem platiteľom, môžem nakupovať tovar bez DPH? Vrátia mi už zaplatenú DPH?

Ako funguje princíp dane z pridanej hodnoty?


Kto je platiteľ DPH?


Platiteľom DPH nie je automaticky každý podnikateľ. V začiatkoch podnikania podnikateľ nie je platiteľom DPH.

Kedy vzniká povinnosť byť platiteľom DPH?


Povinnosť byť platiteľom DPH vyplýva zo zákona, ak:

  • prekročíte počas 12-tich po sebe idúcich mesiacov podnikania obrat 49 790 € (POZOR! Obrat sa sleduje za 12 mesiacov a nie za minulý rok. Môže sa stať, že obrat prekročíte v období od októbra do septembra nasledujúceho roka).


Ako to funguje pri nákupe tovaru? Nakupujem s DPH či bez?


Iste si položíte otázku, či ako platiteľ DPH kupujete tovar bez DPH. Ak ste platiteľom DPH, nakupujete tovar za celkovú cenu. To znamená, že na pokladničnom bločku alebo na faktúre zaplatíte celkovú cenu s DPH. Avšak čiastku, ktorá je uvedená ako položka DPH, dostanete späť. V konečnom dôsledku vám vratku na DPH vráti štát.

Ukážeme si to na príklade:

Pán Ján je platiteľom DPH. Nakúpil tovar od platiteľa DPH za 60 € s DPH.

V tomto prípade mal pán Ján na faktúre tieto údaje:

  • Cena bez DPH: 50 €
  • DPH: 10 €
  • Cena s DPH: 60 €

Pán Ján zaplatil obchodníkovi 60 €. Súčasťou ceny bolo aj 20 % DPH v hodnote 10 €. Túto čiastku si Ján zapíše ako čiastku, ktorú na konci mesiaca bude chcieť od štátu vrátiť.

Ján vyfakturoval svojmu zákazníkovi iný tovar v hodnote 100 €.

Keďže je platiteľ DPH, musí k tejto cene pripočítať 20 % DPH, ktoré je 20 €. Celková cena, ktorú mu zákazník zaplatí je teda 120 €. Na faktúre musí uviesť:

  • Cena bez DPH: 100 €
  • DPH: 20 €
  • Cena s DPH: 120 €

Sumu 20 €, ktoré tvorilo DPH mu zaplatil zákazník. Ján má povinnosť túto čiastku odviesť na konci mesiaca štátu. Túto čiastku si zapíše do evidencie ako čiastku, ktorú musí odviesť štátu.

Ján iné faktúry za tento mesiac nemal. Kúpil tovar za 60 € a iný predal za 120 €. Keď sa pozrieme na čiastky DPH, ktoré si Ján vedie v evidencii, vidíme dve čiastky na dvoch rôznych stranách:

DPH na vratku: 10 € | DPH na odvod: 20 €


Keď si to zhrnieme, Ján dostal od zákazníka o 10 € viac ako zaplatil na DPH on sám. Od položky DPH na odvod štátu odpočíta DPH na vratku, ktorú chce od štátu vrátiť:

20 – 10 = 10 €

Keďže mu vyšlo, že má zaplatiť štátu 10 €, musí odviesť 10 € ako tzv. daňovú povinnosť k DPH.

Na čo si dať pozor?


Platiteľ DPH musí myslieť na to, že musí pripočítať 20 % alebo 10 % aj vtedy, ak je dodávateľ neplatiteľ DPH.

Kde sa robia najčastejšie chyby?


Bežne sa chyba stáva v tom, že platiteľ kúpi tovar od neplatiteľa, následne ho predá zákazníkovi, ktorý je tiež neplatiteľ DPH. Platiteľ DPH musí myslieť na to, že k cene tovaru, ktorý ďalej predáva musí pripočítať 20 % alebo 10 %, aby nepredal tovar pod cenu, tj. aby neprerobil.

Na ukážku nám opäť poslúži príklad:

Pán Ján kúpi tovar za 200 € od neplatieľa DPH. Ďalej tento tovar predá zákazníkovi za 230 €.

Na prvý pohľad je to v poriadku, veď zarobil 30 €.

Nie je to však celkom tak. Ján je platiteľom DPH. Keď tovar predá za 230 €, je to konečná cena, ktorú mu zaplatil spotrebiteľ, a teda je vrátane DPH. Správne by mal mať faktúru vystavenú takto:

  • Cena bez DPH: 191.67 €
  • DPH: 38.33 €
  • Cena s DPH: 230 €

Keďže DPH 38.33 € musí ešte na konci mesiaca odviesť štátu, v konečnom dôsledku prerobil, pretože hodnota tovaru, ktorý predal je 191.67 € bez DPH.

38.33 € – 30 € = – 8.33 €

Kto je neplatiteľ DPH?


Ak neprekročíte vyššie popísané kroky, kedy musíte byť platiteľom, nevzťahuje sa na vás povinnosť prihlásiť sa k platiteľstvu DPH. Budete figurovať ako neplatiteľ DPH a s DPH sa nemusíte vôbec zaoberať. Každému dodávateľovi zaplatíte za tovar v celkovej sume s DPH. Na faktúrach cenu nerozpisujete, ale fakturujete vždy ako jednotnú cenu. Niekedy sa uvádza ako cena celkom. Výhodou je, že celú sumu s DPH si neplatiteľ DPH môže dať výdavkov, kým platiteľ DPH môže uviesť vo výdavkoch iba sumu bez DPH.

Na faktúre je vhodné uviesť “nie som platiteľom DPH”. V tomto prípade nemusíte každý mesiac riešiť daňové priznania k DPH.

Náš e-book je užitočný pomocník nielen pri rozbiehaní podnikania. Prevedie vás založením živnosti, pomôže zorientovať sa v povinnostiach voči úradom, vysvetlí fakturáciu, cenotvorbu a DPH a pomôže so zamestnávaním ľudí. Viac ako 90 strán rád a tipov od skúsenej účtovníčky, príklady z praxe, vzory vyplnených formulárov a veľa ďalšieho. Objednajte na našom webe.


Objednať e-book