(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

SK nace kód pre fyzické osoby

27. December 2021

Ste podnikateľ a vyplňujete daňové priznanie alebo iný daňový formulár? Pri vyplňovaní daňového priznania alebo účtovnej závierky sa každý podnikateľ stretol s riadkom SK nace alebo kód živnosti. V tomto článku nájdete návod, ako ho nájsť rýchle a jednoducho.

SK nace – čo to vlastne je?

Odborná definícia znie takto:

Revidovaná klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je plne harmonizovaná s jej európskou verziou NACE Revision 2 vydanou Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady č. 1893/2006. Používanie tejto klasifikácie, resp. od nej odvodenej národnej verzie, je v oblasti štatistiky záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie.

Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky je to jednoducho povedané klasifikácia ekonomických činností.

V minulosti bola slovenská verzia SK nace známa pod názvom Štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností. Známejšia bola jej skratka OKEČ. Nové technologické a štrukturálne zmeny v ekonomike boli jedným z dôvodov, prečo bolo nutné klasifikáciu ekonomických činností aktualizovať. Nepochybne ďalším dôvodom bolo aj zabezpečenie porovnateľnosti ekonomickej štatistiky nielen v rámci Európskej únie, ale aj celosvetovo.

Ako zistím svoje SK nace?

Štatistický úrad SR na svojich stránkach ponúka možnosť zistiť si kód živnosti jednoducho podľa prideleného IČA. Ako na to?

Príklad: Pán Ján Kováč je podnikateľ. Vyplňuje daňové priznanie a účtovnú závierku cez OnlinePriznanie.sk a nevie svoj kód živnosti (SK nace).

Riešenie:

  • na stránkach Štatistického úradu nájde register organizácií
  • vyplní IČO
  • opíše kontrolný kód
  • klikne na hľadať/filtrovať

  • výsledok hľadania sa zobrazí pod vyhľadávacou tabuľkou. Klikne na nájdené obchodné meno.
  • Štatistický úrad súhrnne ukáže verejne dostupné informácie k podnikateľovi, okrem iného aj jeho hlavnú činnosť s kódom

Pán Ján sa vráti do aplikácie a svoj kód živnosti opíše do okienka Zadajte názov živnosti alebo kód živnosti. Opíše kód a aplikácia mu sama priradí jeho činnosť.


Daňové priznanie, účtovnú závierku a ďalšie daňové formuláre si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnych aplikáciách na www.OnlinePriznanie.sk.