(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Číslo účtu k platbe dane z motorových vozidiel

Aktualizovaný: 3. Január 2023
Publikovaný: 11. Január 2022

Spracovali ste si daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a neviete, na aké číslo účtu zaplatiť daň z príjmov?

Finančná správa nevedie jeden univerzálny účet pre platbu dane. Každý daňový subjekt, či už fyzická alebo právnická osoba, si musí číslo účtu tzv. “poskladať”.

Ako získať číslo účtu k platbe dane?


Číslo účtu, na ktorý sa posiela daň z motorových vozidiel sa skladá z:

  • 6-číselného predčíslia,
  • 10-miestneho čísla účtu tzv. OÚD,
  • lomítka,
  • kódu Štátnej pokladnice.

OnlinePriznanie_sk-05

Každý druh dane má svoje vlastné predčíslie. Daň z motorových vozidiel tzv. cestná daň je identifikovaná predčíslím 501163.

Každý daňovník má pridelené vlastné číslo účtu – osobné číslo daňovníka (OÚD). Právnické osoby používajú k vygenerovaniu OÚD svoje DIČ, fyzická osoba môže použiť DIČ alebo rodné číslo. DIČ alebo rodné číslo stačí vložiť do generátora na stránkach Finančnej správy, opísať kontrolný kód a vyhľadať.

Po vygenerovaní OÚD daňovník pristúpi ku generovaniu IBANu. Generovanie uľahčí šikovný generátor IBAN pre účet v Štátnej pokladnici, kde stačí zadať predčíslie pre daň z motorových vozidiel 501163 a OÚD. Generátor zobrazí hotový IBAN pre platbu dane.

Postup pri generovaní IBANu k platbe dane


  • do generátora OÚD vložte DIČ v prípade právnickej osoby, prípadne rodné číslo v prípade fyzickej osoby,
  • opíšte kód z obrázku a vygenerujte OÚD,
  • OÚD vložte do generátora IBAN,
  • zadajte predčíslie 501163 pre daň z motorových vozidiel,
  • kliknite na Generuj.

Daň uhradíte pod variabilným symbolom 1700992022.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel si spracujte v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.

Spracovať daňové priznanie