(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Formulár EÚ/EWR pre vrátenie dane z Nemecka, Rakúska, Belgicka a Luxemburska

23. Jún 2022

Čo je formulár EÚ/EWR resp. Potvrdenie zahraničného daňového úradu k priznaniu dane z príjmu a k čomu slúži?

Formulár EÚ/EWR


Pracujete v zahraničí, no nie ste rezidentom danej krajiny? V tom prípade je možné požiadať o vrátenie dane zo zahraničia len prostredníctvom formulára EÚ/EWR. S formulárom EÚ/EWR zároveň získate status daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou.


EÚ/EWR a vrátenie dane z Nemecka


Využitie formulára EÚ/EWR v praxi


Formulár EÚ/EWR využijete najmä v súvislosti s vrátením dane z Nemecka. Ak chcete požiadať o vrátenie dane, musíte podať nemecké daňové priznanie. Povinnou súčasťou nemeckého daňového priznania je formulár EÚ/EWR. Formulár EÚ/EWR vám potvrdí domovský daňový úrad, ale až po podaní daňového priznania v domovskej krajine.

Chcem požiadať o vrátenie dane z Nemecka


EÚ/EWR a vrátenie dane z Rakúska


Ako vyplniť formulár EÚ/EWR?


Jednotlivé časti formulára vyplníte za seba, resp. za manželku/manžela nasledovne:

  • Angaben zur Person (Údaje o osobe) - vyplníte osobné údaje.
  • Einkünften, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen (Príjmy podliehajúce zdaneniu v štáte bydliska) - vyplníte hrubú mzdu, výdavky a iné príjmy za seba.
  • Unterschrift (Podpis) - doplníte dátum a podpis.


Chcem požiadať o vrátenie dane z Rakúska


EÚ/EWR a vrátenie dane z Belgicka


Vyplňte EWR a získajte späť svoje dane z Belgicka!


Za určitých podmienok je možné nerezidentov považovať za poplatníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou v zahraničí. Výhodou neobmezenej daňovej povinnosti je fakt, že na rozdiel od obmedzenej daňovej povinnosti môžete využiť všetky daňové zvýhodnenia z príjmov fyzických osôb a zliav na dani. Medzi tieto zvýhodnenia patrí daňový odpočet rôznych nákladov a zľavy na dani (dobročinné príspevky, náklady na vzdelanie, odpočet úrokov z hypotéky a ďalšie).

Chcem požiadať o vrátenie dane z Belgicka


EÚ/EWR a vrátenie dane z Luxemburska


EWR


V prípade, že ste rezidentom členského štátu EÚ (prípadne EHP) a vaša manžel/ka alebo dieťa je tiež rezidentom, môžete čerpať rodinné daňové zvýhodnenia. K tomu je potrebné mať vyplnený formulár EWR.

EWR je formulár, ktorý vyplní daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska. Tým potvrdzuje výšku príjmov z vašej domovskej krajiny.

Dokument EWR je akceptovaný luxemburským daňovým úradom i v nemeckom jazyku.

Chcem požiadať o vrátenie dane z Luxemburska


Prečítajte si aj:

Potvrdenie EÚ/EWR – formulár E9

Potvrdenie EÚ/EWR za príslušný daňový rok vystaví slovenský daňový úrad, miestne príslušný miestu trvalého pobytu.

”PotvrdenieFormuláre na stiahnutie pre Nemecko, Belgicko a Luxembursko:

Formulár na stiahnutie pre Rakúsko:

Formuláre na stiahnutie v prípade bydliska mimo EÚ:

Radi vám pomôžeme s vrátením dane zo zahraničia. V prípade potreby nás kontaktujte.

Napíšte nám