Práca v Austrálii verzus daňové priznanie

10. Jún 2022

Ako funguje austrálsky daňový systém a kto je povinný podať daňové priznanie v Austrálii?

Austrálsky daňový systém


Každý, kto chce pracovať v Austrálii, musí mať pridelené daňové číslo, resp. TFN (Tax File Number). O TFN je možné požiadať až po príchode do Austrálie, a to prostredníctvom online daňového úradu. Daňové číslo bude žiadateľovi doručené poštou do 28 dní od spracovania žiadosti. Pracovnú činnosť je možné začať vykonávať hneď po odoslaní žiadosti o pridelenie TFN. Zamestnávateľa je však potrebné informovať o podaní tejto žiadosti. Zamestnávateľ následne predloží zamestnancovi formulár na vyplnenie, resp. „Tax file number declaration” v ktorom zamestnanec uvedie aj číslo TFN.

Sadzby dane z príjmu v Austrálii pre rok 2022


Daň z príjmu musí platiť každý, kto pracoval v zahraničí. Austrálske daňové sadzby pre daň z príjmu sú nasledovné:

PríjemSadzba daneDaň
0 – 18 200 $0%nula
18 201 – 45 000 $19%19 c za každý 1 $ nad 18 200 $
45 001 – 120 000 $32.5%5 092 $ plus 32,5 c za každý 1 $ nad 45 000 $
120 001 – 180 000 $37%29 467 $ plus 37 c za každý 1 $ nad 120 000 $
180 001 dolárov a viac45%51 667 $ plus 45 c za každý 1 $ nad 180 000 $
Zdroj: https://www.superguide.com.au/how-super-works/income-tax-rates-brackets


Kto je povinný platiť dane z príjmu v Austrálii?


V Austrálii existuje niekoľko rôznych kategórií daňovej rezidencie. Je veľmi dôležité, aby ste priznali svoje príjmy podľa pravidiel správnej kategórie, pretože ak sa pomýlite, môžete zaplatiť tisíce eur na dani navyše. Kategórie daňových rezidentov sú:

  • Austrálsky rezident na daňové účely ( Australian resident for tax purposes)
  • Zahraničný rezident/nerezident na daňové účely (Foreign Resident/non-resident for tax purposes)
  • Dočasný rezident (Temporary Resident)
  • Pracujúci dovolenkári (WHM - Working holiday makers)

Daňové priznanie v Austrálii


Daňové priznanie za finančný rok 2021 - 2022 je povinný podať každý rezident Austrálie, ktorý v danom zdaňovacom období dosiahol príjem vyšší ako 18 200 $. Podaním daňového priznania je možné získať späť časť zaplatených daní. Spôsoby podania daňového priznania:

  • elektronicky - prostredníctvom aplikácie myTax,
  • poštou - v papierovej forme

Pre orientačný výpočet výšky vrátených daní je možné použiť online kalkulačku.

Termín pre podanie daňového priznania


Austrálsky daňový rok začína 1. júla a končí 30. júna nasledujúceho roku. Ide o 12 mesačné obdobie používané na daňové účely. **Daňový rok 2021 - 2022 trvá od 1. júla 2021 do 30. júna 2022.

Daňové priznanie za daňový rok 2021 - 2022 je možné podať od 1. júla 2022 do 31. októbra 2022.

Daňovník má povinnosť podať daňové priznanie najneskôr 4 mesiace po skončení austrálskeho daňového roku.


Pri oneskorenom podaní daňového priznania, resp. pri podaní daňového priznania po 31. októbri, môže daňový úrad udeliť daňovníkovi pokutu vo výške:

Počet dní po termíne podania daňového priznaniaVýška pokuty
1 - 28 dní po termíne222 $
28 - 56 dní po termíne444 $
57 - 84 dní po termíne666 $
85 - 112 dní po termíne888 $
113 dní a viac1,110 $
Zdroj: https://www.superguide.com.au/how-super-works/income-tax-rates-brackets


Potrebujete pomôcť s daňami z Austrálie? Využijte našu konzultáciu s odborníkom na dane.

Kontaktujte nás