(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Práca v Rakúsku verzus daňové priznanie

28. Marec 2022

Pracujete v Rakúsku a máte povinnosť podať daňové priznanie? Čo budete potrebovať k podaniu daňového priznania?

Aké dokumenty sú potrebné k podaniu rakúskeho daňového priznania?


K podaniu rakúskeho daňového priznania budete potrebovať:

 • Formulár E 1 na rakúske daňové priznanie,
 • L1i, resp. Erklärung zur Arbeitnehmerinnenveranlagung,
 • L16, resp. Lohnzettel,
 • Formulár Bescheinigung EÚ/EWR.**

Formulár rakúskeho daňového priznania
Rakúske daňové priznanie je potrebné podať na oficiálnom formulári E 1, ktorý je k dispozícii na príslušných rakúskych úradoch práce.

L1i, resp. Erklärung zur Arbeitnehmerinnenveranlagung
Formulár L1i slúži ako potvrdenie, že v domovskej krajine nemáte žiadne príjmy.

L16, resp. Lohnzettel
Formulár L16 je potvrdením o rakúskych príjmoch, odvodoch a preddavkoch na daň.

Bescheinigung EÚ/EWR
Formulár EÚ/EWR je potvrdením o výške príjmov mimo Rakúska.

Ziskajte_chybajuce_dokumenty


Proces podania daňového priznania

V prvom kroku je dôležité vyžiadať si od zamestnávateľa formulár Lohnzettel. Následne je potrebné podať daňové priznanie v domovskej krajine. Daňový úrad v domovskej krajine vám po podaní daňového priznania vystaví formulár EÚ/EWR, ktorý je nevyhnutný pre podanie rakúskeho daňového priznania. V poslednom kroku podáte daňové priznanie v Rakúsku a získate tak vaše dane späť.

Nezabudnite, že ak nepodáte daňové priznanie v domovskej krajine, formulár EÚ/EWR vám daňový úrad nepotvrdí!


Akým spôsobom môžem podať daňové priznanie?


 • osobne - na miestne príslušnom rakúskom daňovom úrade,
 • poštou - miestne príslušnému rakúskemu daňovému úradu,
 • elektronicky - prostredníctvom Finanzonline.

Termíny podania daňového priznania za rok 2021


Termín na podanie slovenského daňového priznania bol do 31. 3. 2022.

Termín na podanie rakúskeho daňového priznania:

 • v papierovej forme - do 30. 4. 2022, resp. do 2. 5. 2022,
 • v elektronickej forme - do 30. 6. 2022.
Chcem využiť služby odborníka na dane


Čo si môžem odpočítať z daní v rakúskom daňovom priznaní?


Rakúske odpočítateľné položky je možné zhrnúť do troch hlavných kategórií:

 1. Všeobecné výdavky - ide o výdavky súvisiace so zamestnaním, vzdelaním, či hľadaním si práce, napr. cestovné náklady, náklady na kurzy, či poplatky za mobilný telefón.

 2. Ostatné výdavky - napr. home office, rodinný bonus, či dodatočné poistenie.

 3. Mimoriadne výdavky - ide o výdavky súvisiace s chronickým ochorením alebo postihnutím. Patria sem aj náklady na zubára, či na lekárske pomôcky.

Medzi ďalšie odpočítateľné položky súvisiace s výkonom zamestnania patria napr. pracovné oblečenie, pracovné prostriedky, náklady na sťahovanie, či náklady na cestovné do miesta trvalého pobytu za rodinou.

Nezabudnite si odkladať všetky doklady týkajúce sa vašich výdavkov!

Automatické vrátenie dane z Rakúska


V roku 2016 prešlo Rakúsko daňovou reformou. Výsledkom tejto reformy je automatické zdanenie, resp. automatické vrátenie dane. Jednoducho povedané, rakúsky daňový úrad vám dane vráti späť, a to aj bez podania daňového priznania. Týka sa to daňovníkov, ktorý spadajú do kategórie nízkych príjmov, resp. tých, ktorí nemajú povinnosť podať daňové priznanie, a to za týchto podmienok:

 • ak váš nezdaniteľný príjem za rok 2021 nepresiahol sumu 11 000 €,
 • ak váš zdaniteľný príjem za rok 2021 nepresiahol sumu 12 000 €.

Pozor, automatické vrátenie dane však nie je až tak výhodné!


Výhody automatického zdanenia - odbremenenie daňovníka a vrátenie dane každému, kto nepodá daňové priznanie.


Nevýhody automatického zdanenia - daňový úrad vám v automatickom zdanení neuzná žiadne výdavky, keďže o nich nemá informáciu.

Dôležité: Nemáte povinnosť podať rakúske daňové priznanie? S najväčšou pravdepodobnosťou však máte nárok na vrátenie dane z Rakúska. Podajte preto dobrovoľné daňové priznanie, čím sa vyhnete automatickému zdaneniu a získajte späť svoje dane v plnej výške. O vrátenie dane je možné požiadať až 5 rokov spätne!


Mám záujem o vrátenie dane z Rakúska


Neviete si rady s podaním daňového priznania? Prenechajte spracovanie daní našim odborníkom na dane. Alebo si môžete spracovať daňové priznanie sami v online aplikácii.