(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Bescheinigung EÚ/EWR a vrátenie dane z Rakúska

14. Marec 2022

Chcete čerpať rakúske daňové výhody napriek tomu, že nie ste rezidentom Rakúska? S formulárom EÚ/EWR je to možné!

Čo je Bescheinigung EÚ/EWR, resp. Potvrdenie zahraničného daňového úradu k priznaniu dane z príjmu?


Ak pracujete v Rakúsku, pričom nie ste rezidentom tejto krajiny, ste považovaný za daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý nemá v nárok na daňové výhody v Rakúsku. Formulár EÚ/EWR vám však umožní čerpať tieto výhody rovnako, ako je to umožnené rezidentovi Rakúska. Prečo je tomu tak? Lebo prostredníctvom formulára EÚ/EWR získate status daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou. S týmto statusom máte následne možnosť požiadať o vrátenie dane a získate nárok aj na rôzne ďalšie daňové úľavy.


Využitie formulára EÚ/EWR v praxi


Formulár EÚ/EWR využijete najmä v súvislosti s vrátením dane z Rakúska. Ak chcete požiadať o vrátenie dane, musíte podať rakúske daňové priznanie. Povinnou súčasťou rakúskeho daňového priznania je formulár EÚ/EWR. Formulár EÚ/EWR vám potvrdí domovský daňový úrad, ale až po podaní daňového priznania v domovskej krajine. Pre vrátenie dane preto dodržte postupnosť týchto krokov:

  1. podáte daňové priznanie v domovskej krajine,
  2. získate formulár EÚ/EWR,
  3. podáte daňové priznanie v Rakúsku,
  4. získate vaše dane späť.

Formulár EÚ/EWR vám zabezpečí vrátenie dane z Rakúska. O vrátenie dane z Rakúska je možné požiadať až 5 rokov spätne.


Formulár EÚ/EWR


Formulár EÚ/EWR si môžete stiahnuť TU.

Tip: S vyplnením EÚ/EWR formulára vám pomôžeme. Objednajte si službu získanie dokumentov.


Kto a akým spôsobom potvrdzuje formulár EÚ/EWR?


Formulár EÚ/EWR Bescheinigung potvrdzuje príslušný daňový úrad vašej domovskej krajiny na základe „Žiadosti o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii”.

Zdroj: Finančná správa SR


Ako vyplniť formulár EÚ/EWR?


Jednotlivé časti formulára vyplníte za seba, resp. za manželku/manžela nasledovne:

  • Angaben zur Person (Údaje o osobe) - vyplníte osobné údaje.
  • Einkünften, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen (Príjmy podliehajúce zdaneniu v štáte bydliska) - vyplníte hrubú mzdu, výdavky a iné príjmy za seba.
  • Unterschrift (Podpis) - doplníte dátum a podpis.
Prečítajte si aj:

Boli ste zamestnaný v Rakúsku. Kedy som považovaný za rezidenta?

Pracujete v Rakúsku a pri vyplňovaní daňového priznania si neviete rady s kľúčovou otázkou: “Som či nie som daňovým rezidentom Rakúska?””

Boli ste zamestnaný v Rakúsku. Kedy som považovaný za rezidenta?


Ďalšie časti formulára vyplní daňový úrad:

  • Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde (Potvrdenie zahraničného daňového úradu).
  • Berechnung der 90 % - Grenze (Kalkulácia 90 % limitu).


Nezabudnite, že ak nepodáte daňové priznanie v domovskej krajine, formulár EÚ/EWR vám daňový úrad nepotvrdí!

Potrebujete pomôcť s podaním daňového priznania?

Kontaktujte nás