(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Najčastejšie chyby pri vypĺňaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel

6. Január 2023

Termínom na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je 31. január. Aké sú najčastejšie chyby, ktorých sa daňovníci dopúšťajú pri vyplnení daňového priznania k dani z motorových vozidiel?

Vyvarujte sa chýb v daňovom priznaní, ušetríte si starosti pri podávaní opravného daňového priznania.

  1. Daňový subjekt zaplatí daň z motorových vozidiel, ale daňové priznanie už nepodá.
  2. Daňový subjekt podá priznanie z motorových vozidiel, ale daň už nezaplatí.
  3. Pri elektronickom podaní sa odošle viackrát identické priznanie.
  4. Nesprávne vypočítané preddavky.
  5. Nesprávne identifikovaná platba.
  6. Neúplné alebo nesprávne vyplnené daňové priznanie.
  7. Nesprávna forma podania priznania.

1. Daňový subjekt zaplatí daň z motorových vozidiel, ale daňové priznanie už nepodá


Priznanie je základ. Platba samotná bez daňového priznania nemá byť s čím spárovaná, nikto sa nedopočíta, na základe čoho ste daň zaplatili. Je to ako zaplatiť za niečo bez dokladu.

2. Daňový subjekt podá priznanie z motorových vozidiel, ale daň už nezaplatí


Chyba, ktorú daniari riešia najčastejšie – presný opak bodu 1. Priznanie síce podáte, ale spolu s ním je potrebné aj zaplatiť daň. Nezabudnite, že 31. január je aj termínom k zaplateniu daní, nie je to iba termín na podanie priznania!

3. Pri elektronickom podaní sa odošle viackrát identické priznanie


Povinnosť podať priznanie je vždy iba jedenkrát. Vypadne vám internet, máte pomalý počítač a klikáte a klikáte a klikáte a neviete, či sa formulár odoslal alebo nie. A Finančná správa zrazu eviduje 3 úplne identické daňové priznania. Tu platí jediné pravidlo: trpezlivosť. Pokiaľ sa formulár neodošle, skúste znova. Prípadne, keď si nie ste istí, zavolajte alebo napíšte na daňový úrad, či bol formulár odoslaný.

4. Nesprávne vypočítané preddavky


Povinnosť platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel vyplýva zo  zákona každému podnikateľovi, ktorý používa auto k podnikaniu. Často sa na to však zabúda. Musíte si túto skutočnosť držať v pamäti, pretože daňový úrad nemá povinnosť informovať vás o výške a splatnosti preddavkov.

5. Nesprávne identifikovaná platba


Všetko o platbách k dani z motorových vozidiel nájdete v článku Daň z motorových vozidiel II.

6. Neúplné alebo nesprávne vyplnené daňové priznanie


Ide o chýbajúci podpis, dátum, nesprávne zaokrúhľovanie dane, nesprávne ročné sadzby dane alebo nie sú vyplnené všetky súčty riadkov.

7. Nesprávna forma podania priznania


Pokiaľ by fyzická alebo právnická osoba podala priznanie v papierovej forme, osobne alebo poštou, daňový úrad ho nebude akceptovať a  toto podanie sa považuje za neplatné.

Danove_priznanie_s_e_podanim

S našou jednoduchou aplikáciou sa vyvarujete chýb úplne automaticky. Inteligentná aplikácia vypočíta daňové priznanie za vás. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel si krok po kroku spracujte na www.OnlinePriznanie.sk. Stačí len odpovedať na otázky, resp. vyplniť údaje o sebe a o vozidle. Daňové priznanie následne skontroluje naša účtovníčka, ktorá ho podá na daňový úrad.

Vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel