(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Všetko o práci v Austrálii

17. Jún 2022

Našli ste si prácu v Austrálii alebo o nej zatiaľ len uvažujete? Čo by ste mali vedieť pred vycestovaním za prácou do Austrálie?

Pracovné povolenie


Každý, kto chce pracovať v Austrálii, potrebuje pracovné víza, o ktoré je potrebné požiadať pred vycestovaním do krajiny. Medzi najčastejšie využívané pracovné víza patria:

Uvedené víza, resp. hlavné vízové kategórie, sa delia na ďalšie podkategórie, ktoré závisia od dĺžky pobytu v Austrálii, od druhu práce, ktorú budete vykonávať a od kvalifikácie. Pre správny výber pracovného víza je možné využiť vyhľadávač víz.

Žiadosť o austrálske pracovné víza


O austrálske pracovné víza je potrebné požiadať elektronicky, resp. vyplnením online prihlasovacieho formulára. Dva dni po odoslaní vyplneného formulára bude žiadateľovi doručená e‑mailová správa (na e‑mail, ktorý bol uvedený v prihlasovacom formulári) s informáciou o:

 • udelení víza,
 • potrebe doplnenia informácií, príp. dokumentov,
 • postúpení na ďalšie posúdenie (stav žiadosti je možné sledovať v online aplikácii),
 • zamietnutí žiadosti (žiadateľ dostane podrobné informácie o dôvodoch zamietnutia).

Pre získanie pracovného víza je dôležité preukázať:

 • platnosť pasu min. 3 mesiace po príchode do Austrálie,
 • kvalifikáciu, resp. zručnosti pre vykonávanie práce, o ktorú sa uchádzate. Konkrétna práca musí byť taktiež uvedená v príslušnom zozname kvalifikovaných povolaní,
 • absolvovanie zdravotnej prehliadky, resp. splnenie austrálskych zdravotných požiadaviek.

Ubytovanie v Austrálii


Austrália ponúka nasledovné možnosti ubytovania:

 • bývanie v hostiteľskej rodine: väčšinou ide o bývanie vzdialené od centra mesta,
 • zdieľané ubytovanie, resp. bývanie viacerých podnájomníkov v jednom byte či dome: najlacnejšia forma ubytovania v Austrálii,
 • hostely a backpackery: forma ubytovania vhodná pre krátkodobý pobyt,
 • prenájom bytu či domu: proces vybavovania je zložitý a minimálna doba prenájmu je 6 mesiacov až 1 rok,
 • hotel: najdrahšia forma ubytovania.
Prečítajte si aj:

Práca v Austrálii verzus daňové priznanie

Ako funguje austrálsky daňový systém a kto je povinný podať daňové priznanie v Austrálii?

Práca v Austrálii verzus daňové priznanie


Pracovná zmluva


Pracovná zmluva môže byť uzatvorená písomne alebo ústne. Medzi hlavné body pracovnej zmluvy patrí druh pracovného pomeru, pracovná doba (zamestnanec s plným pracovným úväzkom môže odpracovať 38 hodín týždenne), miesto výkonu práce, výška mzdy, nárok na dovolenku a výpovedná lehota.

Druhy pracovných pomerov:


 • hlavný pracovný pomer: so zmluvou na dobu neurčitú,
 • dočasná práca: so zmluvou na dobu určitú,
 • čiastočný pracovný pomer: s pracovnou dobou kratšou ako 38 hodín týždenne,
 • príležitostná práca: zamestnanec vykonáva prácu na požiadanie zamestnávateľa, pričom nemá zaručenú nepretržitú prácu,
 • denný prenájom zamestnancov: s 1-dňovou výpovednou lehotou.
 • sezónna práca.

Podnikanie v Austrálii na austrálsku živnosť je možné po získaní austrálskeho podnikateľského čísla, resp. po získaní ABN (Australian Business Number). Žiadosť o ABN je potrebné podať elektronicky, teda prostredníctvom austrálskeho online daňového úradu.

Minimálna mzda v Austrálii


Od 01. júla 2021 je minimálna hodinová mzda stanovená na 20,33 $. Pre zamestnancov mladších ako 21 rokov je minimálna mzda nasledovná:

Vek Minimálna hodinová mzda
16 rokov 9,62 $
17 rokov 11,75 $
18 rokov 13,89 $
19 rokov 16,77 $
20 rokov 19,86 $
Zdroj: www.australianunions.org.au/factsheet/minimum-wages


Daň z príjmu


Výška dane z príjmu závisí od skutočnosti, či daňovník je alebo nie je rezidentom Austrálie. Pre rezidentov platia tieto sadzby dane z príjmu. Výška dane z príjmu pre nerezidentov Austrálie je 32,5 centov z každého dolára.

Potrebujete pomôcť s vrátením dane z Austrálie? Kontaktujte nás.

Chcem si objednať konzultáciu